Windows - Hálózati kapcsolatok javítása menüpont szerepe a Windows XP-ben

A Windows XP-ben a hálózati kapcsolatoknál megjelent egy új menüpont "Javítás" ("Repair") néven. Rákattintás után látszólag sok minden nem történik. Kis idő múlva megjelenik egy ablak, melyben közli a rendszer, hogy a művelet befejeződött és ha továbbra is fennáll a probléma, forduljunk a rendszergazdához vagy az Internet szolgáltatóhoz. Ebből még nem derül ki, hogy valójában mi is történt, pedig jónéhány hasznos lépés zajlik a háttérben. Cikkünkben körbejárjuk, hogy melyek ezek.
A kérdéses menüpont a Vezérlőpult > (Hálózati és Internetes kapcsolatok) > Hálózati kapcsolatok (Control Panel > (Network and Internet Connections) > Network Connections) mappában található hálózati kapcsolatokat szimbolizáló ikonoknál érhető el. Fontos, hogy nem mindegyiknél, kizárólag a helyi kapcsolat és a szélessávú Internet kapcsolat rendelkezik ezzel a funkcióval. Kattintsunk például a "Helyi kapcsolat" ("Local Area Connection") ikonra a jobboldali egérgombbal és válasszuk a "Javítás" ("Repair") menüpontot. Ugyanezt érhetjük el az ablak bal oldalán található hálózati műveletek "A kapcsolat javítása" ("Repair this connection") menüvel is.
A következőket hajtja ilyenkor végre az operációs rendszer (mindenhol közöljük a parancssori megfelelőt is):
  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) bérlet megújítása
A DHCP kiszolgálók végzik az erre beállított kliens gépek IP címeinek kiosztását. Lényege, hogy a klienst nem kell fix IP-vel konfigurálni, hanem minden bekapcsolás után igényel magának egyet a DHCP szervertől. A saját cím mellett megkapja az alapértelmezett átjáró, DNS szerver, WINS szerver és egyéb a működéséhez szükséges IP-ket is. A kiosztás bérleti rendszerben működik, ami annyit jelent, hogy a kliens megpróbálja mindig ugyanazt a címet megkapni, illetve a kiszolgáló megpróbálja mindig ugyanazt a címet biztosítani az adott kliens számára. Minden címnek van egy bérleti időtartama, aminek lejárta után már nem garantálható, hogy ugyanazt kapja vissza a kliens. Viszont fennáll a lehetőség, hogy még a lejárat előtt megújítsa, más szóval lenullázza az időtartamot. Ez a gyakorlatban automatikusan szokott működni általában csak akkor szakad meg a folyamat, ha hosszú időn keresztül nincs bekapcsolva a gép és így nem tud újítani. Lehetőségünk van kézzel is elvégezni a megújítást, ha parancssorban kiadjuk a következő utasítást:
ipconfig /renew
  • Address Resolution Protocol (ARP) cache ürítése
Az ARP protokoll feladata az IP címekhez tartozó Ethernet vagy Token Ring fizikai címek tárolása. Minden hálózati elemnek (hálózati kártyának, modemnek, router-nek, stb.) van egy beégetett, az egész világon egyedi címe. Ezekhez a címekhez rendelődik hozzá a TCP/IP protokoll IP címe. Tulajdonképpen a háttérben hardverszinten nem az IP különbözteti meg a gépeket, hanem a fizikai cím, ami MAC címnek (MAC Address) is szoktak nevezni. Az ARP protokoll minden alkalommal, amikor a hálózati kommunikáció során felold egy IP-t MAC-é vagy fordítva, saját gyorsító tárába helyezi az adatokat, hogy a legközelebbi alkalommal innen kiolvasva már lényegesen gyorsabban tudja felépíteni a kapcsolatot. Ha egy megadott ideig nincs használva egy cím pár, törlődik a cache-ből. Átmeneti fennakadást okozhat, ha közben a távoli gépben hálózati kártyát cserélnek és ezáltal megváltozik a MAC cím. Ilyenkor leggyorsabban az ARP gyorsító tár ürítésével lehet orvosolni a problémát, amit még parancssorból is végrehajthatunk a következő utasítással:
arp -d *
A -d kapcsoló végzi el a megadott címek törlését, a *, pedig azt jelzi, hogy az összes címről van szó.
  • NetBIOS gyorsító tár törlése és újbóli feltöltése
Kisebb - néhány gépes - hálózatokban nem szükséges DNS vagy WINS szervert telepíteni, bőven megfelel a NetBIOS névfeloldási rendszer használata is. Előnye, hogy gyakorlatilag semmit nem kell konfigurálni. Hátránya, hogy üzenetszórásos módszerrel keresi meg a gépnevekhez tartozó IP címeket, ezért erősen terheli a hálózatot. Feladata hasonlít az ARP protokollhoz, csak nem IP cím és MAC cím, hanem IP cím és gépnév megfeleltetéseket tárol. Induláskor beolvassa az LMHOSTS nevű fájlban tárolt bejegyzéseket saját gyorsító tárába és használat közben folyamatosan változtatja a tár tartalmát. Szintén akkor adódhat ebből probléma, ha a másik gépeken változás történik az IP címek körül. Ha javítjuk a hálózati kapcsolatot, akkor törlődik a cache tartalma és ismét beolvassa az LMHOST fájl bejegyzéseit. Parancssorból szintén elérhető ez a funkció:
nbtstat -R
  • NetBIOS nevek megújítása a WINS kiszolgálóknál
A WINS szerverek képesek a helyi hálózat NetBIOS gépneveit is tárolni, ami meggyorsítja és hatékonyabbá teszi a NetBIOS névfeloldás működését. A javítás menü ezen funkciója feloldja, majd frissíti az adott számítógép bejegyzéseit a WINS kiszolgálónál, ami parancssorból az alábbi módon tehető meg:
nbtstat -RR
  • DNS cache ürítése
A DNS névfeloldó szolgáltatás ugyanúgy rendelkezik gyorsító tárral, mint a NetBIOS vagy ARP. Parancssorból a következőképpen üríthető:
ipconfig /flushdns
  • Dinamikus DNS bejegyzések kezdeményezése
Dinamikus DNS kiszolgálóknál az IP cím/gépnév hozzárendeléseket a DNS szolgáltatás automatikusan tárolja, míg a statikus kiszolgálásnál egy megadott táblázatból kerülnek kiolvasásra az adatok. Ilyenkor a rendszergazda feladata a táblázat karbantartása, új bejegyzések felvétele, régiek törlése.
ipconfig /registerdns
A parancs kezdeményezi a kliens gép adatainak dinamikus bejegyzését - tehát nem vár, hogy a DNS kiszolgáló eljusson hozzá. Ha névfeloldási problémáink vannak és dinamikus DNS-t használunk, mindenképpen futtassuk a "Javítás" ("Repair") menüpontot, sokszor megoldja a beragadt és nem frissített bejegyzések által okozott problémákat.
Az utolsó megállapítás összességében érvényes bármilyen szoftveres hálózati hiba javításánál. Látható, hogy a menüpont gyakorlatilag nem csinál mást, mint sorban meghívja a fenti parancsokat, megkímélve minket az egyenkénti futtatástól. Főleg akkor fogjuk hasznát venni, ha változtatás történik a hálózati konfigurációban és a többi gép nem képes ezt megfelelő sebességgel lereagálni, ami miatt időleges problémák léphetnek fel.