Windows - Számláló és nyomkövetési naplók

Teljesítményfigyelés és elemzés 2. rész

Folytatjuk cikksorozatunkat a Windows 2000 teljesítményének elemzésére használható eszközök bemutatásáról. Jelen részünkben a számláló és nyomkövetési naplók tulajdonságairól és használatáról lesz szó. Folytassuk a Teljesítmény konzol elemzését a "Teljesítménynaplók és riasztások" rész tárgyalásával. A név előtti "+" jelre kattintva kinyílik a faszerkezet és láthatóvá válnak a további objektumok. Cikksorozatunk előző részében ezekről már ejtettünk néhány szót, nézzük most őket részletesen.

"Számlálónaplók":

Rákattintva, az ablak jobb oldalán megjelennek a naplók. A nevük előtti ikon kétféle színű lehet: piros színnel azok vannak megjelölve, amelyek pillanatnyilag inaktívak, zöld színnel pedig azok, amelyek most is futnak a háttérben. A kétféle naplózás közül ez hasonlít leginkább a Rendszermonitor szolgáltatáshoz. Feladata szintén bizonyos időközönként adatokat gyűjteni, csak nem a képernyőn jeleníti meg, hanem egy naplófájlban rögzíti a merevlemezen, ezzel lehetővé válik hosszabb távú elemzések készítése, kiértékelése. A naplófájlt később fel lehet dolgozni és grafikusan megjeleníteni.
Alapértelmezésben már létezik egy mintanapló "Rendszer áttekintése" néven. A fizikai lemezről, a memóriáról és a processzorról szolgáltat információt, de kikapcsolt állapotban van. Bekapcsolni úgy tudjuk, hogy az egér jobb oldali gombjával rákattintunk és a menüben kiválasztjuk az "Indítás" parancsot. Zöld színre váltása jelzi, hogy megkezdődött a rögzítés. Kattintsunk rá ismét a jobb oldali egérgombbal és nyissuk meg a "Tulajdonságok" panelt.
Az "Általános" oldalon a "Jelenlegi naplófájl neve" alatt találjuk a merevlemezen elfoglalt fizikai helyét, módosítani azonban nem itt lehet. Alatta egy listában vannak összegyűjtve a figyelt számlálók. Ezekhez a hozzáadás gombbal tudunk felvenni újakat ugyanúgy, ahogy azt a Rendszermonitor szolgáltatásnál láttuk. Legalul a "Mintavételezési időköz"-t találjuk. Alapértelmezett értéke 15 másodperc. Ezt az értéket minden esetben attól tegyük függővé, hogy milyen számlálót, milyen időtartamban vizsgálunk. Úgy válasszuk meg, hogy az eredményül kapott naplófájl ne legyen túl hosszú, de szolgáltasson a célnak megfelelő, elegendő információt.
A következő oldalon ("Naplófájlok") a fájl nevét és maximális méretét adhatjuk meg több feltétel szerint. Ha bekattintjuk a "Fájlnevek végződése" előtti jelölőnégyzetet, további értékek fűzhetők a névhez, ez lehet a dátum és az idő különböző kombinációja vagy egy sorszám ("nnnnnn" - kiválasztása után alatta megadható a kezdő sorszám). A "Minta" mezőben láthatjuk ténykedésünk eredményét. Lejjebb található a "Naplófájl típusa", lehetséges értékek:
"Szövegfájl - CSV" - Az adatokat szöveges formátumban tárolja vesszővel elválasztva.
"Szövegfájl - TSV" - Az adatokat szöveges formátumban tárolja tabulátorral elválasztva.
"Bináris fájl" - Egymás után kerülnek az adatok rögzítésre binárisan (szekvenciális bináris), amíg el nem éri a maximális fájlméretet, ezután új fájl jön létre.
"Bináris körkörös fájl" - Az adatok rögzítése mindig ugyanabba a naplófájlba történik úgy, hogy ha betelik, az új adatok felülírják a régieket.
Fűzhetünk minden naplóhoz egy megjegyzést felismerésének megkönnyítésére a "Megjegyzés" mezőben.
Legalul szabályozhatjuk a naplófájl méretét a "Maximális méret" annyit jelent, hogy a rögzítés addig tart, amíg merevlemez be nem telik, illetve megadhatunk egy korlátozást is kB-ban.
Az utolsó tulajdonságlap neve: "Ütemezés", annak szabályozására, hogy mikor és hogyan történjen a naplózás elindítása és leállítása. Lehet automatikusan - beállított időpontban vagy kézileg a naplón kattintva a jobb oldali egérgombbal és az "Indítás" parancs kiválasztásával. A teljes konfigurálhatósághoz a naplófájl bezárásakor (beteltekor vagy leállításakor) lefuttathatunk egy tetszőleges programot. Ehhez jelöljük be a "Következő parancs indítása" jelölőnégyzetet, kattintsunk a "Tallózás" gombra és válasszuk ki a futtatandó fájlt.

Új számlálónapló létrehozása:

Kattintsunk a "Számlálónapló"-ra és a Művelet > Új naplóbeállítások parancsra. Adjunk neki nevet (nem lehet két egyforma nevű napló vagy riasztási bejegyzés) a következő ablakban. Ezután az előbb megismert tulajdonság lapot kell kitölteni minimálisan egy számláló felvételével a listába.

Naplóbeállítások mentése:

Kattintsunk az elmentendő naplóra a jobb oldali egérgombbal és válasszuk a "Beállítások mentése másként" menüpontot. HTML formátumban kerül rögzítésre a naplóobjektum ugyanúgy, mint a Rendszermonitornál, tehát az Internet Explorer-el meg lehet tekinteni grafikusan az adatokat és lehet folytatni a rögzítést is.

Naplóbeállítások betöltése:

Kattintsunk a "Számlálónapló"-ra és a Művelet > Új naplózási beállítások a következőtől menüpontra. Nyissuk meg a betöltendő HTML naplóobjektumot. Ettől a ponttól kezdve azok a lépések következnek, mint az új számlálónapló létrehozásánál, azzal a különbséggel, hogy a "Tulajdonságok" ablak bejegyzései ki lesznek töltve a HTML objektumnak megfelelően.

Napló törlése:

Kattintsunk a törlendő naplóra és nyomjuk le a "Delete" billentyűt, menüből való törléshez kattintsunk a jobb oldali egérgombbal a naplóra és válasszuk a "Törlés" pontot. Leállított naplózás esetén figyelmeztetés nélkül lezajlik a törlés, futó naplózásnál egy figyelmeztetés előzi meg, ahol még megszakíthatjuk a folyamatot.


"Nyomkövetési naplók":

A számlálónaplóval ellentétben nem úgy működik, hogy bizonyos időközönként menti a kijelölt számláló állapotát, hanem egy esemény bekövetkezte váltja ki a naplózást. Eseményt az ún. adatszolgáltatók generálnak, amelyeket két csoportra lehet osztani: rendszerszintű és nem rendszerszintű. A naplózást vagy az egyik, vagy a másik forrásból indíthatunk, keverni nem lehet őket (azonban létrehozható több napló, különböző beállításokkal).

Hozzunk létre egy új naplót úgy, hogy rákattintunk a " Nyomkövetési naplók" objektumra és megnyitjuk a Művelet > Új naplózási beállítások menüpontot. Adjunk nevet a naplónak és kattintsunk az "OK" gombra. Megjelenik a tulajdonság lapja az első "Általános" oldallal. Találunk két rádiógombot annak kiválasztására, hogy rendszerszintű vagy nem rendszerszintű eseményforrásból származó adatokat kívánunk rögzíteni. Az előbbi csoport minden gépen ugyanaz és listáját "A rendszerszintű szolgáltató által naplózott események" alatt találjuk. Vigyázzunk, mert a "Laphibák" (memóriakezelési hibák) és "Fájl adatai" (fájl I/O műveletek) bejegyzések használata nagy mennyiségű adatot állíthat elő és gyorsan megtöltheti a naplófájlt.

Nem rendszerszintű szolgáltatókról listát a "Szolgáltatók állapota" gombbal kapunk. Külön ablakban jelennek meg, a lista tartalma függ az operációs rendszerbe telepített programoktól és rendszer összetevőktől. Az "Állapot" lehet engedélyezett vagy letiltott akkor, ha már használva van egy naplóban és nem jelenik meg állapot információ akkor, ha még nincs sehol használva.
Továbbiakban csak azokkal a tulajdonságokkal foglalkozunk, amelyek különböznek a Számlálónaplók beállításaitól:
"Naplófájlok" oldal "Naplófájl típusa" lehet:
"Körkörös követési fájl" - Lényegét tekintve megegyezik a Számlálónapló "Bináris körkörös fájl"-al, csak más kiterjesztéssel és felépítéssel.
"Szekvenciális nyomkövetés" - Ugyanígy vonható párhuzam a Számlálónapló "Bináris fájl"-jával.
Az utolsó "Speciális" oldalon a naplózást végző szolgáltatás puffer alapértelmezett beállításait módosíthatjuk. Miért van erre szükség? A szolgáltatás egy átmeneti tárba helyezi az adatokat, mielőtt kiírná a merevlemezre, ha például a memória nyomkövetését állítottuk be és van egy rossz RAM modul a gépben, bármelyik pillanatban összeomolhat a rendszer. Minél kisebb a pufferméret, annál nagyobb a valószínűsége, hogy rögzülnek az utolsó adatok és nem csak feltételezhetjük a rossz hardvert, hanem meg is bizonyosodhatunk róla.Teljesítményfigyelés és elemzés cikksorozat