Windows - Csoportházirend frissítése újraindítás nélkül

Ha egyedül álló gépen a helyi házirendben, vagy tartományi gépen a csoportházirendben végzünk el valamilyen változtatást, az új beállításokat többféleképpen lehet érvényesíteni: megvárhatjuk az automatikus frissítési periódust. Újraindíthatjuk a számítógépet. Kiadhatunk egy parancssori utasítást. Cikkünkben az utóbbival foglalkozunk. Megnézzük, hogy lehet a különböző házirendek különböző beállításait azonnali hatállyal, újraindítás nélkül érvényre juttatni.
Windows 2000
A Windows 2000 rendszerek minden verzióján a SECEDIT nevű parancs szolgál a csoportházirenddel kapcsolatos műveletek egy részének elvégzésére. Feladatai közé tartozik többek között a házirendek azonnali frissítése. Minden csoportházirend alapvetően két részből tevődik össze: számítógép konfigurációja és felhasználó konfigurációja. A SECEDIT-et a következőképen használva mindkettő frissítése elvégezhető:
secedit /refreshpolicy
Azonban van lehetőség a részek külön történő érvényesítésére is. Például csak a számítógép konfigurációjára a következő paranccsal:
secedit /refreshpolicy machine_policy
Csak a felhasználó konfigurációjára pedig így:
secedit /refreshpolicy user_policy
A fenti esetek mindegyikében csak az új változtatások kerültek feldolgozásra, a többi rész érintetlenül maradt. Az /enforce kapcsolóval ki lehet kényszeríteni, hogy az összes házirendpont, függetlenül attól, hogy változott vagy sem, ismét töltődjön le az adott gépre.
secedit /refreshpolicy /enforce
Ugyanez a részekre is érvényes:
secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce
secedit /refreshpolicy user_policy /enforce
Windows XP
Windows XP alatt a "secedit /refreshpolicy" utasítást felváltotta a GPUPDATE parancs és hozott is rögtön néhány újdonságot. Adjuk ki kapcsolók nélkül és a felhasználói illetve a számítógép rész beállításai is frissülni fognak:
gpupdate
Csak a számítógép rész frissítéséhez a következőt kell beírni:
gpupdate /target:computer
A felhasználói részhez pedig ezt:
gpupdate /target:user
Az összes beállítás feltétel nélküli újraalkalmazása a /force kapcsolóval lehetséges.
gpupdate /force
gpupdate /target:computer /force
gpupdate /target:user /force
A fenti műveletek a hálózat terheltségétől és sebességétől függően hosszabb-rövidebb ideig tartanak. Alapértelmezésben 10 percet (600 másodpercet) vár a GPUPDATE a végrehajtás befejezésére. Ha ezalatt nem ért véget, akkor visszaadja kurzort, a parancssori ablak tovább használható, de ettől függetlenül a háttérben tovább zajlik a végrehajtás. A várakozási időt a /wait kapcsolóval lehet szabályozni. Utána értékként másodpercben kell megadni az új időtartamot.
gpupdate /target:computer /force /wait:20
Ha nullát írunk utána, akkor nincs várakozás, azonnal viszontlátjuk a kurzort. Ha -1-et, akkor pedig a várakozásnak nincs felső korlátja.
A csoportházirend nagymértékben lefedi az operációs rendszert. Ebből adódik, hogy vannak olyan házirendek, amelyek csak bizonyos események bekövetkezésekor fejtik ki hatásukat. Például a mappa átirányítások (folder redirections) csak a felhasználó bejelentkezésekor érvényesülnek. Nyilván ezekre a fenti parancsok nincsenek hatással, ezért ki- és vissza kell jelentkezni. A kijelentkezést elvégzi helyettünk a rendszer a /logoff kapcsoló használatával:
gpupdate /logoff
Az előzővel megegyező okokból a gép teljes újraindítása is szükséges lehet. Ilyenkor a /boot kapcsoló áll rendelkezésünkre:
gpupdate /boot
Figyelem! A /logoff és a /boot kapcsolók csak akkor fejtik ki hatásukat, ha a csoportházirendben olyan bejegyzések találhatók, amelyek valóban igénylik a kijelentkezést vagy az újraindítást.