Windows - Lassú hálózati kapcsolatok és a csoportházirend

A csoportházirend segítségével központilag szabályozható a hálózat gépeinek szinte a teljes működése. Előírható, hogy milyen ikonok legyenek az asztalon, milyen jogai vannak a felhasználónak, melyik programokat kell központilag telepíteni. Nincs is semmi probléma, amíg a kliensek és a szerver között 10 vagy 100 MBit/s hálózati kommunikációs sebesség van, de mi lesz azokkal, akik modemmel, távolról tárcsáznak be? Gondoljunk bele, lehet, hogy egy 150 MB-os program telepítése van előírva... Erre az esetre is van megoldás, amit az alábbiakban ismertetünk.
A Windows 2000 megkülönböztet gyors és lassú hálózati kapcsolatokat. Alapértelmezésben mindegyiket gyorsnak feltételezi. Ránk vár a feladat, hogy meghatározzuk melyiket minősítjük lassúnak. Nem egyértelmű, hogy az analóg és ISDN modemmel csatlakozók lassúak, a többiek gyorsak, mert szélessávú Internet kapcsolat esetén is gyakran lehet a sebesség kritikán aluli, főleg, ha valahol 64 kbps-os, többszörösen túlterhelt bérelt vonalon van a szerver.
Mindenképpen vegyük figyelembe, hogy a csoportházirend által gerjesztett adatmennyiség döntőbb, mint a hálózat adatátviteli sebessége. Az extra szolgáltatásoktól mentes (nincs szoftvertelepítés, központi profil) házirend analóg modemes kapcsolaton is kielégítő sebességgel jut érvényre a kliens gépen, míg a minden funkciójában használt, még ADSL vonalon is lassú lesz.
A helyi adottságok döntik tehát el, hogy mi számít lassúnak és gyorsnak. Ennek megfelelően működik a Windows 2000 is: nincs egyértelműen meghatározva adatátviteli sebességben a kettő közti különbség - a küszöbérték.
Gyors vagy lassú az adott kapcsolat?
Nézzük, hogy a Microsoft milyen módszert ajánl a lassú kapcsolat meghatározására:
Egyszerű eszközökkel: a parancssori PING utasítással és némi számítással határozzuk meg a kliens és a szerver közötti adatátviteli sebességet kbps-ban (kilóbit/másodperc). A küszöbérték 500 kbps. Ami ez alatt van az lassú, ami felette az gyors. Indítsunk el egy parancssori ablakot a kliensen, hozzuk létre a hálózati kapcsolatot a szerverrel, ha ez nem állandó és adjuk ki a következő utasítást:
ping -l 2048 szervernév
Értelemszerűen a "szervernév" helyére a szerver DNS nevét vagy IP címét írjuk. A "-l 2048" érték a tesztcsomag méretét határozza meg 2048 bájtban.
Összesen négy csomag küldése fog lezajlani, közben látjuk a válaszidőket. Ha az "idő" ("time") bejegyzések mindegyike 10 ms (milliszekundum) alatti nem is kell tovább számolni, a kapcsolati sebességet nyugodtan minősíthetjük gyorsnak.
A teszt legutolsó megjelenő adata a válaszidők átlaga (average), szintén milliszekundumban. Végezzük el a következő műveletet:
16000/átlagos válaszidő
Osszuk el a 16000-et a kiírt átlagos válaszidővel. A kapott szám lesz a kapcsolat adatátviteli sebessége kbps-ben mérve, például:
16000/245 = 65 kbps
Alkalmazzuk a fent leírtakat: ha a kapott érték 500 kbps alatt van a kapcsolat lassú, ha felette, akkor gyors.
Miért érdekes, hogy egy kapcsolat lassú vagy gyors?
Most már joggal merülhet fel ez a kérdés. Nos a csoportházirend nem véletlenül foglalkozik ennyire a sebességgel, ugyanis a lassú kapcsolatoknál nem hajtódnak végre a következő házirendek:
  • Szoftvertelepítés (Windows installation)
  • Parancsfájlok (Scripts)
  • Mappaátirányítások (Folder redirections)
  • Internet Explorer szervízszolgáltatások (Internet Explorer Maintenance)
  • Lemezkvóták (Disk quotas).
Mindenképpen végrehajtódnak a biztonsági beállítások (EFS, IPSec, jelszóházirendek, stb.), registry beállítások és az összes felügyeleti sablon.
Alapelvként tehát megállapíthatjuk: a közvetlen biztonsággal kapcsolatos funkciók mindenképpen lefutnak, míg az esetenként nélkülözhetők nem. A kompromisszum eredménye: az Active Directory szélesebb körben való használhatósága.
A csoportházirend beállításai
Nem eleve eldöntött tény, hogy miként viselkedjen a kiszolgáló, ha lassú kapcsolatot érzékel. Léteznek alapbeállítások, de több helyen közbe tudunk szólni. Egyedül a biztonsági beállítások és felügyeleti sablonok érvényesítése nem változtatható.
Nézzük meg a következő házirendpontokat:
  • Számítógép konfigurációja > Felügyeleti sablonok > Rendszer > Bejelentkezés > Felhasználói profilok hálózati kapcsolatának időtúllépése (Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon > Slow network connection timeout for user profiles)
Két módon: adatátviteli sebességben vagy válaszidőben állítható be a küszöbérték. Ha a meghatározás szerint lassú kapcsolatot érzékel a rendszer, nem töltődnek le a központi profilok, hanem a felhasználók a helyileg tárolt példánnyal dolgoznak. A dolog működésének feltétele, hogy a profilok konfigurációja biztosítsa a helyi változat meglétét (lásd a "Központi profilok gyorsítótárba helyezett példányainak törlése" ("Delete cached copies of roaming profiles") házirendet ugyanitt).
  • Számítógép konfigurációja > Felügyeleti sablonok > Rendszer > Bejelentkezés > Ne érzékelje a lassú hálózati kapcsolatokat (Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon > Do not detect slow network connections)
A házirend engedélyezésével a rendszer nem tekint lassúnak egyetlen kapcsolatot sem és ezzel hatálytalanítja az előző beállítást.
  • Számítógép konfigurációja > Felügyeleti sablonok > Rendszer > Bejelentkezés > Felhasználó értesítése lassú hálózati kapcsolat észlelésekor (Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon > Prompt user when slow link is detected)
Lassú kapcsolat érzékelésekor a felhasználó kap egy üzenetet, melyben közli a rendszer, hogy a központi profil letöltése hosszabb időt vesz igénybe.
  • Számítógép konfigurációja > Felügyeleti sablonok > Rendszer > Csoportházirend > Lassú csoportházirend-kapcsolat felismerése (Computer Configuration > Administrative Templates > System > Group Policy > Group Policy slow link detection)
A fenti beállítások csak a felhasználói profilokra vonatkoztak, külön határozhatjuk meg a rendszer egészére vonatkozó küszöbértéket. Ezt felfoghatjuk egy alapértelmezésnek is, ha helyileg egy szolgáltatásban - mint az előbb a profilokban - nincs meghatározva küszöbérték akkor az itt beállított lesz az érvényes. Ha helyileg meg van határozva, akkor felülbírálja az itt lévő értéket. Mivel helyileg jelenleg csak a profilokban lehet külön szabályozást bevezetni, a csoportházirend ezen része alapot ad a bővítésre a későbbi verziókban.
Megtalálható a felhasználóra vonatkozó részben is ennek a házirendnek a megfelelője.