Windows - Tippek, trükkök

15. rész

forráskód letöltése
Cikkünkben megmutatjuk hogy lehet háttérképet elhelyezni a Windows Intéző eszköztárán, hogy lehet ellenőrizni programból, hogy milyen szervizcsomag van telepítve az operációs rendszerben végül mutatunk egy példát egy Web szerver másodpercenkénti maximális kapcsolat számának szabályozására.
Cikkünkhöz mellékelve megtalálhatók az alábbi fájlok:
"BackPicture.reg" - Futtatva elhelyez egy háttérképet a Windows Intéző eszköztárán. Használatához a benne foglalt .bmp képre mutató elérési utat át kell szerkeszteni.
"ServicePack.vbs" - Kiírja a képernyőre az operációs rendszerbe telepített szervizcsomag verziószámát.
"MaxConnections.reg" - Futtatva másodpercenként maximálisan 20 kapcsolatot engedélyez a Windows Web kiszolgálója számára.
Háttérkép a Windows Intéző (Explorer) eszköztárára.
Gyakran találkozni olyan programokkal, amelyek a Windows Intéző eszköztára mögé háttérképet helyeznek el. Az érdekesség szintjén túl, kicsit egyénivé is teszi rendszerünket. Nincs másról szó, mint egy új bejegyzés elhelyezéséről a regisztrációs adatbázisban. Indítsuk el a REGEDIT.EXE programot (WIN+R > regedit) és keressük meg az alábbi helyet:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
Az ablak jobb oldalán egy üres részen kattintsunk a jobboldali egérgombbal és válasszuk az Új > Karakterlánc (New > String Value) menüpontot. Névnek írjuk be: "BackBitmapShell" (idézőjelek nélkül). Értéknek pedig adjuk meg egy bitmap (*.bmp) kép teljes elérési útját. A kép méretére vonatkozóan nincsenek megkötések. Lépjünk ki az esetleges megnyitott Intéző példányokból és indítsunk el egy újat. Munkánk gyümölcseként megjelenik a kép az eszköztár ikonjai és feliratai mögött.
Telepített szervizcsomagok meghatározása.
A Windows operációs rendszerekhez bizonyos időközönként megjelennek úgynevezett szervizcsomagok (Service Packs). Ezek tartalmazzák az eddig felderített hibák javításainak egy részét és új rendszerközeli programokat, kiegészítéseket, stb. Ha programjaink aktívan használják ezeket az új funkciókat, akkor futásuk feltételhez kötötté válik. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a felhasználó operációs rendszerén milyen szervizcsomag áll rendelkezésre. Ebből tudni fogjuk, hogy megfelel-e a környezet nekünk. Az ellenőrzést végrehajthatjuk a WIN+PAUSE billentyűkombináció lenyomásával. Ekkor megjelenik a "Rendszertulajdonságok" ("System Properties") ablak, amelyben a rendszer verziószáma alatt szerepel a szervizcsomag verziószáma is (csak ha van telepítve, egyébként üres). Jó, de nem lehetünk jelen minden telepítésnél. Sokkal célszerűbb lenne programból végrehajtani az ellenőrzést. A regisztrációs adatbázisban is el van tárolva az információ, csak ki kell olvasni. Keressük meg a REGEDIT.EXE segítségével az alábbi bejegyzést:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Currentversion\CSDVersion
Ha nem találjuk, nincs feltelepített javítócsomag, ha ott van, akkor a bejegyzés értéke egyenlő a csomag verziójával. Készítsünk egy Visual Basic szkriptet az érték kiolvasására.
Gondoskodni kell arról, hogy a szkript kezelje le azt az eshetőséget is, hogy ha létezik a bejegyzés és arról is, ha nem. Ennek a legegyszerűbb módja, ha úgy kezeljük, mint ha ott lenne. Ha még sincs, hibával fog leállni. Erre a logikára építve rögtön az első sorban helyezzünk el egy utasítást, hogy hiba esetén folytassa a futtatást, mint ha nem történt volna semmi. Forráskódban ez sokkal érthetőbb:
On Error Resume Next
Set Sh = CreateObject("WScript.Shell")
key =  "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Currentversion\CSDVersion"
ServicePack = Sh.RegRead(key)
Wscript.Echo ("Telepített szervizcsomag: " & ServicePack)
A "Key" változó tárolja a kiolvasandó Registry kulcsot és a "RegRead" metódus végzi el az olvasást (itt generálódhat a hiba). Végül az eredményt megjelenítjük a képernyőn.
Ha nincs telepített szervizcsomag csak a "Telepített szervizcsomag:" felirat jelenik meg.
IIS másodpercenkénti maximális kapcsolatok száma.
Web kiszolgáló üzemeltetésénél fontos szempont a túlterhelés elleni védelem. A rendelkezésre álló hardver- és szoftverkörnyezet paramétereinek együttese határozza meg, hogy mekkora forgalmat képes kiszolgálni. Sokszor ezt nem lehet egy konkrét számmal meghatározni, mert a látogatók számától, tevékenységeitől és a szolgáltatás fajtájától is függ. Kiélezett helyzetben hasznos, ha tudjuk szabályozni, hogy másodpercenként maximálisan hány kapcsolatot építsen fel. Ez nem egyenlő a látogatók számával, mert egy látogató többet is kezdeményezhet. Ismét a regisztrációs adatbázishoz fordulunk a feladat megoldásáért. Találunk egy bejegyzést az alábbi helyen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nsunicast\Parameters\MaxConnectionsPerSecond
Ennek alapértelmezett értéke decimális 25. Tehát maximálisan 25 kapcsolatot tart fenn a Web kiszolgáló másodpercenként. Ha ez sok a hardvernek csökkentsük az értéket. Ha viszont pont a fordítottja a probléma, hogy a hardver többet is bírna és igény is lenne rá, akkor növeljük.

Tippek, trükkök cikksorozat

Tippek és trükkök - RAS - Modem csengetési szám állítása
Tippek és trükkök - Program futtatása más felhasználóként - 5. rész
A Windows ikonméretének megváltoztatása és Windows 2000 Asztaltémák - 6. rész
Tippek és trükkök - Internet Explorer - 7. rész
Tippek és trükkök - 8. rész
Alapértelmezések állítása, telepítési fájlok helye, intéző nézetek - 9. rész
Biztonsági trükkök - 10. rész
Windows XP trükkök - 11. rész
Windows 2000 és XP tippek, trükkök - 12. rész
Registry trükkök - 13. rész
Tippek, trükkök - 14. rész

Tippek, trükkök - 15. rész

Windows XP tippek - 16. rész
Tippek Windows XP-hez - 17. rész
Windows tippek - 18. rész
Windows tippek - 19. rész
Windows tippek - 20. rész
Windows Tippek - 21. rész
Windows tippek - 22. rész
Tippek-trükkök - 22. rész
IIS tippek - 23. rész
Windows XP tippek-trükkök - 24. rész
Windows 2000/XP tippek, trükkök - 25. rész
Windows XP tippcsokor - 26. rész
Windows XP tippek, trükkök - 27. rész
XP és IIS tippek - trükkök - 28. rész
Windows XP tippek, trükkök - 29. rész
Tippek, trükkök - 30. rész
Registry trükkök - 31. rész
Tippek, trükkök - 32. rész
Windows XP tippek, trükkök - 33. rész
Tippek, trükkök - 34. rész
Tippek, trükkök - 35. rész
Tippek, trükkök - 36. rész
Tippek, trükkök - 37. rész
Tippek, trükkök - 38. rész
Tippek, trükkök - 39. rész
Tippek, trükkök - 40. rész
Tippek, trükkök - 41. rész
Tippek, trükkök - 42. rész
Hardverrel kapcsolatos tippek, trükkök - 43. rész
Registry trükkök - 44. rész
Tippek, trükkök - 45. rész
Tippek, trükkök - 46. rész
Tippek, trükkök - 47. rész
Tippek, trükkök - 48. rész
Tippek, trükkök - 49. rész
Tippek, trükkök - 50. rész
Tippek, trükkök - 51. rész
Tippek, trükkök - 52. rész
Tippek, trükkök - 53. rész
Tippek, trükkök - 54. rész
Tippek, trükkök - 55. rész
Tippek, trükkök - 56. rész
Tippek, trükkök - 57. rész