Delphi - Drag and Drop ListBox

forráskód letöltése
Ebben a példában létrehozunk egy új komponenst, melyet a TListBox-ból származtatunk. Ezt a ListBox-ot olyan funkcióval egészítjük ki, hogy az elemeinek a sorrendjét a felhasználó Drag and Drop művelettel változtathassa. Ebben a példában létrehozunk egy új komponenst, melyet a TListBox-ból származtatunk. Ezt a ListBox-ot olyan funkcióval egészítjük ki, hogy az elemeinek a sorrendjét a felhasználó Drag and Drop művelettel változtathassa.

A példaprogram megnyitása előtt a DDListBox.pas-ban található komponenst előbb fel kell vennünk a Delphi-be.

A komponenst kiegészítettük egy új OnChangeOrder nevű eseménnyel. Ez az esemény az után keletkezik, hogy két elemet felcserélt a felhasználó. Az esemény két integer típusú paraméteréből meg tudjuk állapítani, hogy az adott elem honnan hova került.