Windows - Parancsikonok műveletek

Windows Scripting Host 4. rész

forráskód letöltése
Cikksorozatunk első részében már létrehoztunk egy parancsikont, most ezt kibővítve megismerkedünk a további funkciókkal is: hogy lehet létrehozni, törölni, másolni és átmozgatni őket szkriptek segítségével. A parancsikonok létrehozása:

Az első részben megismerkedtünk a Windows szabvány könyvtárait tartalmazó SpecialFolders objektummal. Most ismét alkalmazva jutunk el az aktuális felhasználó Asztalát tartalmazó könyvtárhoz, hogy ebben létrehozzunk egy parancsikont. Amikor ez létrejött, akkor megjelenik az Asztalon is.

A parancsikon objektum tulajdonságai, idézőjelben az ikon tulajdonság ablakának mezőneveivel:
  • Arguments: A célmezőben szereplő elérési úthoz fűzött paraméterek pl.: notepad.exe xy.txt. Ahol az xy.txt az argumentum.
  • Description: A "Megjegyzés" mező tartalma.
  • HotKey: Globális billentyűparancs, amivel bárhonnan elérhető a parancsikon ("Billentyűparancs" mező).
  • IconLocation: Az ikon képét tartalmazó fájl ("Ikoncsere").
  • TargetPath: A "Cél" mező, ahova a parancsikon mutat.
  • WindowsStyle: "Futtatás" 1-Normál ablak, 2-Kis méretű, 3-Teljes méretű ablakban.
  • WorkingDirectory: A munkakönyvtár ("Indítás helye") elérési útja.
  • Save: A parancsikon létrehozása
A teljes szkript:
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
DesktopPath = Shell.SpecialFolders("Desktop")
Set link = Shell.CreateShortcut(DesktopPath & "\Welcome.lnk")
link.Arguments = "1 2 3"
link.Description = "Welcome parancsikon"
link.HotKey = "CTRL+ALT+SHIFT+W"
link.IconLocation = "welcome.exe,0"
link.TargetPath = "c:\winnt\welcome.exe"
link.WindowStyle = 1
link.WorkingDirectory = "c:\winnt"
link.Save

Parancsikon törlése:

Fájlokkal műveleteket a File System Object nevű Windows Scripting Host objektumon keresztül lehet elvégezni. A parancsikon törlését ennek a fájltörlő metódusával valósítjuk meg. Kell az elérési út, ami a DesktopPath változóban van és a parancsikon neve az .lnk kiterjesztéssel együtt:
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DesktopPath = Shell.SpecialFolders("Desktop")
FSO.DeleteFile DesktopPath & "\Welcome.lnk"

Parancsikon másolása:

A másolás szintén a File System Object hatáskörébe tartozik. CopyFile forrás, cél szintaxis szerint.
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DesktopPath = Shell.SpecialFolders("Desktop") + "\Welcome.lnk"
MyDocumentsPath = Shell.SpecialFolders("MyDocuments") + "\\"
FSO.CopyFile DesktopPath, MyDocumentsPath

Parancsikon átmozgatása / átnevezése:

Az átmozgatást ugyanúgy kell végrehajtani, mint a másolást, csak a MoveFile metódussal, a forrás fájl pedig törlésre kerül.
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DesktopPath = Shell.SpecialFolders("Desktop") & "\Welcome.lnk"
MyDocumentsPath = Shell.SpecialFolders("MyDocuments") & "\Welcome.lnk"
FSO.MoveFile DesktopPath, MyDocumentsPath


Windows Scripting Host cikksorozat