C# - Microsoft TerraServer-ének használata saját alkalmazásban

Terra Server 2. rész

forráskód letöltése
A TerraServer nem csak műholdképek szolgáltatására képes. Lehetőség van arra, hogy név szerint keressünk az adatbázisában különféle helyeket. A helyekről kapunk egy listát, mely a keresési feltételnek megfelel. E listában szerepelnek a hosszúsági és szélességi fokok is, így e két szám felhasználásával a megtalált helyről lekérhetjük a hozzá tartozó műholdképet is, melynek megvalósításával az előző heti cikkünkben foglalkoztunk.
Az adatok fogadására készítünk egy DataTable osztályt. Ennek öt oszlopa lesz, mely tartalmazza a város, állam, ország megnevezését, illetve hosszúsági és szélességi fokokat két számként.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   DataTable dt = new DataTable("Places");
   dt.Columns.Add("City");
   dt.Columns.Add("State");
   dt.Columns.Add("Country");
   dt.Columns.Add("Latitude");
   dt.Columns.Add("Longitude");
   DataRow dr;
A TerraServer eléréséhez hasonlóan járunk el, mint legutóbb. Miután létrehoztuk a service egy példányát, egy GetPlaceList nevű függvény hívásával lekérjük a listát egy PlaceFacts elemeket tároló tömbbe.
   TerraService ts = new TerraService();
   PlaceFacts[] aryPlaces = ts.GetPlaceList(textBox1.Text, 10, false);
Ezen a tömbön végigmegyünk egy ciklussal és feltöltjük az adattáblánkat a megfelelő értékekkel.
   foreach (PlaceFacts objPlace in aryPlaces)
   {
    dr = dt.NewRow();
    dr["City"] = objPlace.Place.City;
    dr["State"] = objPlace.Place.State;
    dr["Country"] = objPlace.Place.Country;
    dr["Latitude"] = objPlace.Center.Lat;
    dr["Longitude"] = objPlace.Center.Lon;
    dt.Rows.Add(dr);
   }
A ciklus végén már nincs más teendőnk, mint a DataGrid-hez kötni az adattáblát.
   dataGrid1.DataSource = dt.DefaultView;
  }

Terra Server cikksorozat

Microsoft TerraServer-ének használata saját alkalmazásban - Terra Server 1. rész

Microsoft TerraServer-ének használata saját alkalmazásban - Terra Server 2. rész