Windows - MySQL szerver bemutatása - Adatbáziskezelés parancssorból

MySQL 4. rész

SQL nyelvet ismerők bizonyára könnyen megtanulják kezelni a MySQL kiszolgáló parancssori segédprogramját. Szabványos SQL utasításokkal akár egy batch fájlból komplett adatbázis kezelést valósíthatunk meg. Érdekesség, hogy mindenhol visszakapjuk a végrehajtási időt, amit tesztelési célra is használhatunk. Cikkünkben néhány egyszerű példán keresztül mutatjuk be az alapokat.
Az alábbiakban nem törekszünk a parancsok részletes ismertetésére, mert az megtalálható a C:\MYSQL\DOCS\MANUAL.HTML fájlban. Csupán betekintést kívánunk nyújtani a rendelkezésre álló lehetőségekbe.
Gyakorlatilag teljes adatbázis kezelést valósíthatunk meg parancssorból. Az utasításokat batch fájlba helyezhetjük, amit programokból, szkriptekből meghívhatunk. Bármilyen módosítást könnyedén végre lehet hajtani, nincs szükség forráskódok újrafordítására. Azt azért nem javasoljuk, hogy komplett programokat készítsenek így, de a mindennapi vagy alkalmankénti adminisztrációs feladatok végrehajtására alkalmas. További előny, hogy a fájlt csak egyszer kell elkészíteni, utána már csak futtatni. Míg a grafikus felület konzoljai nem biztosítják ezt az automatizmust.
Nyissunk meg egy parancssori ablakot és tallózzunk el a C:\MYSQL\BIN mappába. Írjuk be a következő utasítást:
mysql
Ezzel interaktív módba léptünk, csak a segédalkalmazás által ismert parancsokat írhatjuk be. Az adott körülmények között használható parancsokról a help vagy \h begépelésével kapunk információt.
Minden beírt utasítást ; vagy \g karakterekkel kell zárni. Ha nem tesszük meg, egyetlen sornak értelmezi a feldolgozó motor.
Kilépni az exit paranccsal lehet.
Kiszolgáló állapotinformációinak lekérdezése
Megkapjuk a MySQL kiszolgáló verziószámát, az aktuális kapcsolat azonosítóját, szálak számát, nyitott táblák számát, bekapcsolás óta eltelt időt és egyéb más információkat a következő utasítással:
status
Adatbázis létrehozása, törlése
Új adatbázis létrehozása nagyon egyszerűen történik, csupán a nevét kell megadni:
create database proba;
Ekkor nem történik más, csak létrejön a megadott névvel egyező mappa a C:\MYSQL\DATA könyvtárban.
Törlése a következő módon történik:
drop database proba;
Tábla létrehozása, törlése
Mielőtt létrehoznánk egy táblát, ki kell jelölnünk a használandó adatbázist:
use proba;
Most már jöhet a tábla létrehozása:
CREATE TABLE arutorzs (vtsz char(15) default NULL, megnev char(30) default NULL, me char(5) default NULL, egysegar double(13,2) default NULL, ak int(2) default NULL, KEY megnev(megnev) TYPE=MyISAM;
A szintaxis csak első ránézésre bonyolult, az SQL nyelvben jártasaknak nem okoz problémát. Példánkban egy árutörzs táblát hoztunk létre, neve: "arutorzs". Az első oszlopa a vámtarifaszám ("vtsz"), sztring típusú ("char"), maximum 15 karakter hosszú, alapértelmezett értéke: üres sztring ("default NULL"). Így folytattuk a többi sor megadásával. Megfigyelhető egy valós érték ("double(13,2)") és egy egész szám ("int(2) ") definiálása, különböző hosszúságban.
Nézzük meg, hogy megjelent-e a tábla az adatbázisban:
show tables
Ha törlés mellett döntünk, a következőt kell beírni:
drop table arutorzs;
Minden egyes műveletnél láthatjuk, hogy mennyi idő alatt hajtotta végre a kiszolgáló.
Tábla feltöltése adatokkal
Adatfeltöltésre az INSERT metódus szolgál, meg kell adnunk a tábla nevét, majd az oszlopneveket és az adatokat:
insert into arutorzs set vtsz=25325;
Példánkban az egyszerűség kedvéért csak a vámtarifaszámot tartalmazó oszlopot töltöttük ki.
Nézzük meg mit tartalmaz most a tábla:
select * from arutorzs;
Adatok törlése a táblákból
Töröljük az előbb felvitt adatot:
delete from arutorzs where vtsz=25325
Természetesen bonyolultabb feltételek is megadhatók, de a megértést nagyban segíti az emberközeli nyelvezet.
A felfelé nyíllal visszahozhatjuk a korábban beírt parancsokat.

MySQL szerver cikksorozat