Windows - Felügyelet nélküli telepítés válaszfájljában alkalmazható paraméterek

6. rész

Több gépre való Windows telepítés egyik leghatékonyabb módja a felügyelet nélküli telepítés. Egy úgynevezett válaszfájlban szabályozható, hogy milyen beállítások és összetevők fogják az új rendszert jellemezni. Cikksorozatunkban ennek a szabályzásnak a lehetőségeit mutatjuk be. Jelen részben a hálózat előrekonfigurálásának paramétereit kezdjük el tárgyalni.
Ha a hálózati beállításokat korrektül megadjuk, a telepítést követő első újraindítás alkalmával minden egyéb teendő nélkül teljes értékű kliens gépet kapunk.
[Networking] szekció
Ez a szekció egyetlen paramétert tartalmaz, de ez meghatározza a teljes hálózati konfigurációt.
InstallDefaultComponents
Értéke "Yes" vagy "No" lehet. Ha "Yes"-t adunk meg, akkor a Windows alapértelmezett hálózati beállításait fogja alkalmazni a telepítés után. Ez annyit jelent, hogy nem kapnak a gépek fix IP címet (DHCP szervertől igénylik a DNS kiszolgáló, átjáró és egyéb címekkel egyetemben), csak a TCP/IP protokoll kerül telepítésre, ha másikat is akarunk használni például egy régebbi Novell kiszolgáló eléréséhez az IPX-et, akkor nekünk kell telepíteni. A szolgáltatások közül a fájl és nyomtató megosztás kerül fel, a kliensek közül pedig a Microsoft Networks. Eszközoldalról, minden gépben lévő hálózati kártya ugyanazokat a beállításokat veszi fel. Legtöbb hálózati környezetben ez elég is, de ha ettől el kell térni, akkor alkalmazzuk a "No" paramétert.
InstallDefaultComponents=No
Ettől kezdve kerülnek feldolgozásra az alábbi paraméterek.
[Identification] szekció
A gép hálózati azonosítását írja le. Ha elhagyjuk, akkor az alapértelmezett beállítások jutnak érvényre, ha csak bizonyos részeit hagyjuk el, akkor megszakad a felügyelet nélküli telepítés és a hiányzó adatokat be kell írni.
DomainAdmin
A rendszergazda felhasználói fiókjának neve. Alapértelmezésben magyar Windows-on: "Rendszergazda", angolon pedig "Administrator". Ettől eltérő esetben kell megadni. Például:
DomainAdmin=Boss
DomainAdminPassword
Az előző fiókhoz tartozó jelszó. Tekintettel arra, hogy a válaszfájl szöveges formátumban, titkosítás nélkül tárolódik, vigyázni kell, hogy ne kerüljön illetéktelen kezekbe.
DomainAdminPassword=zebra16124
JoinDomain
Ha a gép egy Active Directory tartomány része lesz, akkor itt adható meg a tartomány neve. Vagy ezt, vagy a következő bejegyzést használni kell, értelemszerűen a kettő együtt nem működik. Például:
JoinDomain=MyDomain
JoinWorkgroup
Munkacsoportnév, ha nem Active Directory tartományban fog működni a gép. Vagy ezt, vagy az előző bejegyzést használni kell, de a kettő együtt nem működik. Például:
JoinWorkgroup=Munkacsoport
MachineObjectOU
Annak az Active Directory szervezeti egységnek a neve, amely a gépet tartalmazza. Teljes LDAP szintaxist kell alkalmazni. Például:
MachineObjectOU=“OU = myou,OU = myparentou,DC = mydom,DC = mycompany,DC = com”
[NetProtocols] szekció
A telepítésre kerülő hálózati protokollokat határozza meg. Szekción belül változik a szintaxis az eddigiekhez képest.
<protocol name>
Meg kell adnunk a protokoll nevét és a beállításait tartalmazó szekció nevét. Például:
MS_TCPIP=params.TCPIP
Az alábbi neveket használhatjuk:
Név Leírás
MS_TCPIP TCP/IP Protocol
MS_NWIPX IPX Protocol
MS_PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol
MS_L2TP Layer 2 Tunneling Protocol
MS_DLC DLC Protocol
MS_AppleTalk AppleTalk Protocol
MS_NetBEUI NetBEUI Protocol
MS_NetMon Network Monitor Agent
MS_ATMLANE ATM LAN Emulation Client
MS_ATMUni ATM Call Manager Protocol
MS_ATMArps ATM ARP Server Protocol
MS_STREAMS STREAMS Protocol
MS_TP4 TP4/OSI-LAN Protocol
AdatpterSections
A hálózati kártyára (adapterre) vonatkozó beállítások köthetők össze a protokollokkal. Például:
AdapterSections = params.TCPIP.Adapter1, params.TCPIP.Adapter2
A beállítások a következő paraméterben vannak felsorolva.
SpecificTo
Az előző kiegészítése. Például:
SpecificTo = Adapter1
DeadGWDefault
Ha a gép Útválasztás és Távelérés kiszolgálóként fog működni, akkor az értékét "No"-ra kell állítani.
DeadGWDefault="No"
DefaultGateway
Az alapértelmezett átjáró címe. Például:
DefaultGateway=192.168.0.5
DHCP
Meghatározza, hogy a gép DHCP kiszolgálótól kéri-e le a hálózati kiszolgálók és útválasztók IP címeit. Alapértelmezésben igen.
DHCP=Yes
Ha nem használunk DHCP-t akkor az IP cím és alhálózati maszk beállításokat meg kell adnunk az "IPAddress" és "SubnetMask" paramétereknél. Továbbá a hálózat típusától függően az alapértelmezett átjáróra is szükség lehet ("DefaultGateway" paraméter).
DHCPCleassId
Az osztályokba sorolt DHCP beállítások azonosítója. Segítségével csoportosítani lehet a beállításokat, megkönnyítve a kliens konfigurálást.
DHCPClassId=class2
DNSDomain
Kliens tartományának DNS neve (gépnév nélkül). Például:
DNSDomain=microsoft.com
DNSServerSearchOrder
DNS kiszolgálók keresési sorrendje. Ha az első nem elérhető, akkor fordul a másodikhoz.
DNSServerOrder=192.168.0.4,192.168.0.3
DontAddDefaultGatewayDefault
Csak Útválasztás és Távelérés szolgáltatást nyújtó szervereken használható. Letiltja az alapértelmezett átjáró hozzáadását a TCP/IP beállításokhoz. Tekintve, hogy útválasztó kiszolgálóról van szó nem is lenne értelme használni.
DontAddDefaultGatewayDefault=Yes
EnableLMHost
Engedélyezi az LMHOST fájlal történő névfeloldást.
EnableLMHost=Yes
EnableSecurity
Engedélyezi a titkosított TCP/IP kommunikációt.
EnableSecurity=Yes
IPAddress
Ha nem használunk DHCP protokollt, gondoskodni kell a gép számára egy vagy több fix IP címről.
IPAddress=192.168.0.20, 192.168.0.21
Cikksorozatunk következő részében folytatjuk a [Networking] szekció paramétereinek leírását.

Felügyelet nélküli telepítés válaszfájljában alkalmazható paraméterek cikksorozat