Windows - Helyikonok szerkesztése a Windows XP dialógusablakaiban

forráskód letöltése
Windows XP-ben a megnyitás (Open) és mentés (Save as) dialógusablakok bal oldalán megjelenik öt ikon. Mindegyik a merevlemez egy mappájára mutat. Céljuk, hogy megkönnyítsék az eljutást az adott pontra. Az alábbiakban megnézzük, hogy lehet megjelenítésüket letiltani, engedélyezni és azt is, miként lehet megváltoztatni őket, tetszés szerinti helyet megadva.
Cikkünkhöz mellékeltünk két registry állományt:
"DisablePlacesBar.reg" - Futtatása letiltja a helyikonok megjelenítését.
"ChangePlacesBar.reg" - Módosítja az 5 helyikont a következő mappákra mutatva: Dokumentumok (My Documents), CD Burninig, Zene (My Music), Hálózati kapcsolatok (Network Connections) és egy saját mappa c:\database.
Először az Office csomag feltelepítése után találkozhattunk a helyikonokkal (Places Bar). A Windows XP alapértelmezésben tartalmazza őket. Próbáljuk ki: indítsuk el az MSPAINT programot és kattintsunk Fájl > Megnyitás (File > Open) menüre. Megjelenik a szabványos dialógus ablak az említett ikonokkal.
Helyikonok engedélyezése/letiltása
A letiltást és engedélyezést kompletten az egész eszköztáron tudjuk elvégezni. Alapértelmezésben engedélyezve van. Letiltásához viszont létre kell hoznunk egy új bejegyzést a regisztrációs adatbázis megfelelő pontján. Indítsuk el a REGEDIT.EXE programot és keressük meg a következő helyet:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32]
Ha a "comdlg32" nem létezik, akkor hozzuk létre az Új > Kulcs (New > Key) menüvel. Lépjünk a kulcson belülre és hozzunk létre egy új duplaszó (REG_DWORD) típusú bejegyzést "NoPlacesBar" néven. Ha értének 1-et adunk, nem lesznek láthatók a helyikonok. Ha 0-t, akkor igen. A változtatás után nem szükséges újraindítanunk a számítógépet.
Helyikonok megváltoztatása
Alapértelmezésben a következő 5 ikon szerepel: Legutóbbi dokumentumok (My Recent Documents), Asztal (Desktop), Dokumentumok (My Documents), Sajátgép (My Computer), Hálózati helyek (Network Places). Megváltoztatásukhoz ismét a regisztrációs adatbázisra lesz szükségünk. Ezúttal a következő helyet kell elérni:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\Placesbar]
Ismét érvényes: ha nincs ilyen hozzuk létre a szükséges kulcsokat. A hely megadására két lehetőségünk van: Duplaszó (REG_DWORD) értékeket készítünk és elhelyezzük bennük az alábbi táblázatban található hexadecimális számokat. Ekkor a számnak megfelelő mappa jelenik meg. Másik, hogy egy karakterláncban (REG_SZ) eltároljuk egy általunk kiválasztott mappa elérési útját, ami lehet a merevlemezen, CD-n, stb. A két változatot együtt is alkalmazhatjuk, például:
"Place0"=dword:00000005
"Place1"=dword:0000003b
"Place2"=dword:0000000d
"Place3"=dword:00000031
"Place4"="c:\windows"
Látható, hogy az 5 ikonra "Place0" - "Place4" néven hivatkoztunk.
Változtatások megszüntetése, az eredeti állapot visszaállítása
Ha vissza akarjuk állítani az eredeti állapotot, egyszerűen töröljük a "Places" kulcsot teljes tartalmával együtt. Sem ez, sem az előző módosítás nem igényli a rendszer újraindítását.
Rendelkezésre álló helyek
Ha duplaszó típusú bejegyzéseket készítünk - a fenti példánkban Place0 - Place 3 -, akkor a következő helyek és értékek állnak rendelkezésünkre:
Érték A mappa, amire mutat
0 Desktop
1 Internet Explorer
2 Start Menu\Programs
3 My Computer\Control Panel
4 My Computer\Printers
5 My Documents
6 <user name>\Favorites
7 Start Menu\Programs\Startup
8 <user name>\Recent
9 <user name>\SendTo
a <desktop>\Recycle Bin
b <user name>\Start Menu
c logical "My Documents" desktop icon
d "My Music" folder
e "My Videos" folder
10 <user name>\Desktop
11 My Computer
12 Network Neighborhood (My Network Places)
13 <user name>\nethood
14 Windows\Fonts
16 All Users\Start Menu
17 All Users\Start Menu\Programs
18 All Users\Startup
19 All Users\Desktop
1a <user name>\Application Data
1b <user name>\PrintHood
1c <user name>\Local Settings\Applicaiton Data (nonroaming)0x001d // nonlocalized startup
1e Nonlocalized common startup
1f Common favorites
20 Internet Cache
21 Cookies
22 History
23 All Users\Application Data
24 GetWindowsDirectory()
25 GetSystemDirectory()
26 C:\Program Files
27 C:\Program Files\My Pictures
28 USERPROFILE
29 x86 system directory on RISC
2a x86 C:\Program Files on RISC
2b C:\Program Files\Common
2c x86 Program Files\Common on RISC
2d All Users\Templates
2e All Users\Documents
2f All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools
30 <user name>\Start Menu\Programs\Administrative Tools
31 Network and Dial-up Connections
35 All Users\My Music
36 All Users\My Pictures
37 All Users\My Video
38 Resource Directory
39 Localized Resource Directory
3a Links to All Users OEM specific apps
3b USERPROFILE\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD Burning