Windows - Outlook Express registry beállítások

forráskód letöltése
A cikkünkben található beállításokban két közös dolog van: az egyik, hogy mindegyik kötődik a regisztrációs adatbázishoz, másik, hogy az Outlook Express-hez kapcsolódnak. Előbbi tény lehetővé teszi, hogy batch fájlokban, szkriptekben és programokban is felhasználjuk őket. Megtudhatjuk többek között, hogy lehet a levelezési fiók beállítások módosítását megakadályozni, hogy használhat akár az egész hálózat egy közös címjegyzéket, miként tudható meg, hogy fut-e az Outlook Express, stb.
Az alábbi regisztrációs adatbázisbeli módosítások végrehajtásához használjuk a REGEDIT.EXE segédprogramot vagy futtassuk az Intézőben a mellékelt registry fájlokat. Minden fejezetcím alatt megtalálható a témához tartozó fájl neve - amennyiben tartozik hozzá.
Fiókbeállítások módosításának megakadályozása
Mellékelt reg fájl neve: "NoModifyAccts.reg"
Könnyen megakadályozhatjuk, hogy a felhasználók módosítsák a levelezési fiókok beállításait. Nem mindig előnyös, ha a hozzá nem értők megváltoztatják a POP3 vagy SMTP konfigurációt, esetleg új privát E-mail címek kezelését is a vállalati hálózaton bonyolítják. A letiltás legegyszerűbb módja, ha töröljük az Eszközök > Fiókok (Tools > Accounts) menüpontot. Ehhez a következő kulcs alatt kell létrehozni egy új bejegyzést:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express]
A bejegyzés neve: "No Modify Accts", figyeljünk arra, hogy a szavak között az általános gyakorlattól eltérően szóközöket kell használni. Típusa: duplaszó (REG_WORD). Ha értéke 1, akkor nem jelenik meg az Eszközök > Fiókok (Tools > Accounts) menüpont, ha 0 vagy töröljük a bejegyzést, akkor igen.
Közös címjegyzék
Mellékelt reg fájl neve: "AddressBook.reg"
Vállalati környezetben nem feltétlenül szükséges, hogy minden felhasználónak külön címjegyzéke legyen. Sokkal egyszerűbb, ha mindenki ugyanazt használja és egy központi gépen kerül tárolásra. Így az ügyfelekkel kapcsolatos esetleges változtatásokat egyetlen módosítással lehet az összes dolgozó számára elérhetővé tenni, sok felesleges munkától és félreértéstől szabadulhatunk meg.
Alapértelmezésben a címjegyzék a felhasználói profilokban tárolódik a %Documents and Settings%\(username)\Application Data\Microsoft\Address Book\(username).wab fájlban (a username helyén a felhasználó bejelentkezési neve szerepel). Ez a beállítás pedig a regisztrációs adatbázis következő kulcsában:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\Wab File Name]
Látható, hogy a HKEY_CURRENT_USER főkulcs a kiindulási út, tehát a további bejegyzések felhasználónként eltérőek. Más szóval, amit itt látunk az csak az aktuális felhasználóra vonatkozik. El kell érnünk, hogy a "Wab File Name" alapértelmezett bejegyzése mindenkinél ugyanaz legyen. Legegyszerűbb, ha valakinek a beállításait importáljuk egy .reg fájlba, a "Jegyzettömb" ("Notepad") segítségével módosítjuk az elérési útvonalat és minden felhasználó bejelentkezése után egyszer futtatjuk az állományt. A módosításnál figyeljünk oda, hogy az elérési útnál mindenhol dupla \ jelet adjunk meg, például:
@="C:\\Documents and Settings\\Addresses.wab"
Alapértelmezett levelezőprogram megadása
Mellékelt reg fájl neve: "DefaultMailClient.reg"
Több levelezőprogramot is használhatunk egy operációs rendszerben, de közülük ki kell jelölni egy alapértelmezettet az olyan programok számára, melyek nem egy konkréttal dolgoznak. Legkézenfekvőbb példa az Internet Explorer. Indítsuk el és az eszköztáron kattintsunk a levelezés ikonra (IE 6.0), megjelenik egy legördülő menü, ahol választhatunk, hogy levelet akarunk küldeni, vagy az aktuális weboldal URL-jét küldjük el valakinek, esetleg hírüzeneteket olvasunk. Bármelyik mellett döntünk is, elindul az alapértelmezett levelezőprogram és végrehajtódik a kért funkció. Hogy lehet az Outlook Express-t alapértelmezetté tenni? Írjuk be a következő kulcs alapértékének az "Outlook Express" szót:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail]
Splash Screen letiltása
Mellékelt reg fájl neve: "NoSplash.reg"
Az Outlook Express minden egyes indítása alkalmával megjelenik egy splash képernyő, ami egyrészt némileg lassítja az indítás, másrészt teljesen felesleges. Megjelenését felhasználónként tilthatjuk, ha létrehozunk egy "NoSplash" nevű, duplaszó (REG_DWORD) típusú bejegyzést, 1-es értékkel az alábbi helyen:
[HKEY_CURRENT_USER\Identities\{976780B0-32A5-4FB5-AE52-A852712BABD1}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]
A {976780B0-32A5-4FB5-AE52-A852712BABD1} helyére az adott felhasználó azonosítóját kell behelyettesíteni (ezt meg kell tenni a mellékelt .reg állományban is). Ha a bejegyzést töröljük vagy az értékét 0-ra állítjuk, ismét megjelenik a splash kép.
Levelek és hírüzenetek tárolási helye
Mellékelt reg fájl neve: nincs
A levelek és hírüzenetek alapértelmezésben a felhasználói profilban tárolódnak. Áthelyezésük megoldható az Eszközök > Beállítások > Karbantartás > Tárolómappa (Tools > Options > Maintenance > Store Folder) gombbal vagy az alábbi registry kulcs módosításával:
[HKEY_CURRENT_USER\Identities\{976780B0-32A5-4FB5-AE52-A852712BABD1}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]
Keressük meg a "Store Root" bejegyzést és módosítsuk az értékét. Azért nem adtunk meg ehhez példafájlt, mert az elérési út hexadecimálisan tárolódik és szövegszerkesztővel értelmezhetetlen. Akkor vehetjük igazán hasznát, ha egy esetleges újratelepítés után egyszerűen és gyorsan akarjuk visszaállítani az alapértelmezettől eltérő tárolási helyet. Ez esetben mentsük a registry kulcsot, végezzük el az újratelepítést és töltsük vissza a kulcs tartalmát. A {976780B0-32A5-4FB5-AE52-A852712BABD1} azonosítóra ugyanaz vonatkozik, mint az előző esetben.
Fut az Outlook Express?
Mellékelt reg fájl neve: nincs
Még azt is a regisztrációs adatbázisban tudjuk meg, hogy fut-e az Outlook Express. Erre nyilván programokból lehet szükség. Az alábbi helyen találunk egy "Running" nevű duplaszó (REG_DWORD) típusú bejegyzést:
[HKEY_CURRENT_USER\Identities\{976780B0-32A5-4FB5-AE52-A852712BABD1}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]
Ha az értéke 1, akkor fut az Outlook Express, ha 0, akkor nem.