C# - Kurzor tulajdonságok, fejléc szöveg kezelése konzol ablakban

Konzol alkalmazások 3. rész

forráskód letöltése
Soron következő részben azt vizsgáljuk meg, hogy miként olvashatjuk, írhatjuk a konzol ablak fejlécének szövegét, illetve miként változtathatjuk meg, rejthetjük el a szövegkurzort.
A könnyebb használat kedvéért készítünk három property-t a Win32 osztályunkban, melyeken keresztül az alábbi feladatokat oldhatjuk meg:
 • Title - a konzol ablak fejléc szövegének olvasása, írása
 • CursorVisible - a szöveg kurzor láthatóságának olvasása, megváltoztatása
 • CursorHeight - a szöveg kurzor magasságának olvasása, megváltoztatása
A Title property értékének kiolvasásakor a GetConsoleTitle függvényt kell használnunk, mely hasonlóan az eddigiekhez a Kernel32.dll-ben található. A függvény első paraméterében kapjuk vissza a fejléc szövegét, míg a másodikban azt kell megadnunk, hogy az átadott első paraméter maximum hány karaktert képes tárolni.
  public static string Title 
  {
   get
   {
    StringBuilder title = new StringBuilder(TITLE_LENGTH);
    GetConsoleTitle(title, TITLE_LENGTH);
    return title.ToString();
   }
A fejléc szöveg megváltoztatásakor a SetConsoleTitle függvényt használhatjuk. Ennek egyetlen paraméterében egyszerűen meg kell adnunk az új fejléc szöveget.
   set 
   { 
    if (value.Length<TITLE_LENGTH)
    {
     SetConsoleTitle(value);
    }
   }
  }
A kurzor láthatóságát a GetConsoleCursorInfo függvény hívásával határozhatjuk meg. Az eredményt egy CONSOLE_CURSOR_INFO struktúrában kapjuk meg, sok más adattal együtt. A lekérdezés futtatása után az eredmény bVisible mezőjét kell kiolvasnunk.
  public static bool CursorVisible
  {
   get
   {
    CONSOLE_CURSOR_INFO ConsoleCursorInfo = new CONSOLE_CURSOR_INFO();
    GetConsoleCursorInfo(hStdConsoleOutput, ref ConsoleCursorInfo);
    return ConsoleCursorInfo.bVisible;
   }
Amennyiben a láthatóságot szeretnénk megváltoztatni, akkor első lépésként szintén a GetConsoleCursorInfo függvényt használjuk annak érdekében, hogy legyen egy feltöltött CONSOLE_CURSOR_INFO struktúránk. Ennek a struktúrának a bVisible mezőjét ezek után tetszés szerint megváltoztatjuk, majd a SetConsoleCursorInfo függvényt felhasználva beállítjuk az új értékeket a konzol ablakra.
   set
   {
    CONSOLE_CURSOR_INFO ConsoleCursorInfo = new CONSOLE_CURSOR_INFO();
    GetConsoleCursorInfo(hStdConsoleOutput, ref ConsoleCursorInfo);
    ConsoleCursorInfo.bVisible = value;
    SetConsoleCursorInfo(hStdConsoleOutput, ref ConsoleCursorInfo);
   }
  }
A kurzor magasságát a fentiekhez hasonlóan tudjuk lekérdezni, illetve beállítani, a különbség csupán annyi, hogy a CONSOLE_CURSOR_INFO struktúrának most a dwSize mezőjét kell használnunk.
  public static int CursorHeight
  {
   get
   {
    CONSOLE_CURSOR_INFO ConsoleCursorInfo = new CONSOLE_CURSOR_INFO();
    GetConsoleCursorInfo(hStdConsoleOutput, ref ConsoleCursorInfo);
    return ConsoleCursorInfo.dwSize;
   }
A dwSize mező értéke 1 és 100 közé kell, hogy essen. Minél nagyobb számot adunk meg, annál magasabb lesz a szövegkurzor.
   set
   {
    if (value >= 1 && value <= 100)
    {
     CONSOLE_CURSOR_INFO ConsoleCursorInfo = new CONSOLE_CURSOR_INFO();
     GetConsoleCursorInfo(hStdConsoleOutput, ref ConsoleCursorInfo);
     ConsoleCursorInfo.dwSize = value;
     SetConsoleCursorInfo(hStdConsoleOutput, ref ConsoleCursorInfo);
    }
   }
  }
Az elkészült függvények felhasználása most egyszerű:
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine(Win32.Title);
   Win32.Title = "Software Online példaprogram © 2002 (http://www.SoftwareOnline.hu)";
   Console.WriteLine(Win32.CursorHeight.ToString());
   Win32.CursorHeight = 75;
   Console.ReadLine();
  }

Konzol alkalmazások cikksorozat