Windows - Windows XP System Configuration Utility

A szelektív rendszerindítás a hibakeresések alapja, de előfordulhat, hogy csak egy makacsul mindig betöltődő programtól akarunk megszabadulni. Célunkhoz kapunk egy régi ismerős, de mégis új eszközt, az XP System Configuration Utility segédprogram "személyében". Windows 98-ban debütált nagy sikerrel az MSCONFIG nevű segédprogram, amely könnyen kezelhetően több rendszerbeállítást tett elérhetővé. Windows 2000-ből viszont kimaradt, de az XP-ben ismét megjelent. Bár az indító EXE fájl neve ugyanúgy MSCONFIG, attól több ponton különbözik, természetesen az XP beállításait kezelve. Indításához írjuk be a Start > Run (rövidebben: WIN+R) mezőbe: MSCONFIG, üssük le az ENTER-t és elindul az alkalmazás. Több - szám szerint hat - oldalon találjuk a beállításokat, első ránézésre hasonlít a Windows 98-as megfelelőjéhez, de részletesebb szemlélés után jól láthatóak a különbségek. Használatához rendszergazdai jogokra van szükség. Feladata a rendszer beállításokon túl a hibakeresési célra való használat, ezt úgy éri el, hogy a rendszerindításnál szereplő elemek egy részét egyenként vagy csoportosan letiltja.
Vizsgáljuk meg az oldalak tartalmát.

"General":

A "Startup Selection" alatt három rádiógomb segítségével választhatjuk ki az operációs rendszer indításának módját:
"Normal Startup" - ezzel a móddal találkozunk leggyakrabban, betölt minden eszközmeghajtót és szolgáltatást.
"Diagnostic Startup" - csak annyi meghajtót és szolgáltatást tölt be, amennyi a rendszer elindításához feltétlenül szükséges. Egy ún. "tiszta" környezetet teremt, célja az újonnan feltelepített meghajtók és alkalmazások által generált hibák kiszűrése. Ha a diagnosztikai módban is jelentkeznek a hibák, akkor olyan rendszerközeli hibákkal kell számolnunk, mint a rendszerfájlok sérülése, vírusfertőzése, regisztrációs adatbázis sérülése, meghibásodott merevlemez, stb.
"Selective Startup" - az indítás módja függ a következő oldalakon szerkeszthető egyéb beállításoktól is. A jelölőnégyzetek kikapcsolásával megakadályozható a SYSTEM.INI, WIN.INI, fájlok feldolgozása, a rendszerszolgáltatások és az automatikusan induló programok betöltődése.
További két nyomógombot is találunk az oldal alján:
"Launch System Restore":
A Windows XP System Restore nevű rendszer biztonsági másolat programját indítja el.
"Expand File": Az XP telepítő készletében található becsomagolt .CAB kiterjesztésű állományokban található fájlok közül egyet kicsomagol és az általunk megadott helyre teszi, lecserélve egy fájlt. Akkor alkalmazható, ha megsérült egy rendszerfájl, tudjuk a helyét és nevét. A lecserélendő fájl a "File to restore" mezőbe kerül, a forrás CAB a "Restore from"-ba és a kicsomagolás utáni fájl pedig a "Save file in"-be, ezután rá kell kattintani az "Expand" nyomógombra.

"SYSTEM.INI":
A %systemroot% könyvtárban található "SYSTEM.INI" fájl teljes szekcióinak illetve a szekciókon belüli bejegyzéseknek a feldolgozását lehet megszüntetni. Tehetjük ezt úgy, hogy kikapcsoljuk a neve előtti jelölőnégyzetet vagy az ablak jobb oldalán lévő "Disable" gombra kattintunk. Visszaállítani az előző állapotot a jelölőnégyzet bekapcsolásával vagy az "Enable" gombbal lehet. Ha kikapcsoljuk a fájl valamelyik elemét a "General" oldalon automatikusan "Selective Startup"-ba vált a rendszerindító. A ki- bekapcsoláson kívül teljes INI fájlszerkesztést valósíthatunk meg: létrehozhatunk új bejegyzéseket a "New" gombbal, szerkeszthetjük a meglévőket az "Edit"-el, kereshetünk a "Find"-el és az elemsorrendet is lehet változtatni a "Move Up" és "Move Down" gombok segítségével. Az összes jelölőnégyzet kikapcsolható a "Disable All" és bekapcsolható az "Enable All" gombokkal.

"WIN.INI":
A másik klasszikus Windows konfigurációs állomány szerkesztése is támogatott. Ugyanazok a feltételek vonatkoznak rá, mint a "SYSTEM.INI" fájlra.

"BOOT.INI":
A Windows indításakor, amennyiben több operációs rendszer van egy gépen egy boot menedzser programmal lehet kiválasztani, hogy melyiket akarjuk elindítani. Ez a Windows telepítésekor kerül a merevlemezre és a "BOOT.INI" fájlon keresztül konfigurálható, amelynek a helye a rendszertöltő partíció gyökérkönyvtárában van. A Microsoft nem javasolja ennek a szerkesztését, mert könnyet indíthatatlanná tehető egy vagy akár az összes operációs rendszer. Az MSCONFIG program nyújt akkora biztonságot, amekkorát csak lehet ebben az esetben, célszerű inkább itt szerkeszteni, mint például a NOTEPAD-ben. A fájl azon részei módosíthatók, amelyek a rendszerek indítási információt tartalmazzák és csak a megjelenő kapcsolókkal és paraméterekkel. A következő beállítások állnak rendelkezésünkre:
"Check All Boot Paths" - Ellenőrzi, hogy a megadott bejegyzéshez tartozó merevlemez, kötet és partíció rendelkezésre áll-e. Ez nem azt jelenti, hogy az adott rendszer el is indul, hanem azt, hogy az alapvető feltételek megvannak hozzá.
"Set as Default" - Az adott rendszer lesz alapértelmezésben elindítva. Csak egy választható ki.
"Move Up", "Move Down" - Az elemek megjelenési sorrendjét lehet változtatni.
"Timeout X sec." - Az alapértelmezett operációs rendszer elindításáig ennyi másodpercet vár, ha a felhasználó nem lép közbe.
A "Boot Options" csoportban további paraméterek rendelhetők egy-egy indítandó operációs rendszerhez.

"Services":
Egyenként megadható, hogy mely szolgáltatások indulhatnak el a nevük előtti jelölőnégyzet ki- és bekapcsolásával. Érdekesség, hogy bizalmi alapon megszüntethető a Microsoft által készített szolgáltatások megjelenítése a "Hide All Microsoft Services" négyzet bekapcsolásával. Az "Enable All" gombbal engedélyezhető mindegyik betöltődése a "Disable All"-al pedig mindegyik letiltható.

"Startup":
Végül, de nem utolsósorban a rendszerindítást követő elindítandó alkalmazások listája is elemenként tiltható - engedélyezhető. Megtalálhatók itt a Start > All Programs > Startup mappában szereplőkön kívül olyan rejtett alkalmazások is, amelyek más - regisztrációs adatbázisban lévő - helyeken kívül nem láthatók.