Windows - Csoportházirend referencia

GPO 7. rész

Cikksorozatunkat a csoportházirend felhasználói konfigurációjával folytatjuk. Mai részünkben az Internet Explorer beállításait vesszük sorra. A Microsoft készített egy segédalkalmazást Internet Explorer Adminisration Kit (IEAK) néven, amellyel hasonló beállításokat hajthatunk végre, mint a csoportházirend ezen részével. Néhány példa: egyéni emblémák elhelyezése, helyi viszonyokhoz igazodó proxy beállítások, saját nyomógombok hozzáadása az eszköztárhoz, stb.
A felhasználói házirendpontok függetlenek a számítógépektől, mindig az adott felhasználóhoz vagy felhasználók csoportjához vannak rendelve. Mindegy, hogy melyik gépen jelentkeznek be a szabályok "követik" őket. A felhasználókra vonatkozó beállítások között is szerepel egy "Windows beállításai" ("Windows Settings") szakasz. Itt azonban javarészt más beállítási lehetőségekkel találkozunk, mint az ugyanilyen nevű számítógépre vonatkozó résznél. Kezdjük a beállítások ismertetését "Az Internet Explorer karbantartása" ("Internet Explorer Maintenance") nevű tárolóval. Helyileg a Felhasználó konfigurációja > Windows beállításai > Az Internet Explorer karbantartása (User Configuration > Windows Settings > Internet Explorer Maintenance) útvonalon található.
A böngésző felhasználói felülete (Browser User Interface)
Az Internet Explorer testreszabására alkalmas házirendpontok csoportjai közül ez a böngésző megjelenésével kapcsolatos beállításokat tartalmazza.
A böngésző címsora (Browser Title)
Windows 98 alatt több program is megjelent az itt szereplő funkciók kivitelezésére. A Windows 2000-be viszont "gyárilag" beépítették. Bizonyos megkötésekkel az Internet Explorer licence lehetővé teszi a böngésző egyénivé alakítását. (A pontos licence szerződés a szoftverhez mellékelve található és a benne foglaltak az irányadók.) A házirend két lehetőséget tartalmaz, az első minden egyes elindított Explorer példány fejlécéhez hozzáfűzi az általunk megadott szöveget. Ehhez kattintsunk a "Címsorok testreszabása" ("Customize Title Bars") jelölőnégyzetre és írjuk be az alatta lévő mezőbe a szöveget. Másik lehetőség az eszköztárak szürke háttérszínének lecserélése egy tetszőleges bitképre. Kattintsuk be a második jelölőnégyzetet, majd kattintsunk a "Tallózás" ("Browse") gombra és válasszunk egy képet. Méretére vonatkozó megkötés nincs, de csak BMP formátumú lehet.
Animált bitképek (Animated Bitmaps)
Minden Explorer ablak jobb felső sarkában megjelenik egy kis animáció. Lehetőség van ennek lecserélésére az alábbiak figyelembevételével. Animált BMP képet használhatunk 22x22 és 38x38 pixel méretben. Alapvetően két állapota létezik: animált és statikus. Utóbbi eset akkor lép fel, ha a böngésző nem "dolgozik". Ekkor az animációt alkotó képsorozat első képe fog látszani. A böngészés megkezdésével 1-4-ig, majd 5-től az utolsó képkockáig folyamatosan történik a lejátszás.
Egyéni embléma (Custom Logo)
Ha a statikusként megjelenő első képkocka nem felel meg az elképzeléseinknek, akkor lecserélhetjük egy másikra. Méretére ugyanazok a megkötések, mint az animált esetében, típusa szintén BMP.
A böngésző eszköztárgombjai (Browser Toolbar Buttons)
Az eszköztáron található gombok bővítésével még egyénibbé tehetjük a beállításokat. Egy listába lehet felvenni és eltávolítani az új gombokat. A "Hozzáadás" ("Add") gombbal végezhető el a felvétel. Lenyomása után megjelenik egy ablak, ahol értelemszerűen ki kell tölteni a mezőket. Magyarázatra talán csak két beállítás szorul: a szürkeárnyalatos ikonok akkor látszanak, ha az egér nincs a gomb felet, a színes pedig akkor, ha ott van.
Kapcsolat (Connection)
A helyi gép Internetre csatlakozásának a böngészőre vonatkozó beállításait tartalmazza a "Kapcsolat" ("Connection") tároló.
Kapcsolatbeállítások (Connection Settings)
A számítógép Internetre csatlakozásának beállításai a Vezérlőpult > Internet-beállítások > Kapcsolatok (Control Panel > Internet Options > Connections) oldalán találhatók meg. Itt (is) hozható létre új csatlakozás, meglévő távolítható el és egy kijelölt kapcsolat tehető alapértelmezetté. Mind a modemes, mind a helyi hálózaton keresztüli beállítások szabályozhatók. A házirenddel lehetőség nyílik ezek közül a kapcsolatokat importálni és testreszabni, megváltoztatni a beállításait. Aktivizáljuk "A jelenlegi kapcsolatbeállítások importálása" ("Import the current Connection Settings") rádiógombot és kattintsunk a "Beállítások módosítása" ("Modify Settings") gombra. Megjelenik a "Vezérlőpult" ("Control Panel") ide vonatkozó ablaka és lehetőségünk nyílik megváltoztatni a beállításokat. Ezeket a csoportházirend megjegyzi és kiosztja az ügyfél számára.
Automatikus böngészőkonfiguráció (Automatic Browser Configuration)
A házirend lehetővé teszi az Internet Explorer automatikus konfigurálását. Egyetlen központi helyről lehet vezérelni a felhasználókra vonatkozó beállítások csoportjait. A proxy beállításokat .INS kiterjesztésű állományba helyezve, kattintsuk be az "Automatikus konfiguráció engedélyezése" ("Enable Automatic Configuration") jelölőnégyzetet és az "Automatikus konfiguráció URL-címe" ("Auto-config URL") mezőbe adjuk meg az elérési útvonalát. Másik lehetőség, hogy nem INS fájllal, hanem szkriptekkel írjuk le a beállításokat. Ebben az esetben a legalsó mezőbe kell beírni az elérési újvonalat, amely mutathat JS, JVS vagy PAC kiterjesztésű állományra. Van még egy lehetőségünk és ez a beállítások automatikus frissítése. Ehhez az "Automatikus konfiguráció X percenként" ("Automatically configure every X minutes") jelölőnégyzetbe kell beírni, hogy hány percenként történjen a frissítés. Minderre csak akkor van szükség, ha az Explorer nem tudja önállóan meghatározni a proxy és helyi hálózati csatlakozási paramétereket.
Proxybeállítások (Proxy Settings)
Proxy kiszolgálóhoz nem csak konfigurációs állományokon keresztül lehet hozzáférni, hanem kézzel is megadhatjuk a beállításokat minden csoportházirendben. A helyi beállításoknak megfelelően töltsük ki az ablakot. Két nélkülözhetetlen paraméter van: a proxykiszolgáló címe és portszáma. Ezeket a mezőket mindenképpen töltsük ki. Itt is érvényes, hogy minderre csak akkor van szükség, ha az Explorer nem tudja önállóan meghatározni.
Felhasználói ügynökök karakterlánca (User Agent String)
A böngésző egy http kérés elküldése alkalmával saját magát azonosítandó elküld egy karakterláncot is. Ebben általában a neve, típusa és verziószáma szerepel (a webkiszolgálók naplóállományában jól látszanak). A házirendponttal lehetővé válik egy további általunk megadott karakterlánc hozzáfűzése is.
URL-címek (URLs)
A fontosabb Internetes címeket el lehet tárolni a böngésző több menüpontja segítségével.
Kedvencek és hivatkozások (Favorites and Links)
Az Explorer "Kedvencek" ("Favorites") menüpontja alatt szereplő címek listájának kialakításához nyissuk meg a házirendpontot és kattintsunk a "Kedvencek" ("Favorites") sorra. A jobb oldalon található gombok segítségével lehet a címlistát szerkeszteni. Kattintsunk az "URL hozzáadása" ("Add URL") gombra egy új cím felvételéhez. A jobb áttekinthetőség kedvéért a címek mappákba rendezhetők. Új mappát a "Mappa hozzáadása" ("Add Folder") gombbal lehet létrehozni. Listaelemeket eltávolítani az "Eltávolítás" ("Remove"), módosítani pedig a "Szerkesztés" ("Edit") gombbal lehet, elhelyezkedésük megváltoztatásához használjuk a "Fel" ("Up") és "Le" ("Down") gombokat. Az "URL tesztelése" ("Test URL") lehetővé teszi a címhez tartozó oldal meglétének vizsgálatát. Ha már van a gépünkön "Kedvencek" ("Favorites") mappa (például a felhasználói profilokban), akkor az "Importálás" ("Import") gombbal felvehetjük a csoportházirendbe. A "Hivatkozások" ("Links") beállítására ugyanez vonatkozik.
Fontos URL-címek (Important URLs)
Vannak kiemelt jelentőségű címek az Internet Explorer-ben, amelyek megváltoztatására itt nyílik lehetőségünk. Ilynek a kezdőlap, keresősáv és a támogató webhely címe. Egy új böngésző példány elindításakor először a kezdőlap töltődik le (ha hagyjuk). A "Keresés" ("Search") gombbal lehetőség nyílik az Interneten keresni és az eredményt a böngészőben megjeleníteni. Mindezt a böngészőn belül, külső kereső programot paraméterezetten használva. Végül a támogató webhely a Súgó > Támogató webhely (Help > Online Support) menüjével érhető el.
Csatornák (Channels)
Kedvenc csatornáinkat állíthatjuk össze egy listában. Felvételükhöz kattintsunk a "Csatorna hozzáadása" ("Add Channel") gombra és töltsük ki a megjelenő ablak mezőit, megadva a nevet, elérési utat (URL cím) és az ikonok elérési útját.
Biztonság (Security)
A házirend csoporttal az Internet Explorer beépített biztonsági konfigurációjának átszerkesztésére nyílik lehetőség.
Biztonsági zónák és tartalomminősítések (Security Zones and Content Ratings)
A biztonsági zónák beállításai megegyeznek a Vezérlőpult > Internet-beállítások > Biztonság (Control Panel > Internet Options > Security) oldalának tartalmával. Ha nem felel meg az alapértelmezett biztonsági szint, akkor kattintsunk "A biztonsági zónák jelenlegi beállításainak importálása" ("Import the current security settings") rádiógombra, majd a "Beállítások módosítása" ("Modify Settings") gombra. Megjelenik a Vezérlőpult idevonatkozó ablaka, ahol legegyszerűbben a szintet jelképező csúszka állításával lehet a szükséges módosításokat elvégezni. Található az ablakban egy "Egyéni szint" ("Custom Level") feliratú gomb. Rákattintva egyenként beállíthatók az összetevők (például a fájl letöltések engedélyezése vagy tiltása).
Másik menüpont a tartalmi minősítésekre vonatkozik. Működésének feltétele, hogy a Weboldal szolgáltatója elhelyezze a szükséges jelzéseket az oldalain. Ezeket értelmezve megakadályozhatjuk, hogy a nem kívánt tartalmú oldalak (pl.: erőszak) letöltődjenek. Az alapértelmezett beállításokat a Vezérlőpult > Internet-beállítások > Tartalom (Control Panel > Internet Options > Content) oldalán találjuk.
Hitelesítési beállítások (Authenticode Settings)
A böngészőben futtatni kívánt programoknál előírhatjuk, hogy csak akkor ténykedhessenek a gépünkön, ha erre engedélyt kaptak. Ehhez a készítőiket fel kell venni az úgynevezett megbízható forrásból származó programok kiadói listába. Az itt szereplő szervezetek által készített programok a felhasználó megkérdezése nélkül is letöltődnek és futnak az adott gépen.
Programok (Programs)
Alapesetben a különböző kiterjesztésű állományok futtatását és szerkesztését az erre a célra hozzárendelt alkalmazással lehet elvégezni. Ehhez hasonló lehetőségünk nyílik ebben a házirend pontban is. Nyissuk meg a "Programok" ("Programs") házirendet, kattintsunk "A jelenlegi programbeállítások importálása" ("Import the current Program Settings") rádiógombra, majd a "Beállítások módosítása" ("Modify Settings") gombra. Megjelennek az Internetes munka során elvégzésre kerülő feladatok és a hozzájuk rendelt alkalmazás. Ha valamelyiket módosítani akarjuk, válasszuk ki a megfelelő elemet a mellette lévő legördülő menüből. Fontos, hogy nem dönthetünk szabadon. A listában csak az erre a célra alkalmas, feltelepített programok jelennek meg.

GPO cikksorozat