Delphi - A DecisionGraph komponens tulajdonságai

Decision Cube paletta 5. rész

forráskód letöltése
Sorozatunk ötödik részében a DecisionGraph komponens tulajdonságait vizsgáljuk meg. Megtudhatjuk, hogy hogyan lehet szebbé tenni a grafikon külsejét, és hogyan lehet az egyes tengelyek feliratait megváltoztatni. Ehhez az első rész példaprogramját használjuk fel, és az ott szereplő grafikon külsejét fogjuk átalakítani.
Ismét induljunk ki az első rész példaprogramjából. Töröljük le a DecisionGrid komponenst a Form-ról, most úgysem lesz jelentősége, így feleslegesen foglalja a helyet.
Mielőtt belekezdenénk a tulajdonságok vizsgálatába, tisztáznunk kell két fogalmat. Grafikon alatt a DecisionGraph azon részét értjük, amely a grafikont ténylegesen megjeleníti. A komponens maradék részére panel néven fogunk hivatkozni.
A DecisionGraph komponenst is a DecisionSource komponensen keresztül tudjuk hozzákapcsolni a DecisionCube-hoz. Ennek beállítására a DecisionSource tulajdonság szolgál.
A grafikon színezése
Győződjünk meg arról, hogy az AllowZoom tulajdonság értéke igazra van-e állítva. Alapértelmezés szerint értékének igaznak kell lennie. Ha értéke hamis, akkor állítsuk igazra. Most futtassuk a programot. A grafikon felületén próbáljunk meg az egér bal gombjával egy olyan kijelölést létrehozni, mint amikor a Windows-ban másolni szeretnénk. Amikor felengedjük az egér gombját azt tapasztaljuk, hogy a grafikon kinagyítja a kijelölt területet. Most lépjünk vissza a Delphi forráskód szerkesztőjébe.
Ha az AnimatedZoom tulajdonságot is igazra állítjuk, akkor nagyítás során a grafikon mérete mozgásszerűen fog megváltozni. Ennek a mértékét az AnimatedZoomSteps szabályozza.
A grafikon hátterét a BackColor megváltoztatásával kedvünk szerint módosíthatjuk.
A BackImage tulajdonságra duplán kattintva megjelenik egy ablak, amelyben betölthetünk egy képet. Ez a kép a panelre kerül, így a grafikon mögött, háttérként funkcionál. A BackImageInside értéke határozza meg, hogy a kép a panelra kerüljön vagy a grafikon háttere legyen. Ha értéke igaz, akkor a grafikon háttere lesz, ha hamis, akkor a panelra kerül. A BackImageMode-tól függ, hogy a kép milyen formában helyezkedik majd el. Beállítható, hogy a kép középre kerüljön, vagy esetleg meg legyen nyújtva.
A Gradient tulajdonság használatával is nagyon szép hátteret készíthetünk. Meg kell adnunk egy kezdő színt (StartColor) és egy cél színt (EndColor). A Visible tulajdonság igazra állításával egy olyan háttér készül, ahol az egyik megadott szín átmegy a másikba. Az átmenet irányát a Direction értéke határozza meg. Ez a háttér csak akkor jelenik meg, ha nincs háttérkép beállítva.
A 3D-s oszlopok arányait a Chart3DPercent tulajdonság határozza meg. Ha 2D-s grafikont szeretnénk, akkor nincs más dolgunk, mint a View3D értékét hamisra állítani. A 3D-s nézethez tartozik az is, hogy a grafikont a 3 dimenzió irányába, a tengelyek mentén, „falak” határolják. Ezeket a View3DWalls értékének hamisra állításával eltüntethetjük.
Lehetőség van maguknak a tengelyeknek a ki- és bekapcsolására is. Ha az AxisVisible értéke igaz, akkor a tengelyek látszanak, ha hamis, akkor eltűnnek.
Ha a „falakat” mégis használni szeretnénk, akkor a BottomWall és LeftWall tulajdonságok segítségével lehetőségünk van azokat megváltoztatni.
Ha a View3DWalls értéke igaz, akkor a Frame tulajdonságban beállíthatjuk, hogy a grafikon háttere milyen vastagságú és színű vonallal legyen megrajzolva.
A grafikon elhelyezkedését a panelen belül margók segítségével szabályozhatjuk. Ezek a következők: MarginBottom – alsó, MarginLeft – bal oldali, MarginRight – jobb oldali, MarginTop – felső margó.
A grafikon feliratai
A Title és Foot tulajdonságok használatával fejlécet és láblécet helyezhetünk el a panelen. Mindkettő számos beállítási lehetőséggel rendelkezik. A Text tulajdonságban adhatjuk meg a megjelenítendő feliratokat. Ezek betűtípusát a Font értékének módosításával változtathatjuk meg. A Frame tulajdonság Visible változóját igazra állítva bekeretezhetjük a szöveget.
A grafikon négy tengellyel rendelkezik: BottomAxis – alsó, LeftAxis – bal oldali, RightAxis – jobb oldali, TopAxis – felső tengely. Mindegyiket külön formázhatjuk a felsorolt tulajdonságokon keresztül.
Most nézzük, hogy mi is található, mondjuk a LeftAxis belsejében.
Az Axis határozza meg a tengely vonalának paramétereit. A megjelenítendő értékek formátumát az AxisValuesFormat-ban módosíthatjuk. Az EndPosition értékének megváltoztatásával a tengely mérete csökkenthető vagy nyújtható. Az itt található szám százalékos arányt mutat.
A Grid tulajdonságon keresztül a tengely rácsozása, rácsvonalainak paraméterei állíthatók be. Ezt a rácsozást a tengelyek mellett lévő szövegekhez képest középre tolhatjuk a GridCentered értékének igazra állításával.
Ha az Inverted értékét igazra állítjuk, akkor az oszlopok alja a diagram tetején lesz. Ez felcseréli a tengely értékeit.
A tengely feliratait a Labels hamisra állításával kapcsolhatjuk ki.
Az értékek megjelenítésének minimumát és maximumát a Minimum, Maximum tulajdonságokon keresztül állíthatjuk be.
És végül, a Title tulajdonsággal állíthatjuk be a tengely feliratát. Ezt azonban célszerű a DecisionCube komponensben beállítani, mert ha azt itt szeretnénk átírni, akkor azt mindig frissítenünk kellene.
A Legend tulajdonság a jelmagyarázat módosítására szolgál. A jelmagyarázat a tengelyekhez nagyon hasonló módon formázható.

Decision Cube paletta cikksorozat