Windows - Címzett házirendek kezelése

A Exchange 2000 Server Recipient Policies (címzett házirendek) lehetővé teszik, hogy egyes jól elkülöníthető felhasználói csoportoknak vagy rendszerobjektumoknak más tartományi végződést adjunk az e-mail címek @ utáni részében. Cikkünkben bemutatjuk a szolgáltatás konfigurálását és megemlítünk egy másik szolgáltatást is, ami a beállítások érvényesítését végzi.
Akár egyetlen Exchange szerverrel megoldható, hogy a felhasználók különböző tartománynevű e-mail címekkel rendelkezzenek, például xyz@microsoft.com, abc@world.net, stb. Meghatározhatjuk, hogy mely felhasználók melyik címtartományba tartoznak, de több tartományt is megadhatunk. További előny, hogy nem felhasználói fiókonkénti beállításról van szó, hanem egy központi házirendben szűrők segítségével lehet kiválasztani, kire vonatkozzanak az adott szabályok.
Nyissuk meg a System Manager felügyeleti konzolt és a "Recipients" tárolóban kattintsunk a "Recipient Policies" objektumra. Az ablak jobb oldalán megjelennek a meglévő házirendek. Kezdetben csak egy van "Default Policy" néven. Kattintsunk a "Recipient Policies"-re a jobboldali egérgombbal és válasszuk az Új > Recipient Policy (New > Recipient Policy) menüt.
A megjelenő tulajdonságablak "General" oldalának "Name" mezőjébe írjunk be egy tetszőleges neve. Ez lesz az új házirend neve.
A "Filter rules" mezőben látjuk a szűrő meghatározást, amivel kiválasztjuk azt a felhasználói csoportot, akikre vonatkozni fog. A mező tartalma kezdetben üres, a "Modify" gombbal tudjuk tartalommal feltölteni.
Kattintsunk rá, megjelenik egy újabb ablak. Itt a lehető legjobban le van egyszerűsítve a szűrő elkészítésének menete. Maga a szűrő nem egyszerű dolog (később majd látni fogjuk), de egyszerűvé válik ezen ablak segítségével.
Célszerűen azoknál lehet az e-mail cím @ utáni részét meghatározni, akik rendelkeznek e-mail címmel. Ezért legtöbb esetben az "Exchange Recipients" tagjai között kell keresni (alapértelmezés). Speciális esetben szervezeti egységek (organization units), nyomtatók (printers), megosztott mappák (shared folders), stb. is rendelkeznek levélcímmel, de ez nem jellemző.
Három oldal áll rendelkezésünkre, hogy kiválasszuk a megfelelő felhasználói csoportot, akik számára később előírjuk a házirendet:
  • "General"
Az e-mail címmel rendelkező objektumok (nem csak felhasználók) öt csoportja jelenik meg. Mindegyik előtt találunk egy jelölőnégyzetet, melyet aktivizálva az összes tag kiválasztásra kerül.
  • "Storage"
A "Storage" oldalon nem e-mail címmel rendelkező objektumok szerint folytathatjuk a meghatározást, hanem tároló egységek szerint. Tároló lehet egy Exchange szerver, de lehet egy szerveren belüli postafiók tároló (mailbox store) is. Ha aktívan hagyjuk az alapértelmezett "Mailboxes on any server" rádiógombot, az összes elérhető szerveren lévő e-mail címet birtokló objektumra (amit az előző oldalon kiválasztottunk) vonatkozik a házirend. A "Mailboxes in this server" rádiógomb bekapcsolása után a "Browse" gombbal kiválaszthatunk egy konkrét Exchange szervert. Természetesen csak akkor van értelme, ha egynél több található a hálózatban. Harmadik lehetőségként aktivizálhatjuk a "Mailboxes in this mailbox store" rádiógombot és a másik "Browse" gombbal kijelölhetünk egy postafiók tárolót. Ekkor csak azokra az e-mail címmel rendelkező objektumokra fog vonatkozni a házirend, melyek a megadott tárolóhoz csatlakoznak (lásd a kapcsolódó cikkeket).
  • "Speciális" ("Special")
A fenti két oldalon elérhető meghatározások elég általánosnak mondhatók. Például egy adott szerverhez tartozó Exchange felhasználókat jelöltük ki és nem tudtunk tovább közelíteni. Ezen oldal beállításai tovább finomítják a listát és konkrét attribútumok szerint különítjük el a felhasználókat (pontosabban objektumokat). Feltétel, hogy a megkülönböztetést egyértelműen meg lehessen adni, például kijelölünk minden informatikus beosztásút dolgozót. Ehhez felhasználónként ki kell tölteni az attribútumokat, ami sok felhasználó esetében nem kis munka, de egyértelműen meghatározza az egyént vagy az egyének egy kisebb csoportját. Miután megadtuk a keresési feltételeket, kattintsunk a "Hozzáadás" ("Add") gombra. Több feltételt is megadhatunk egymás után.
Ha végeztünk az oldalak kitöltésével, kattintsunk a "Keresés most" ("Search now") gombra. Lezajlik a keresés és megjelennek azok az objektumok, melyekre vonatkoznak a megadott feltételek. Ezekre fog vonatkozni a házirend is. Nézzük át a listát, ha jónak találjuk az eredményt, kattintunk az "OK" gombra.
Felbukkan egy ablak, arra figyelmeztetve, hogy a házirend a módosítások után nem jut azonnal érvényre. Erre később még visszatérünk, zárjuk be az ablakot az "OK" gombbal.
Az "E-Mail Addresses" oldalon határozzuk meg a kiválasztott csoporthoz tartozó e-mail cím tartományneveket (@ utáni rész). Az "OK" gombbal bezárva az ablakot, létrejön az új házirend, amit rögtön láthatunk a "System Manager" konzol jobb oldalán.
Vessünk egy pillantást a prioritás ("Priority") oszlopra. A lista tetején lévő házirendek kapják mindig a nagyobb prioritást, ami annyit jelent, hogy ezek jutnak előbb érvényre a többi csak akkor, ha a magasabb prioritásúak valamilyen oknál fogva nem állnak rendelkezésre. A sorrend megváltoztatásához kattintsunk az egyik házirendre a jobboldali egérgombbal és Az összes feladat (All Tasks) > Move up és Move down menüjével mozgassuk őket. A "Default Policy" prioritása nem változtatható, csak akkor, ha töröljük és újra létrehozzuk. Így ha csak két házirend van és az egyik az alapértelmezett "Default Policy", akkor nem lehet prioritást váltani.
Térjünk vissza a házirend érvényesítésére. Miután létrehoztunk egy újat, nem lép azonnal működésbe. Rá kell kattintanunk a jobboldali egérgombbal és Az összes feladat (All Tasks) > Apply this policy now menüponttal kérhetjük az azonnali aktivizálást. Van egy külön szolgáltatás az Exchange-ben e feladat ellátására, a Recipients > Recipient Update Service tároló alatt érhető el. Különböző időpontokat adhatunk meg a házirend módosulások frissítésére. Alapértelmezésben már léteznek ilyen ütemezések. Kattintsunk rá az egyikre a jobboldali egérgombbal és lépjünk a "Tulajdonságok" ("Properties") menüre.
A megjelenő ablak "General" oldalának "Update interval" legördülő menüjében állíthatjuk az időpontokat előre meghatározott séma szerint vagy a "Customize" gombbal egészen pontosan előírhatunk tetszőleges időpontokat.