C# - Konzol ablak tartalmának törlése

Konzol alkalmazások 4. rész

forráskód letöltése
Sorozatunk mostani részében egy olyan funkciót készítünk el, melyet felhasználva képesek leszünk arra, hogy a konzol ablak teljes területét egyetlen függvényhívással töröljük.
A törlést a FillConsoleOutputCharacter függvény felhasználásával végezzük el, mely képes arra, hogy egy megadott koordinátától kiindulva egy karaktert kiír annyiszor, amekkora számot megadunk.
A törléshez létrehozunk egy Clear nevű függvényt.
  public static void Clear()
  {
   int i = 0;
   COORD c;  
   c.x = 0;
   c.y = 0;   
   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO strConsoleInfo = new CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO();
Első lépésként le kell kérdeznünk a konzol ablak méretét a GetConsoleScreenBufferInfo függvénnyel.
   GetConsoleScreenBufferInfo(hStdConsoleOutput, ref strConsoleInfo); 
Majd ezek után elvégezhetjük a törlést. Első paraméterként a konzol ablak azonosítóját, másodikként a kiírandó karaktert (mely a szóköz ASCII kódja), harmadikként az ismétlés számát (melyet a konzol ablak szélességéből és magasságából számítjuk, hogy a teljes ablak törölve legyen), negyedikként a kezdő koordinátát kell megadnunk. Végül az ötödik paraméter egy változó, melybe azt a számot kapjuk vissza, hogy ténylegesen hány karakter került kiírásra.
   FillConsoleOutputCharacter(hStdConsoleOutput, 32, strConsoleInfo.dwSize.x * strConsoleInfo.dwSize.y, c, ref i);
Következő lépésként a konzol ablak minden karakterére be kell állítanunk egy attribútumot is, mellyel az esetleges szín beállításokat törölhetjük. Ehhez a FillConsoleOutputAttribute függvényt használjuk, melynek paraméterezése megegyezik az előzővel, annyi különbséggel, hogy a második paraméterben kell megadnunk a beállítandó szín attribútumot, mely a törlés miatt most nulla lesz.
   FillConsoleOutputAttribute(hStdConsoleOutput, 0, strConsoleInfo.dwSize.x * strConsoleInfo.dwSize.y, c, ref i);  
Legvégső lépésként a kurzort a konzol ablak bal felső sarkába állítjuk.
   SetConsoleCursorPosition(hStdConsoleOutput, c);
  }

Konzol alkalmazások cikksorozat