Windows - Exchange 2000 kapcsolata az operációs rendszerrel

Az Exchange 2000 Server szorosan integrálódik a Windows 2000 kiszolgáló operációs rendszerbe. Cikkünkben megvizsgáljuk ezt a kapcsolatot. Leírjuk, hogy milyen szerepet játszik az Active Directory, az Internet Information Services (IIS), az NTFS fájlrendszer és a Windows Management Instrumentation (WMI) "életében" az Exchange.
Az Exchange 2000 szerver sokkal szorosabban integrálódik az operációs rendszerbe, mint tette elődje az Exchange 5.5. Már a telepítés során is látszik, hogy módosítja az Active Directory sémát és a telepítéshez szükséges hardver és szoftverkörnyezettől függően igen hosszú ideig tart, mire végez a konfigurálással.
Active Directory
Az Exchange 5.5 saját címtárral rendelkezett, de a 2000-es verzió az Active Directory-t használja, megszüntetve sok kompatibilitási hibát. Tekintve, hogy alapvetően az Active Directory nincs felkészítve az Exchange adatainak fogadására, de fel van készítve arra, hogy rugalmasan bővíthető legyen - szükséges módosítani az adattárolás szerkezetét leíró sémát. Így minden további nélkül lehetségessé válik, hogy Exchange adatok tárolódjanak az Active Directory adatbázisban. Miért jó ez? Mert nem kell két nagykapacitású adatbázismotornak működnie egy operációs rendszeren belül, nem kell a kettő közötti kapcsolatot megoldani. Megszűnik jó néhány hibalehetőség és növekszik a teljesítmény.
Az Exchange az Active Directory globális katalógusát tároló kiszolgálóval kommunikál a DSProxy szolgáltatáson keresztül. Aktívan használja a felhasználó és csoport információkat. Nem törvényszerű, hogy az Active Directory-ba felvett felhasználó egyben Exchange felhasználó is legyen. Az Exchange felhasználók az Active Directory-ban egy úgynevezett Exchange specifikus attribútummal vannak ellátva. Ebben az esetben nem rendelkeznek helyi mailbox-al, mert levelezésüket teljesen átveszi az Exchange. A felhasználói csoportok úgy jönnek ehhez, hogy ha a csoport Exchange csoport, akkor az összes Exchange tagja megkapja azt a levelet, amelyet a csoportnak címeztek, kialakítva ezzel egy célzott üzenetszórást.
Nem csak az Active Directory adatbázisában tárolódnak adatok, hanem az Exchange rendelkezik egy saját adatbázissal is, ahol a konfigurációs beállításait helyezi el.

Internet Information Services (IIS)
Az IIS rendelkezik Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) és Network News Transport Protocol (NNTP) szolgáltatásokkal. Előbbivel levélküldést, utóbbival hírszolgáltatást lehet megvalósítani. Exchange telepítést követően az IIS is átesik egy átalakításon és vele is szoros integráció alakul ki. A konfigurációs adatokat saját meta adatbázisában tárolja. Az Exchange ezt lemásolja, saját használatra módosítja, majd a beépített replikációs szolgáltatása visszaír az IIS-be. Ebből következik, hogy az IIS metaadatbázist közvetlenül író programok hibásan fognak működni. Az IIS protokolljain és virtuális kiszolgálóin keresztül zajlik a kommunikáció a külvilág és másik Exchange kiszolgálók felé. Történik mindez titkosítási és hitelesítési eljárások, protokollok lehetőségeinek maximális kihasználásával. Az Exchange feltelepítése után az SMTP protokoll motorja további funkciókkal egészül ki. Két kiszolgáló közötti közvetlen kommunikáció hatékonyabbá válik ezáltal.
LDAP és ADSI
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) és Active Directory Services Interface (ADSI) felületekről az Exchange is ugyanúgy elérhető, mint az Active Directory.
Hálózat
Fentiek alapján egyértelműnek hat, hogy a TCP/IP protokollal történő kommunikáció az Active Directory-n túl az Exchange-nek is alapja. Ezenkívül Network Device Interface Services (NDIS), távoli eljáráshívás (Remote Procedure Call (RPC)) szintén támogatást élvez a kliensekkel való kommunikáció során.
NTFS és IFS
Már az Active Directory telepítésének is alapkövetelménye volt az NTFS fájlrendszer használata. Az Exchange is aktívan használja az NTFS biztonsági funkcióit az adatok és program összetevők tárolásánál. Szintén használja a Windows 2000 Installable File System (IFS) rendszert. Tipikus példa a kiszolgáló M: meghajtója. Azon túl, hogy megjelenik a telepítést követően, lehetővé teszi, hogy távoli gépek kapcsolódhassanak hozzá SMB protokollal.
Fürtözés (Clustering)
Windows 2000 Advanced Server és Datacenter Server operációs rendszereket futtató gépek kapacitása összeadható - eggyé fürtözhetők. Kívülről olyan hatást keltve, mint ha csak egy gép lenne az IP cím mögött. Az Exchange ezen a szolgáltatáson nem változtat, de képes vele együttműködni, jelentős teljesítmény növekedést elérve. Használatának előnyei főleg nagy terhelésű kiszolgálóknál domborodnak ki.
Windows Management Instrumentation (WMI)
A WMI szolgáltatáson keresztül hozzáférhetővé válik az operációs rendszer és a hálózat szinte minden része. Nem kivétel ez alól az Exchange sem. Telepítése után új WMI osztályok jelennek meg:
  • ExchangeLink - Levelező kiszolgálók közötti üzenetkezelő kapcsolatok objektumait tartalmazza.
  • ExchangeQueue - A kiszolgáló várakozási sorát kezelő objektumokat tartalmazza (hasonló a nyomtatók várakozási sorához).
  • ExchangeConnectorState - Állapotinformációkat tartalmaz az Exchange Connector-ról.
  • ExchangeServerState - Magáról az Exchange kiszolgálóról szolgáltat állapotinformációkat.
  • ExchangeClusterResource - A fürtözött Exchange kiszolgálók erőforrásainak tulajdonságait tárolja.
Programozási felületek
Az Exchange 2000 kiszolgáló a főbb programozási nyelvekből is elérhető. Támogatott a C, C++, C#, Visual Basic, VBScript, Windows Scripting Host és Delphi-ből való elérés.
Internet Explorer
Az Internet Explorer 5 és későbbi verziói ismerik az Extensible Markup Language (XML) nyelvet. Az XML-ben készíthető böngésző kiegészítő eszközök használhatók az Exchange esetében is. Az Exchange Store szolgáltatás teljes körű támogatást nyújt az Extensible Style Language (XLS), HTML, DHTML és XML dokumentumok kezelésére és tárolására.