Windows - Közvetlen kábelkapcsolat kialakítása

Két számítógép összekapcsolásának egyik leggyorsabb módja a párhuzamos vagy soros porton keresztüli összekötés. A megfelelő kábelen kívül a DOS korszakban szükség volt még mindkét gépen egy programra (pl. Norton Commander) és gyakorlatilag egymásra is talált a két gép. A Windows 2000 esetében kicsit más a helyzet: a hitelesítési eljárások, biztonsági protokollok erre a kapcsolatra is kiterjednek és nem biztos, hogy elsőre sikeres lesz a konfigurálás. Cikkünkben ehhez kívánunk segítséget nyújtani. Amire mindenképpen szükségünk lesz, az egy Paralel Laplink kábel (vagy egy soros kábel), amivel fizikailag összekötjük a két gépet. A kettő közül a párhuzamos porton keresztüli csatlakoztatást javasoljuk, mert gyorsabb adatátvitelt érhetünk el vele.
A két gép nem részesül azonos elbírálásban, az egyiket kiszolgálónak a másikat munkaállomásnak kell beállítani.
Kiszolgáló beállítása (Host):
Nyissuk meg a Vezérlőpult > Hálózati és telefonos kapcsolatok (Control panel > Network and Dial-up Connnections) mappáját. Hozzunk létre egy új kapcsolatot az „Új kapcsolat létrehozása” („Make New Connection”) ikonnal. Egy varázsló segít ebben, a második „Hálózati kapcsolat típusa” („Network Connection Type”) oldalon válasszuk a legalsó „Kapcsolódás közvetlenül másik számítógéphez” („Connect directly to another computer”) rádiógombot és lépjünk tovább. A következő oldalon jelölhető ki, hogy kiszolgáló (Állomás) („Host”) vagy munkaállomás (Vendég) („Guest”) legyen a gép - válasszuk az „Állomás”-t („Host”) és lépjünk tovább. A „Kapcsolat eszköze” („Device for this connection”), „Közvetlen párhuzamos (LPT1)” („Direct paralell (LPT1)”) legyen, ha Paralel Laplink kábellel rendelkezünk, ha viszont soros porton kötjük össze a gépeket a „Kommunikácós port (COMx)”-et („Communications Port (COMx)”) kell választani. Következik az „Engedélyezett felhasználók” („Allowed Users”) oldal, ahol a rendszerben található felhasználói fiókok vannak kilistázva. Ezek közül választhatjuk ki azokat, amelyek számára megengedjük a közvetlen kábelkapcsolatot (a név előtti jelölőnégyzet aktív). A „Hozzáadás” („Add”) gombbal lehetőségünk van felvenni új tagokat is. A varázsló utolsó oldalán nevet adhatunk a kapcsolatnak (mi most fogadjuk el az alapértelmezettet). Ezzel gyakorlatilag végeztünk is a létrehozással, de korántsem vagyunk kész a kiszolgáló beállításával.

A „Hálózati és telefonos kapcsolatok” (Network and Dial-up Connnections) mappában megjelent a „Bejövő kapcsolatok” („Incoming Connections”) kattintsunk rá jobb oldali egérgombbal és válasszuk a „Tulajdonságok” („Properties”) menüt. A „Felhasználók” („Users”) oldalon győződjünk meg arról, hogy a „Minden felhasználónak védenie kell jelszavát és adatait” („Require all users to secure their passwords and data”) és „A közvetlenül csatlakoztatott eszközök (pl. palmtop számítógépek) jelszó nélkül is kapcsolódhatnak” („Always allow directly connected devices such as palmtop computers to connect without providing a password”) jelölőnégyzetek nincsenek bekapcsolva.
A harmadik „Hálózatok” („Networking”) oldalon kattintsunk a „TCP/IP protokoll”-ra („Internet Protocol (TCP/IP)”) és a „Tulajdonságok” („Properties”) gombra. Az ablak legfelső jelölőnégyzetének („A hívók hozzáférhetnek a helyi hálózatomhoz”) („Allow callers to access my local area network”) bekapcsolt állapota mellett a becsatlakozó gép eléri a teljes helyi hálózatot. Ha nincs bekapcsolva, csak annak a gépnek a megosztott erőforrásait érheti el, amelyikhez fizikailag csatlakoztatva van.

A „TCP/IP címkijelölések” („TCP/IP address assignment”) alatt az alábbi lehetőség közül választhatunk: az egyik, hogy a DHCP szolgáltatáson keresztül automatikusan adunk a munkaállomásnak IP címet, vagy mi adunk meg egy IP cím tartományt, vagy a kliens saját magának oszt ki címet. Az általunk meghatározott címtartomány talán a legszerencsésebb megoldás. Egyrészt, mert pontosan tudjuk kontrolálni, hogy ezen az úton milyen IP címekkel történjenek a csatlakozások, másrészt a helyi erőforrások elérésénél nem állhat elő az a probléma, hogy a gépek különböző logikai alhálózaton szerepelnek. Ezen megfontolás szerint kattintsuk be a „Megadott IP-címek” („Specify TCP/IP addresses”) rádiógombot és a „Kezdet” („From”) és „Vég” („To”) mezőkbe írjunk elő egy címtartományt (pl.: 192.168.0.20 és 192.168.0.29).
A kiszolgáló oldal konfigurálásával gyakorlatilag végeztünk is az „OK” gombokkal lépjünk ki a beállító ablakokból és térjünk át a munkaállomás beállításaihoz.
Munkaállomás beállítása (Guest):
A „Hálózati és telefonos kapcsolatok” („Network and Dial-up Connnections”) mappában indítsuk el az „Új kapcsolat létrehozása” („Make New Connection”) varázslóját, a második oldalon válasszuk a „Kapcsolódás közvetlenül másik számítógéphez” („Connect directly to another computer”) rádiógombot, eddig minden úgy ment, mint a kiszolgálóoldalnál. Azonban a következő oldalon nem az „Állomás” („Host”) hanem a „Vendég” („Guest”) rádiógombot kell választani. Az eszköz szintén ugyanaz, mint az előbb. „A kapcsolat elérhetősége” („Connection Availability”) oldalon biztonsági okokból, ha tehetjük, válasszuk a „Csak magamnak” („Only for Myself”) lehetőséget. A varázslóból való kilépés után rögtön megkezdődhet a csatlakozás.

A kapcsolat felépítése:
A kiszolgáló oldali beállítások elkészítése után létrejött egy „Közvetlen kapcsolat” („Direct Connection”) nevű ikon. Ennek segítségével lehet csatlakozni a másik géphez, meg kell adni azt a felhasználói nevet és jelszót, amit a kiszolgálón beállítottunk és a „Csatlakozás” („Connect”) gombbal felépül a kapcsolat.
A hálózati erőforrások elérése:
Kattintsunk az asztalon a „Hálózati helyek” („My Network Places”) ikonra a jobb oldali egérgombbal és válasszuk a „Számítógépek keresése” („Search for Computers”) sort. A „Számítógépnév” („Computer Name”) mezőbe írjuk be a kiszolgáló vagy a hálózat egy másik gépének nevét (vagy IP címét) és üssünk ENTER-t. A jobb oldalon megjelenő ikonokkal lehet elérni a gépeket, de beállításoktól függően lehet, hogy hitelesítésre lesz szükség. A kapcsolat felépítésénél megadott felhasználó név és jelszó csak a kapcsolat felépítésére szólt, ha ezen túlmenően hálózati erőforrásokat akarunk elérni, további jogosultságokra van szükség.
Tipp: ha a számítógép keresés nem járt eredménnyel, valószínűleg különböző munkacsoportban vannak a gépek. Ezt a Hálózati helyek > Tulajdonságok > Speciális > Hálózati azonosítás > Tulajdonságok > Tagság > Munkacsoport helyen lehet beállítani (My Network Places > Properties > Advanced > Network Identification > Properties > Member of > Workgroup).