Windows - Nyomtatás parancssorból

Az alábbiakban két parancssori segédprogramot ismertetünk: az elsővel szövegfájlokat lehet nyomtatóra küldeni, a másikkal a nyomtatási sorokat lehet ellenőrizni, akár hálózaton keresztül is. Mindkettő rendelkezik azzal az előnnyel, hogy szkriptekből, batch fájlokból, programokból egyaránt meghívhatók és alig igényelnek paraméterezést, így használatuk igen egyszerű.
Print parancs
Az első utasítás neve "print". Kipróbálásához indítsunk el egy parancssori ablakot (Start > Futtatás > cmd (Start > Run > cmd)). Szintaxisa a következő:
print /d: nyomtató fájlnév
Ahol a fájlnév a nyomtatandó fájl neve elérési úttal együtt (pl.: c:\print\feladatlista.txt).
A nyomtatónál ha helyileg van csatlakoztatva, a párhuzamos vagy soros port nevét kell megadni. Utóbbiban COM1, COM2, COM3 és COM4 portok között válogathatunk, de tekintve, hogy soros portos nyomtatók ma már alig vannak, valószínűbb, hogy párhuzamost fogunk használni. Ekkor az LPT1, LPT2 és LPT3 kifejezéseket alkalmazhatjuk. Ha nem helyi, hanem hálózati eszközre akarunk nyomtatni, akkor UNC (Universal Naming Convention) szintaxis szerint kell beírni a távoli eszköz elérési útját. Például:
print d:\\printserver\canon c:\print\feladatlista.txt
Ahol a "printserver" a távoli kiszolgáló neve, a "canon" pedig a megosztott nyomtató megosztási neve. Fontos, hogy a parancs az aktuális felhasználó hitelesítési adataival dolgozik, ezért a másik gépen is megfelelő jogosultságra van szükség a feladat végrehajtásához.
Ha nem adunk meg mást csak a fájlnevet, akkor alapértelmezés szerint a helyi gép LPT1 portjára kerülnek az adatok.
A DOS-os programokkal ellentétben a PRINT parancs nem közvetlenül a nyomtató portot, hanem - élve az operációs rendszer lehetőségeivel - a várakozási sort használja. Programból indítva nem is lehet észrevenni, hogy egy parancssori utasítás látja el a feladatot, ugyanúgy megvalósul a háttérben nyomtatás.
Nyomtatási sorok kezelése
Ha már a nyomtatási soroknál tartunk, jól jöhet egy parancs, amely képes információval szolgálni. Van is egy, NET PRINT néven.
Írjuk be a következő sort parancssorba:
net print \\printserver\hp
Ahol a paraméterbe egy kiszolgáló és a hozzá tartozó megosztott nyomtató UNC elérési útját adtuk meg.
Példa a visszakapott kimenetre:
Nyomtatási sorok a következőn: \\PRINTSERVER
Név       Feladatszám #   Méret   Állapot
---------------------------------------------------------
LASER várólista    1 feladat        *Nyomtatási sor aktív*
RENDSZERGAZDA     12    0   Sorvezérlés
Kimenetként különböző információk jelennek meg a nyomtatási sorról: várólistán szereplő feladatok száma, mérete, hozzáfűzött megjegyzés, nyomtatást végző felhasználó, pillanatnyi állapot, stb.
Hogy lehet megváltoztatni a várakozási sor tartalmát? Alapvetően két változtatási lehetőségünk van: az egyikkel késleltetni tudjuk a feladat végrehajtását, ekkor a lista végére kerül, és csak akkor kerül nyomtatásra, ha már nincs más vissza. Például:
net print \\printserver\hp 5 /hold
Ahol az 5 a feladat száma, a /hold kapcsoló pedig a késleltetést írja elő.
Ha közben meggondoljuk magunkat és mégsem késleltetünk, akkor a /release kapcsolóval tudjuk visszaállítani a normál prioritást:
net print \\printserver\hp 5 /release
Másik lehetőségünk, hogy töröljük az adott feladatot, így nem kerül végrehajtásra. Ehhez a /delete kapcsolót kell használnunk:
net print \\printserver\hp 5 /delete
Felhasználási javaslat
Gyakori nyomtatási feladatokhoz a fentiek alapján készítsünk egy batch fájlt, majd a batch fájlhoz egy parancsikont az asztalon. Például a napi elvégzendő feladatokat közvetlenül az érintett személy nyomtatójára küldhetjük. Sok helyen még manapság is használnak DOS-os számlázó programokat, melyek szövegfájlba mentik a nyomtatás kimenetét. Innen egy egérkattintással papírra küldhetjük, nem csak helyileg, hanem a nyomtatószerveren is.