Windows - Biztonsági másolat készítés és visszaállítás az Exchange adatbázisáról

Az Exchange 2000 kiszolgáló saját adatbázisában tárolja a felhasználók teljes levelezését, beleértve a Microsoft Outlook által kezelt speciális szolgáltatások (napló, naptár, címjegyzék, feljegyzések) adatait, továbbá a nyilvános mappákban található hírcsoportokat és egyéb adatokat. Tekintettel az információk lehetségesen nagy mennyiségére és fontosságára, javasolt az adatbázisról rendszeresen biztonsági mentést készíteni.
Az alábbiak végrehajtása rendszergazdai jogosultságokat igényel.
Feltelepítése után az Exchange 2000 Server nyugodtan mondhatjuk, hogy átírja az operációs rendszert. Nem csak az Active Directory sémát, IIS-t és egyéb szolgáltatásokat változtatja meg, hanem befészkeli magát a Windows biztonsági másolat készítő programjába is. A rendszerbe történő ilyen fokú beépülés hátrányos lehet abból a szempontból, hogy a gyakori műveletek nem központilag, egy helyen végezhetők el. Előnyős viszont abból a szempontból, hogy minden a számára legmegfelelőbb helyen található. Például egy új felhasználó létrehozásakor rögtön postafiókot is készíthetünk számára és törlésekor ezt megszüntethetjük. Térjünk vissza a biztonsági másolat készítésre.
Biztonsági másolat készítése
Az Exchange tárolja és kezeli a felhasználók postafiókjait a bennük lévő beérkezett, elküldött, küldendő, stb. üzenetekkel együtt, de itt találhatók a naptár és napló elemek, feljegyzések, névjegyalbumok és feladatok is. A privát információkon kívül léteznek publikus mappák, melyek alapesetben az Internetes hírcsoportokat (Internet Newsgroups) foglalják magukba. A könnyebb elérhetőség végett az Exchange elkülönít egy M: betűjellel ellátott virtuális meghajtót és ezen tartományonként tárolja az adatokat. Ha megnézzük a Windows Intézőben (Windows Explorer), akkor az \MBX mappában felhasználói név szerinti felosztásban, további almappákban valósul meg a privát adatok fizikai tárolása, míg a nyilvánosaké a \PUBLIC FOLDERS alatt található. Logikusnak hangzik, hogy az M: meghajtó adatainak mentésével és visszaállításával komplett biztonsági másolat készítést és helyreállítást érünk el. De a valóságban nem így van, ugyanis az NTFS fájlrendszer jogosultságai olymódon kerülnek kiosztásra, hogy csak a saját adatainkat tároló és nyilvános mappákba tudunk belépni (saját postafiók és nyilvános mappák). Másét megtekinteni sem lehet, nem hogy megváltoztatni és ez még a rendszergazdákra is érvényes.
Speciális kiváltságot élvez az operációs rendszer biztonsági másolat készítő programja, ugyanis másolat készítés és visszaállítás céljából rendszergazdai jogosultsággal futtatva a Windows engedélyezi a hozzáférést az egyébként elzárt információkhoz. A program megtalálható a Kellékek > Rendszereszközök > Biztonsági másolat (Accessories > System Tools > Backup) útvonalon vagy a Start > Futtatás (Start > Run) menübe az "ntbackup" parancsot beírva. Futtatása után kétféle üzemmódban használható: hagyományosban és "varázslóban". Mivel a kettő között nincs lényegi különbség az alábbiakban az előzőt fogjuk feltételezni. Alapértelmezésben úgy tenné lehetővé az Exchange adatainak mentését, hogy a "Biztonsági másolat" ("Backup") oldalon aktivizáljuk az "M: Exchange" előtti jelölőnégyzetet. Mi azonban nem ezt az utat választjuk, mert, mint fent írtuk az Exchange ebbe a segédprogramba is betelepül és megváltoztat bizonyos paramétereket.
Kicsit lejjebb találunk egy "Microsoft Exchange Server" jelölőnégyzetet. Az előtte lévő plusz (+) jelre kattintva bontsuk ki a faszerkezetet és nézzük meg mit takar. Elsőként a helyi Exchange kiszolgáló nevével futunk össze, alatta pedig a "Microsoft Information Store" bejegyzés a tároló csoportokat (csoportot) foglalja magába.
Megjegyzés: alapértelmezésben egyetlen tároló csoport létezik "First Storage Group" néven.
Ezen belül két nagy csoportban a privát adatokat tároló postafiókok (Mailbox Store) és a nyilvános mappák (Public Folder Store) szerepelnek. További finomítás nem lehetséges, tehát felhasználónként nem készíthetünk mentést a postafiókokról. Itt ugyan nem látszik (a helyreállításnál igen), de az Exchange kiszolgáló naplóállományai is mentésre kerülnek. Legelőszőr a "Microsoft Information Store"-nál lehet kipipálni a jelölőnégyzetet, ezzel az összes hatókörbe eső tároló csoport minden privát és nyilvános mappája automatikusan kijelölésre kerül.
Az oldal alján található "Tallózás" ("Browse") gombbal adjuk meg a mentés helyét és fájlnevét, majd kattintsunk az "Indítás" ("Start Backup") gombra. Megjelenik egy ablak, ahol még néhány paramétert megváltoztathatunk. A mentés tényleges megkezdéséhez kattintsunk a "Biztonsági mentés indítása" ("Start Backup") gombra.
Adatok helyreállítása
Az elmentett adatok helyreállításához indítsuk el a biztonsági másolat készítő alkalmazást (lásd: fent) és lépjünk a "Visszaállítás" ("Restore") oldalra.
Az ablak bal felén található listában vannak felsorolva az eddigi mentések. Jelöljük ki a legmegfelelőbbet, ami valószínűleg időben az utolsó lesz, de az is előfordulhat, hogy egy korábbi tárolja a számunkra megfelelő állapotot - ennek eldöntése ránk vár. A plusz (+) jelekkel bontsuk ki a faszerkezetet és a jelölőnégyzetek aktivizálásával határozzuk meg a visszaállítandó részeket. Itt láthatjuk a fent említett "Naplófájlok" lehetőséget is. Ezt követően kattintsuk a "Visszaállítás indítása" ("Start Restore") gombra.
Egy újabb ablakban két paramétert kell megadnunk: az egyik a kiszolgáló neve, amelyre a visszaállítás történni fog. Itt lehetséges megadni az eredetitől eltérő nevet is (alapértelmezésben az eredeti név kerül a mezőbe). Alá be kell írnunk egy elérési útvonalat, ahová a visszaállítás során keletkező ideiglenes állományok kerülnek (pl: c:\temp). Ez később törölhető.
Kattintsunk az "OK" gombra, utoljára még meg kell erősítenünk, hogy melyik fájlból történjen a kijelölt adatok visszaállítása és egy ismételt "OK"-val megkezdődik a művelet.
Az Exchange kiszolgálót eközben leállítani vagy újraindítani nem szükséges, de biztonsági okokból megtehetjük, hogy újraindítjuk a számítógépet.