Windows - Felügyelet nélküli telepítés válaszfájljában alkalmazható paraméterek

7. rész

Tovább folytatjuk a felügyelet nélküli telepítés beállításairól szóló cikksorozatunkat. Az előző részben kezdtük el hálózati konfigurációs lehetőségek ismertetését, ma befejezzük ezt a szekciót. A TCP/IP beállítások mellett többnyire a Netware hálózatokhoz való csatlakozás lehetőségeiről lesz szó. Az IPX protokoll beállításain túl az NDS címtár paraméterei is szóba kerülnek.
[Networking] szekció folytatás
A hálózati beállítások előre konfigurálásával a telepítés végeztével az adott hálózati körülményekhez beállított kliens operációs rendszert kapunk. Gyakorlatilag az itt szereplő paraméterek alkalmazása után semmi más dolgunk nem marad ezzel kapcsolatban. A beállítási lehetőségek lefedik a konfiguráció majdnem minden összetevőjét.
NetBIOSOption
Itt állítható be, hogy a NetBIOS névfeloldás legyen-e engedélyezve a számítógépen (NetBIOS engedélyezése a TCP/IP felett). Ha nem, akkor DNS-el vagy egyéb módon kell megoldani az IP címek gépnevekké alakítását. Alapértelmezésben a NetBIOS engedélyezve van, de mellette más megoldások is működhetnek.
NetBIOSOption=0
Ahol a következő értékek használhatók:
  • 0=NetBIOS beállítások lekérdezése a DHCP kiszolgálótól.
  • 1=NetBIOS engedélyezése a TCP/IP felett
  • 2=NetBIOS tiltása a TCP/IP felett
PerformRouterDiscoveryDefault
Az opciót "No"-ra kell állítani, ha Útválasztás és Távelérés szolgáltatást megvalósító gépet telepítünk. Alkalmazásával nem történik meg a hálózati útválasztók automatikus felderítése.
PerformRouterDiscoveryDefault="No"
ScopeID
Hatókör azonosító. NetBIOS névfeloldással konfigurált hálózatokon meghatározza, hogy a gép melyik hatókörhöz tartozik. DNS névfeloldás esetén nem kell megadni.
ScopeID=informatika
SubnetMask
Alhálózati maszk. Ha nem a DHCP szervertől kapja a gép a saját IP címét (DHCP=No lásd az előző részben), akkor meg kell adni egy fix címet az "IPAddress" paraméterben és a hozzá tartozó alhálózati maszkot pedig itt. Például:
SubnetMask=255.255.255.0
WINS
Ha a hálózati gépek neveinek IP címekké alakítását WINS kiszolgáló végzi, akkor ennek a paraméternek az értékét "Yes"-re kell állítani.
WINS=Yes
WINSServerList
Az előző opció folytatásaként a WINS kiszolgálók IP címeit is meg kell adnunk.
WINSServerList=192.168.0.11, 192.168.0.12
DedicatedRouter
Ha a hálózat rendelkezik dedikált útválasztóval (egy számítógép, amely csak útválasztó feladatokat lát el), itt lehet engedélyeztetni a használatát.
DedicatedRouter=Yes
EnableWANRouter
Közvetlenül az Internetre csatlakozó útválasztók elérését engedélyezi.
EnableWANRouter=Yes
PktType
A Novell kiszolgálókkal való kommunikációra kifejlesztett IPX protokoll csomagtípusát határozza meg.
Érték Csomagtípus
0 Ethernet_II
1 Ethernet_802.3
2 802.2
3 SNAP
FF Auto-detect
Alapértelmezésben az "FF-Auto-detect" beállítás jut érvényre és automatikusan történik a típus meghatározása. Ez azonban nem működik minden körülmények között.
PktType=FF
VirtualNetworkNumber
Szintén az IPX protokollhoz kapcsolódik. A belső hálózat számát írja le.
VirtualNetworkNumber=0
<NetClients>
A telepítendő kliensszolgáltatást határozza meg. Két típus létezik (Microsoft és Netware). A név után értékként a paramétereit tartalmazó szekció nevét kell megadni:
MS_MSClient=parameterek.MS_MSCLIENT
MS_NWClient=parameterek.MS_NWCLIENT
MS_CLIENT paraméterek:
BrowseDomains
Azoknak a tartományoknak a felsorolása, ahol a gép tallózni tud az erőforrások között. Csak Windows 2000 kiszolgáló verziókon van értelmezve. Például:
BrowseDomains=kozpont, vallalat1, vallalat2
NameServiceNetworkAddress
A névszolgáltatást nyújtó számítógép IP címe.
NameServiceNetworkAddress=192.168.0.9
NameServiceProtocol
A névszolgáltatás protokollja. A következő értékeket veheti fel:
NameServiceProtocol=ncacn_np
NameServiceProtocol=ncacn_ip_tcp
A <NetClients> másik beállításcsoportja az MS_NWCLIENT nevű Netware ügyfél paramétereit tartalmazza:
DefaultTree
Az NDS címtár alapértelmezett fája. Például:
DefaultTree=NDSServer
DefaultContext
Bejelentkezési kontextus. Például:
DefaultContext=Informatika.NDSServer
LogonScript
Meghatározza, hogy a bejelentkezés történhet-e parancsfájlal.
LogonScript=Yes
PreferredServer
Az elsődleges kiszolgáló neve. A kliens bejelentkezéskor ehhez fordul először.
PreferredServer=Server2
Ezzel véget értek a kliens típusokhoz tartozó beállítási lehetőségek. A következő részben a telepítendő hálózati szolgáltatásokról lesz szó.

Felügyelet nélküli telepítés válaszfájljában alkalmazható paraméterek cikksorozat