Windows - Információk hálózati diagnosztikához

A Windows XP-ben található diagnosztikai eszközök közül a hálózati hibák felderítésére készített alkalmazással ismerkedünk meg. A cikkben tárgyalásra kerülő alkalmazás a Windows XP Professional Tools feltelepítése után kerül a merevlemezre. Ez az operációs rendszer telepítő CD lemezének \SUPPORT\TOOLS könyvtárában található SETUP.EXE vagy SUTOOLS.MSI futtatásával lehetséges.

A parancssori eszközről van szó, neve: NETDIAG.EXE. Feladata a hálózati hibák felderítésében való segítségnyújtás. Önállóan nem képes a problémákat elhárítani, de igen kiterjedt információ mennyiséget képes a hálózatról szolgáltatni. Hálózat alatt főként a szoftveres összetevőket: protokollokat, kötéseket, útvonaltáblát, stb. értünk, de kaphatunk információt a hálózati kártyáról és modemről is. Grafikus felületen nem érhető el, ilyen bőséges adatmennyiséget biztosító eszköz.

Indítsunk el egy parancssori ablakot a Start > All Programs > Accessories > Command Prompt (vagy rövidebben: WIN+R > cmd) parancsával. Paraméterek nélkül lefuttatva ellenőrzi a rendszer állapotát (a látható aktivitása ekkor a képernyőn sorban megjelenő pontokban merül ki), majd kilistázza az eredményt.

Az alkalmazható kapcsolók:

"Csendes" kimenettel való futtatás. Ilyenkor csak a hibaüzenetek jelennek meg.
netdiag /q

Az előbbi ellentéte a "verbose" üzemmód, amikor bővített mennyiségű információt ír ki.
netdiag /v

Ennél is több adathoz jutunk a következő kapcsoló használatával.
netdiag /debug

A megjelenített adathalmaz nem biztos, hogy belefér a parancssori képernyő pufferbe. Ilyenkor célszerű logfájlba menteni, későbbi feldolgozás céljából. A fájl neve "netdiag.log" lesz és abban a mappában jön létre, ahonnan a parancs futtatva lett.
netdiag /l

Ha az előzőtől eltérő fájlnevet és elérési utat akarunk használni, maradjunk a klasszikus megoldásnál a program kimenetének fájlba irányításánál.
netdiag /v > c:\nd.txt

Az Active Directory-hoz való kapcsolódás hálózati paramétereiről is kaphatunk információt.
netdiag /d:domain
Ahol a "domain" az ellenőrizendő tartomány neve.

Szolgáltat egy listát a hálózat tartományvezérlőiről is.
netdiag /DcAccountEnum

Vannak olyan hálózati - főleg konfigurációs - problémák, amelyek nagy valószínűséggel nem befolyásolják döntően a gépek és a hálózat működését. Ezek felderítését és megjelenítését hivatott elvégezni a következő kapcsoló.
netdiag /fix

Nem kötelező minden alkalommal az összes tesztet lefuttatni. Megadható, hogy melyik funkciót ellenőrizze.
netdiag /test:teszt
Ahol a teszt az alábbi lehet:
Autonet - Automatic Private IP Addressing (APIPA) ellenőrzése, Bindings - protokoll kötések tesztelése, Browser - a hálózat tallózó szolgáltatásának ellenőrzése, DcList - tartományvezérlők ellenőrzése, DefGw - Alapértelmezett átjáró teszt, DNS - DNS szolgáltatás ellenőrzése, DsGetDc - tartományvezérlők keresési tesztje, IpConfig - IP cím ellenőrzése a TCP/IP protokollban, IpLoopBk - IP cím ping tesztje, IPX - IPX ellenőrzés, Kerberos - Kerberos hitelesítési protokoll ellenőrzése, Ldap - az Active Directory LDAP protokolljának tesztje, Member - tartományi tagság ellenőrzése, Modem - Modem diagnosztika, NbtNm - NetBT név ellenőrzés, Ndis - hálózati kártya adatainak lekérése, NetBTTransports - NetBT átvitel ellenőrzés, Netstat - hálózati statisztikai információk, Netware - Netware teszt, Route - útvonal tábla ellenőrzés, Trust - hálózati bizalmi kapcsolatok ellenőrzése, WAN - távoli hálózat konfigurációjának ellenőrzése, WINS - WINS szolgáltatás teszt, Winsock - Winsock teszt.

Több teszt a következőképpen hajtható végre (ilyenkor már megfontolandó batch fájlt írni).
netdiag /test:teszt1 /test:teszt2 /test:teszt3

Megfordítható a dolog: alapesetben mindegyik tesztet lefuttatja, de ezek közül kihagy néhányat.
netdiag /skip:teszt
Amit nem lehet kihagyni: NetBTTransports, Ndis, Member