Delphi - Fejléc villogtatása

forráskód letöltése
Ezzel a témakörrel már foglalkoztunk az újságunk 8. számában a Flash Window című cikkben. Ott azt mutattuk be, hogy miként lehet tálcán megjelenő program ikonokat villogtatni, jelezve a felhasználó felé, hogy alkalmazásunk futása beavatkozásra várva megállt.

Mostani cikkünkben azt mutatjuk be, hogy ezen kívül hogyan tudjuk elérni ezt a hatást úgy, hogy a Form fejléce is villogjon. Ezzel a témakörrel már foglalkoztunk az újságunk 8. számában a Flash Window című cikkben. Ott azt mutattuk be, hogy miként lehet tálcán megjelenő program ikonokat villogtatni, jelezve a felhasználó felé, hogy alkalmazásunk futása beavatkozásra várva megállt.

Mostani cikkünkben azt mutatjuk be, hogy ezen kívül hogyan tudjuk elérni ezt a hatást úgy, hogy a Form fejléce is villogjon.


A FlashWindowEx függvény hívásával tudjuk elérni ezt a funkciót. Ehhez TFlashWInfo struktúrát kell feltöltenünk a megfelelő adatokkal, majd ezt átadni ennek a függvénynek.

A TFlashWInfo cbSize mezőjében kell megadnunk a struktúra méretét. A hwnd tárolja a hívó ablaknak az azonosítóját. A dwFlags-ban kell megadnunk a kívánt műveletre vonatkozó konstanst, hogy milyen objektum legyen villogtatva. Ez az alábbi lehet:

FLASHW_STOP - leállítja a villogást.
FLASHW_CAPTION - a Form fejléce villog
FLASHW_TRAY - a tálcán lévő ikon villog
FLASHW_ALL - az előző kettő együttvéve
FLASHW_TIMER - a villogás mindaddig tart, amíg a FLASHW_STOP konstanssal meg nem hívjuk a függvényt
FLASHW_TIMERNOFG - a villogás addig tart, amíg aktív nem lesz az alkalmazásunk

Az uCount-ban adhatjuk meg, hogy a villogás hányszor történjen meg. A villogás sebességét a dwTimeout mezőben adhatjuk meg ezredmásodpercben, ha itt nullát adunk, akkor a kurzor villogási sebességét veszi alapul a függvény.

A FlashWindowEx függvény csak a Win98-tól kezdve áll rendelkezésünkre.