Windows - HTTP kapcsolat diagnosztika

Az alábbiakban bemutatunk egy - a Microsoft által készített - segédprogramot. Célja a Webszerver és a kliensek közötti kapcsolat ellenőrzése HTTP protokoll szinten. Az eredményt a képernyőre írja, de fájlba is lehet menteni. Széleskörű beállítási lehetőségeivel hitelesítési eljárások sikerességét, https és egyéb összetevők tesztelésére is képes. Gyakorlatilag a Webkiszolgáló és a kliens kapcsolatának minden eleme vizsgálható.
A program neve WFETCH.EXE, a Microsoft egyik szakembere készítette és a Microsoft honlapjáról letölthető, de terméktámogatás nem jár hozzá. Ennek ellenére jól használható segédeszközt kapunk kézhez. Célja a HTTP kapcsolatok ellenőrzése, olyan információkat megjelenítve, amit böngészés közben nem látunk, de a kapcsolat szempontjából fontos.
Letöltés után egy önkicsomagoló fájlt kapunk. Futtatásával bontsuk ki a tartalmát és indítsuk el a WFETCH.EXE állományt egy kliens gépen. Használatához tudni kell, hogy a kezdeti beállító ablakban mit látunk:
Beállítási lehetőségek
  • Verb
A HTTP kommunikációban használt utasítások találhatók a legördülő menüben. Mindig az aktuálisan kiválasztott kerül tesztelésre. Legtöbbször a GET-et használjuk böngészés közben.
  • Host
Itt lehet megadni a kiszolgáló vagy Webhely nevét. Például www.animare.hu vagy 192.168.0.1.
  • Port
Akkor kell kitölteni, ha a kiszolgáló nem az alapértelmezett 80-as porton érhető el (default=80).
  • Ver
A HTTP 1.0 vagy HTTP 1.1 verziószámú protokollokat külön is lehet tesztelni.
  • Path
A kiszolgáló tesztelés alatt elérendő dokumentumának neve, például: /index.html, /default.html, /xyz.html. A / jel az alapértelmezett dokumentumot jelenti, amit a böngésző is megnyit, ha az oldalra látogatunk.
  • Authentication
Az "Auth" legördülő menüben választható ki a kliens hitelesítésének módja a kiszolgálón. Természetesen a kiszolgálónak kérnie kell például a felhasználói nevet és jelszót, különben hiába állítunk be "BASIC" hitelesítést. Adjuk meg a szükséges adatokat (Domain, User, Passwd) a megfelelő mezőkben és a WFETCH bejelentkezik helyettünk. Ha aktivizáljuk a "Save" jelölőnégyzetet, akkor a megadott adatok eltárolódnak a regisztrációs adatbázisban a következő kulcs alatt:
HKEY_CURRENT_USER\Software\wfetch\Parameters
Biztonsági szempontból fontos kihangsúlyozni, hogy a jelszó, titkosítás nélkül tárolódik.
  • Connection
A "Connect" legördülő menüben találhatók a különböző HTTP-re épülő titkosítási protokollok. A "http" jelenti a titkosítatlan HTTP kapcsolatot, a "https" az alapértelmezett SSL (Secure Sockets Layer) protokollt, míg az "SSL 2.0" és "SSL 3.0" ráerőlteti a kiszolgálóra a kiválasztott verziót. A "Chipher" jelenti az átvitel során alkalmazott titkosítási algoritmust. "Client cert" menüben lehet a telepített kliens oldali hitelességi bizonyítványok közül választani. Előtte a "Tools" menü "Add root CA" pontjával választhatunk gyökér szintű hitelesítési szervezetet. Proxy kiszolgálón keresztüli kapcsolatlétesítésnél aktivizáljuk a "Proxy" jelölőnégyzetet, adjuk meg a kiszolgáló nevét és portszámát.
  • Trace
Bekapcsolt állapota mellett bővített információkat szolgáltat eredményül.
  • Socket-Reuse
Kérés többszörözést tesz lehetővé ugyanabban a HTTP folyamban a socket ismételt felhasználásával.
  • Advanced Request
A kiválasztott HTTP tagban küldi el a listamezőbe írt karaktereket. Ha aktivizáljuk a "from file" jelölőnégyzetet, akkor a listamezőben megadott fájlból történik a karakterek beolvasása.
A teszt indítása
Egyszerűen kattintsunk a "Go!" feliratú gombra.
Az eredményekről
A HTTP kommunikáció beállított elemei az ablak alsó felében található listamezőben jelennek meg. Ha nem, vagy hibásan jött létre az általunk beállított feltételeknek megfelelő kapcsolat, akkor piros színnel jól látható hibaüzenetekben lesz részünk. A File > Log settings menüvel lehet a megjelenítés részleteit szabályozni. Például a kimenet fájlba mentéséhez aktivizáljuk a "Log to File" jelölőnégyzetet és adjuk meg a célfájl nevét. Az ismételt tesztelések során az eredmény hozzáfűződik a listamezőben már meglévő adatokhoz. Ez egy idő után áttekinthetetlenséghez vezet. Kapcsoljuk be a "Cleanup log screen before each request" négyzetet és törlődni fognak a régi adatok. A File > New parancsával több beállító ablakot is elindíthatunk, mindenhol más paramétereket használva.