Windows - Felügyelet nélküli telepítés válaszfájljában alkalmazható paraméterek

8. rész

Az automatikus, felügyelet nélküli telepítés alatt előírható, hogy milyen hálózati szolgáltatások települjenek a gépre az operációs rendszerrel együtt. Alapértelmezésben legtöbbjük telepítése nincs előírva. Ránk vár a feladat, hogy a válaszfájl megszerkesztése alatt felvegyük őket a feladatlistára. Így elkerülhetjük a további időigényes telepítgetéseket.
Most a telepítendő hálózati szolgáltatások következnek. A szintaktikára ugyanaz jellemző, mint a kliensek esetében: először meg kell határozni, hogy milyen szolgáltatás telepítését kérjük, majd a beállításait leíró szekció nevét kell megadni. Nézzük milyen szolgáltatások közül választhatunk:
Azonosító Leírás
MS_Server File and Print Services
MS_RasSrv Dial-Up Server
MS_PSched QoS Packet Scheduler
MS_ACS QoS Admission Control Service
MS_NwSapAgent SAP Agent
MS_WLBS Windows Load Balancing Service
Tehát, ha a fájl és nyomtatószolgáltatás telepítését kérjük a következőképpen járhatunk el:
MS_Server=parameterek.MS_Server
MS_Server szolgáltatás konfigurálásánál használható paraméterek:
BroadcastsToLanman2Clients - Csak Windows 2000 Server esetében van értelmezve. Ha "Yes" értéket adunk neki, akkor az üzenetszórásos tallózó szolgáltatást működtet a kiszolgáló a hálózatban a LAN Manager 2.x kliensek számára - növelve a hálózati forgalmat. Akkor használjuk, ha tényleg szükség van rá.
BroadcastsToLanman2Clients=Yes
Optimization - Szintén csak Windows 2000 Server-en van értelmezve. A kiszolgáló szolgáltatás erőforrás használatát szabályozza az alábbi értékek szerint:
MinMemoryUsed = Minimális memória használat
Balance = Szolgáltatások közötti egyenlő erőforrás elosztás.
MaxThroughputForFileSharing = A fájlszerverként való működés maximálisan támogatott, háttérbe szorítva minden más szolgáltatást.
MaxThroughputForNetworkApps = A hálózati alkalmazások számára osztja ki az erőforrásokat, más szolgáltatások csak ennek alárendelve mintegy "mellékesként" kezelve fognak működni.
Alapértelmezett érték:
Optimization= MaxThroughputForFileSharing
MS_RasSrv szolgáltatás konfigurálásánál használható paraméter
A RAS kiszolgáló beállításait csak paraméter írja le és ez az MS_RAS szolgáltatás beállításait tartalmazó szekcióra mutat.
ParamsSection = params.MS_RAS
Ehhez kapcsolódóan, nézzük az MS_RAS-nál lévő beállításokat:
AssignSameNetworkNumber - Előírja, hogy azonos hálózati számot kapjanak-e a betárcsázott kliensek.
AssignSameNetworkNumber=No
AutomaticNetworkNumbers - Automatikus hálózatszám kiosztást tesz lehetővé a kliensek számára, ha az értékét "Yes"-re állítjuk.
AutomaticNetworkNumbers=Yes
ClientCanRequestIPAddress - Meghatározza, hogy a TCP/IP protokollal betárcsázott kliensek kérhetnek-e a kiszolgálótól IP címet.
ClientCanRequestIPAddress=Yes
ClientsCanRequestIPXNodeNumber - Meghatározza, hogy az IPX protokollt használó kliensek kérhetnek-e a kiszolgálótól csomópontszámot.
ClientsCanRequestIPXNodeNumber=Yes
DialInProtocols - Csak a felsorol protokollokkal lehet kommunikálni a RAS kiszolgálóval. A "TCP/IP", "IPX", "NetBEUI", "AppleTalk" és az "All" (=mindegyik) lehetőség közül választhatunk.
DialInProtocols=TCP/IP, IPX, NetBEUI
ForceEncryptedPassword - Jelszóhasználati követelmény beállítása. Például:
ForceEncryptedPassword=1
Ahol:
0=Engedélyezi a titkosítatlan szövegként elküldött jelszóval történő bejelentkezést.
1=Csak titkosított jelszavakat fogad el.
2=Csak a Microsoft operációs rendszerek titkosított hitelesítési eljárásainak elfogadása.
IPAddressStart - Egy IP cím tartomány kezdetét írja le, ahonnan a betárcsázott kliensek címet kaphatnak.
IPAddressStart=192.168.0.240
IPAddressEnd - Az előző tartomány záró címe.
IPAddressEnd=192.168.0.249
Példáinkból látszik hogy a kliensek számára a 192.168.0.240 - 192.168.0.249 terjedő tartomány van fenntartva. Ez összesen 10 darab cím egyidejű kiosztását teszi lehetővé.
IPXClientAccess - Meghatározza, hogy az IPX protokollt használó kliensek csak a RAS kiszolgáló megosztásait érhetik el (ThisComputer) vagy az egész hálózatét (Network).
IPXClientAccess=ThisComputer
NetBEUIClientAccess - Megegyezik az előző paraméterrel, csak a NetBEUI protokoll esetében.
TCPIPClientAccess - Szintén megegyezik a "IPXClientAccess" paraméterrel, csak a TCP/IP protokoll esetében.
Multilink - Engedélyezi vagy tiltja a sávszélesség növelő multilink kapcsolatot. Ilyet például ISDN2 telefonvonallal és modemmel lehet elérni, amikor mindkét ISDN csatornát használja a rendszer.
Multilink=Yes
NetworkNumberFrom - Az IPX hálózat induló címének számát állítja be. Például:
NetworkNumberFrom=0x000003f2
Az érték 0 és 0xfffffffe között lehet.
RouterType - Útválasztás és távelérés szolgáltatás beállításait tartalmazza.
RouterType=3
Ahol a következő értékek szerepelhetnek:
1 = Engedélyezi a távoli hozzáférést.
2 = Csak helyi útválasztást engedélyez (LAN útválasztás)
3 = Távelérést és helyi útválasztást is engedélyez.
6 = Helyi és távoli útválasztás is lehetséges.
7 = Távelérés helyi és távoli útválasztás is engedélyezett.
UseDHCP - A betárcsázott kliensek számára a DHCP biztosít IP címet és nem a RAS kiszolgáló - ha értékét "Yes"-re állítjuk.
UseDHCP=Yes
"No" beállítás mellett az "IPAddressStart" és "IPAddressEnd" használata kötelező (lásd fent).
A többi hálózati szolgáltatás nem tartalmaz a telepítésen kívül beállítási lehetőségeket.

Felügyelet nélküli telepítés válaszfájljában alkalmazható paraméterek cikksorozat