C# - Alkalmazásunk belépési pontja

forráskód letöltése
Minden alkalmazásnak van egy olyan pontja, vagyis függvénye, amely elsőként kerül meghívásra mikor az alkalmazást elindítjuk. Ez a függvény a Main. Ennek azonban több változata is létezik, nem csak az, melyet a Visual Studio.NET automatikusan létrehoz. Ezeket a verziókat tekintjük át e cikkben, kitérve arra is, hogy miként adhatunk az alkalmazásunknak visszatérési értéket, melyet a hívó alkalmazás lekérdezhet, felhasználhat.
E függvénynek négy változata van, mely az alábbi felsorolásban látható:
static void Main() {...}
static int Main() {...}
static void Main(string[] args) {...}
static int Main(string[] args) {...}
E négy változat közül bármelyiket használhatjuk igény szerint, de fontos, hogy mindig csak egyet. A Visual Studio.NET mindig az első változatot használja.
A függvény args paraméterében az indítási paraméterek tömbje van megadva.
A függvény visszatérési értéke lesz egyben az alkalmazásunk visszatérési értéke, így ha ezt szeretnénk használni, akkor itt adhatunk egy tetszőleges int értéket:
  [STAThread]
  static int Main() 
  {
   Form1 f = new Form1();
   Application.Run(f);         
   return f.ReturnValue;
  }