C# - Számértékek megjelenítése szöveggel

forráskód letöltése
Gyakran előfordul, hogy egy nyomtatványon egy számot szöveggel is meg kell jeleníteni (pl. csekkek, számlák). Cikkünkben egy olyan metódust készítünk és használunk fel a mellékelt alkalmazásban, mely tetszőleges bemenő egész számot (pénzértéket) képes karakteres formában, a szabályoknak megfelelően tagolva, és szükség szerint szeparátor-karakterrel kiegészítve visszaadni.
A műveletvégző MoneyToString metódust egy osztály statikus függvényeként hozzuk létre. A létrehozandó metódus az 1 milliárdos nagyságrend alatti értékeket képes szöveggé konvertálni.
Létrehoztunk tehát egy Converter nevű osztályt az alkalmazás NTSConverter névterében, melyet a Converter.cs állományban helyezünk el:
using System;
namespace NTSConverter
{
 public class Converter
 {
Deklarálunk három tömböt a karakterláncoknak, melyeket meghatározott logika szerint adunk az eredmény-karakterlánchoz.
  private static string[] CONES = {"", "egy", "kettő", "három", "négy", "öt", "hat", "hét", "nyolc", "kilenc"};
  private static string[] CTENS = {"", "tíz", "húsz", "harminc", "negyven", "ötven", "hatvan", "hetven", "nyolcvan", "kilencven"};
  private static string[] CUTAG = {"", "ezer", "millió"};
Felveszünk egy változót az eredmény karakterlánc számára, valamint egyet az esetleges elválasztás-jel tárolására, melyet 2000-nél nagyobb értékű számok esetén szúrunk be a karakterláncba, a helyesírási szabályoknak megfelelően.
  private static string sep = "";
  private static string resultString = "";
A statikus metódusnak szüksége van néhány műveletre, melyeket szintén statikus metódusokban helyeztünk el, hogy azok elérhetők legyenek az osztály példányosítása nélkül. Az első művelet a paraméterként kapott karakterláncot az eredmény lánc elé szúrja, valamint megvizsgálja, hogy szükséges-e elválasztójelet beszúrni a karakterláncba. Szükség esetén beszúrja:
  private static void AddNum(string ns,Int64 money)
  {
   resultString = ns + resultString;
   if ((resultString != "") && (money > 2000))
   {
    sep = "-";
   }
  }
A második műveletben a CONES tömb egy elemét adja vissza a metódus attól függően, hogy a megadott számérték karakterlánccá alakítva milyen hosszal rendelkezik:
  private static string Ones(string moneyStr,int moneyStrLen)
  {
   string res = CONES[Convert.ToByte(moneyStr[moneyStrLen-1]) - 48];
   return res;
  }
A harmadik művelet a CTENS karaktertömb egy elemét adja vissza attól függően, hogy éppen melyik elemét vizsgáljuk a számértékből képzett karakterláncnak:
  private static string Tens(string moneyStr,int moneyStrLen)
  {
   string res = "";
   switch(moneyStr[moneyStrLen])
   {
Ha az adott karakter 1, akkor két értéket adhat vissza a függvény attól függően, hogy a karaktert nulla követi vagy sem:
    case '1':
     if (moneyStr[moneyStrLen+1] == '0')
     {
      res = "tíz";
     }
     else
     {
      res = "tizen";
     }
     break;
Csakúgy, mint 2 esetén:
    case '2':
     if (moneyStr[moneyStrLen+1] == '0')
     {
      res = "húsz";
     }
     else
     {
      res = "huszon";
     }
     break;
Minden egyéb esetben:
    default:
     res = CTENS[Convert.ToByte(moneyStr[moneyStrLen]) - 48];
     break;
   }
   return res;
  }
A MoneyToString metódus pedig a következőképpen épül fel: először deklarálunk néhány segédváltozót, majd megvizsgáljuk, hogy a megadott érték nulla, vagy sem:
  public static string MoneyToString(Int64 money)
  {   
   resultString = "";
   sep = "";
   string moneyStr = "";
   int moneyStrLen = 0;
   int i1 = 0;
   int i2 = 0;
   int i3 = 0;
   if (money != 0)
   {
Ha nem nulla, akkor ellenőrizzük, hogy a megadott szám tíznél kisebb számjegy hosszú-e:
    moneyStr = Convert.ToString(Math.Abs(money));
    moneyStrLen = moneyStr.Length;
    if (moneyStrLen < 10)
    {
Ha igen, akkor elindítunk egy ciklust, melyben csökkentjük a karakterlánc hosszát megadó értéket, amíg az nagyobb, mint 0:
     while (moneyStrLen > 0)
     {
      ...
      moneyStrLen--;
     }
A logika lényege, hogy a megadott számot reprezentáló karakterláncot elemezve fűzzük a lánc elejére a részláncokat, míg végül megkapjuk a teljes szöveget. Természetesen a negatív számok kezelése is megvalósul, ennek érdekében egy ’mínusz’ szó kerül a szöveg elejére:
     if (money < 0)
     {
      resultString = "mínusz " + resultString;
     }
    }
A tíz karakternél hosszabb számok esetén hibajelzést adunk:
    else
    {
     resultString = "Az érték túl nagy, így nem konvertálható! A konvertálás 9 számjegyig működik!";
    }
   }
Nullát megadva konvertálandó értékként a ’nulla’ szót adjuk vissza:
   else
   {
    resultString = "nulla";
   }   
   return resultString;
  }
 }
}
A programban felhasználjuk a MoneyToString statikus metódust, a ’Konvertálás’ feliratú gombra kattintva a megadott számérték az ’Eredmény’ feliratú szövegmezőben jelenik meg konvertálva.