Windows - SMTP várakozási sor használata

A küldésre váró üzenetek az Exchange szerveren bekerülnek az úgynevezett várakozási sorba (queue). Ha lehet, természetesen azonnal elküldi az üzeneteket a kiszolgáló, de hálózati hiba vagy túlterheltség miatt előfordulhat, hogy átmenetileg hosszabb, rövidebb ideig helyileg tárolni kell őket. Több várakozási sor is létezik (pl.: X.400), cikkünkben most az SMTP protokoll által használtakra térünk ki.
SMTP várakozási sor elérése
Nyissuk meg a System Manager felügyeleti konzolt és keressük meg a farendszerben a kiszolgálót. Lépjünk be az "SMTP" tárolóba, ezen belül pedig az egyik virtuális kiszolgálóba (alapértelmezésben csak egyetlen ilyet találunk "Default SMTP Virtual Server" néven). Két további tároló jelenik meg: "Current Sessions" és "Queues". Utóbbiban találhatók a várakozási sorok.
Típusok
Az alábbi várakozási sorok tartoznak az SMTP protokollhoz:
  • tartománynév (Local delivery) - Helyi kézbesítésre váró üzeneteket tárol, melyek még nem kerültek be a postafiókokba (mail boxes).
  • Message awaiting directory lookup - Az Active Directory által még fel nem oldott címzett üzeneteit tárolja.
  • Message waiting to be routed - A társkiszolgálóhoz továbbítandó üzenetek tárolója. Ide akkor kerülnek levelek, ha a címzetthez vezető úton nem érhető el a következő kiszolgáló. Ha elérhető, akkor elindul a küldés.
  • Final destination currently unreachable - Ha valamilyen oknál fogva sikertelen lesz a küldés - például a célkiszolgáló nem található - átmenetileg ide kerülnek a visszapattanó levelek.
  • Pre-submission - Az SMTP által nyugtázott üzenetek kerülnek ide a küldés előtt.
Lehet, hogy nem látjuk mindegyik sort a System Manager konzolban, mert dinamikusan jönnek létre, ha szükség van rájuk.
Hálózati kapcsolatok letiltása, engedélyezése
Az aktuális kapcsolatot legyen az kiszolgáló-kiszolgáló vagy kiszolgáló-ügyfél megszakíthatjuk, ha rákattintunk a jobboldali egérgombbal a "Queues" tárolóra és a megjelenő menüben a "Disable All Connections" sorra lépünk. Minden várakozási sorra érvényes lesz a kiadott parancs. A kommunikáció ismételt engedélyezéséhez az "Enable All Connections" menüt válasszuk.
Egy vagy az összes üzenet továbbításának "befagyasztása"
Egyesével vagy csoportosan megakadályozhatjuk, hogy kikerüljenek a várakozási sorból a levelek. A csoportos letiltáshoz kattintsunk az adott várakozási sorra a jobboldali egérgombbal és lépjünk a "Freeze All Messages" menüre. Egészen addig így maradnak az üzenetek, míg fel nem oldjuk a korlátozást az "Unfreeze All Messages" menüvel.
Ha ugyanezt egy adott üzeneten akarjuk elvégezni, lépjünk be a várakozási sorba, keressük meg a levelet, kattintsunk rá a jobboldali egérgombbal és válasszuk a "Freeze" parancsot. Ismételt engedélyezését itt is az "Unfreeze"-el tehetjük meg.
Több üzenet kijelölésénél használhatjuk a SHIFT vagy CTRL billentyűket.
A "Custom filter" menü hatására megjelenő ablak nagy segítséget nyújt, ha sok üzenet van a várakozási sorban. Például a 3000 bájtnál hosszabb levelek továbbításának megakadályozásához jelöljük ki a "Freeze" sort az "Action" legördülő menüben, aktivizáljuk a "Select message that are" rádiógombot és állítsuk be a 3000-es értéket a "Larger than" mezőben.

Megjelenő üzenetek számának korlátozása
Ha sok üzenet található a várakozási sorban nem mindig helyes mindegyiket megjeleníteni, mert kezelhetetlenül nagy listát eredményezhet. Ilyenkor vehetjük hasznát az "Enumerate 100 Messages" menünek, mely 100-ban korlátozza az egyszerre megjelenített levelek számát.
A "Re-enumerate" menüvel kérhetjük az ismételt elszámolást, ha használjuk a "Custom Filter" funkciót. Például megjelenítettük a 10 leghosszabb levelet, de közben némelyikük elküldésre került.
Levelek törlése
Két módon törölhetjük a várakozási sorban megjelenő összes levelet:
"Delete All Messages (no NDR)" - Véglegesen törli a leveleket úgy, hogy nem küld értesítést a feladónak (NDR = Non Delivery Report).
"Delete All Messages (send NDR)" - Véglegesen törli a leveleket és erről értesíti a feladót.
Előtte esetleg a "Lista exportálása" ("Export List") menüvel szövegfájlba menthetjük a konzolban megjelenő listát és így később visszanézhetjük, hogy melyik üzeneteket töröltük.
Figyelem! Az exportálás csak a látható listára vonatkozik, a levelek tartalmára nem.
Egyesével is elvégezhetjük a törlést, ha rákattintunk a levélre a jobboldali egérgombbal és a "Delete" parancsra lépünk.