Windows - IIS telepítése az alapértelmezettől eltérő helyre

Az Internet Information Services (IIS) szolgáltatás telepítése alapértelmezésben a rendszert tartalmazó kötet \inetpub mappájába történik. Sokan követik azt a taktikát, hogy az alkalmazásokat egy kötetre telepítik, az adatokat pedig egy másikra. Így nagyon leegyszerűsödik a biztonsági mentés, mert egyszerűen le kell menteni az adat kötetet, az alkalmazások pedig bármikor újratelepíthetők. Az IIS azonban nem kérdezi meg, hogy hova kívánjuk helyezni az adatokat, hanem automatikusan határozza meg a helyet. Cikkünkben bemutatunk egy módszert, mellyel tetszőleges mappába telepíthető akár külön a web és ftp szolgáltatás, ráadásul némi előkészület után mindez egyetlen parancs kiadásával.
Amikor elindítjuk az IIS telepítését, kéri tőlünk az operációs rendszer telepítő CD lemezét, de nincs lehetőségünk a telepítés célmappájának megadására. A bevezetőben két kötetet különböztettünk meg: az egyiken a program fájlok, míg a másikon az adatok voltak. A programfájlok a %windir%\system32\intersrv mappába kerülnek, ezzel tulajdonképpen nincs is baj. Az adatok - a web és ftp helyeket alkotó mappák, parancsfájlok, mintaállományok, stb. - azonban a \inetpub mappába kerülnek azon a köteten, amelyiken az operációs rendszer is található. Ezen belül a \inetpub\wwwroot mappában lesznek a webhelyeket alkotó állományok, míg a \inetpub\ftproot mappában az ftp helyek fájljai.
Két lehetőségünk van az adatok áthelyezésére, mindkét esetben feltételezzük, hogy az IIS telepítése még nem kezdődött el, tehát nem utólagos áthelyezésről van szó.
Első módszer
Az operációs rendszert felügyelet nélküli telepítéssel juttatjuk a merevlemezre. Ekkor a telepítő nem tesz fel kérdéseket, hanem kiolvassa egy úgynevezett válaszfájlból, ahová mi írjuk be előzőleg (lásd korábbi cikkeinket és a válaszfájlban alkalmazható kapcsolókról szóló cikksorozatunkat). A válaszfájlban (unattend.txt) tehát nem csak magának az operációs rendszernek a paramétereit adjuk meg, hanem az IIS-ét is.
Az [InternetServer] szekcióban használható "PathFTPRoot" paraméter értékeként az FTP helyek kiindulópontját, a "PathWWWRoot" paraméter értékeként pedig a web helyek kiindulópontját lehet megadni. Például:
[InternetServer]
PathFTPRoot=D:\Inetpub\Ftproot
PathWWWRoot=D:\Inetpub\Wwwroot
Lezajlik az operációs rendszer telepítése, közben felkerül az IIS is, a telepítő létrehozza a megadott elérési útvonalakon a szükséges mappákat és elhelyezi bennük az alapvető fájlokat.
Második módszer
A második módszer akkor alkalmazható, ha az operációs rendszer telepítése már megtörtént, de az IIS még nem került a gépre. Tulajdonképpen ez is egyfajta felügyelet nélküli telepítés. Hozzunk létre egy válaszfájlt például IIS.TXT néven a C:\ gyökérkönyvtárban (máshol is lehet). Helyezzük el benne például a következő sorokat:
[Components]
iis_common = on
iis_inetmgr = on
iis_www = on
iis_ftp = on
iis_htmla = on
[InternetServer]
PathFTPRoot=D:\Inetpub\Ftproot
PathWWWRoot=D:\Inetpub\Wwwroot
Az [InternetServer] szekció ugyanaz, mint az előző esetben, a jelentése is egyező. Magyarázatra talán csak a [Components] szekció szolgál: itt találhatók az IIS összetevői (komponensei), amelyiknek "on" az értéke az telepítésre kerül, amelyiknek "off" (vagy elhagyjuk) az nem. Az alábbi lehetőségek közül választhatunk:
 • iis_common = A szolgáltatás működéséhez nélkülözhetetlen, alapvető fájlok. Telepítése kötelező.
 • iis_inetmgr = Felügyeleti konzol a konfigurációhoz. Telepítése ajánlott.
 • iis_www = Webszolgáltatás.
 • iis_ftp = FTP szolgáltatás.
 • iis_htmla = Adminisztráció weben keresztül.
 • iis_smtp = SMTP levélküldő szolgáltatás.
 • iis_smtp_docs = SMTP szolgáltatás dokumentációja.
 • iis_w3samp = Mintafájlok.
 • iis_doc = Teljes dokumentáció.
Ha nem akarunk teljes dokumentációt, részekben is telepíthetjük:
 • iis_doc_common = Alapvető dokumentumok.
 • iis_doc_ismcore = Rendszermag leírás.
 • iis_doc_asp = ASP leírás.
 • iis_doc_sdk = Fejlesztői leírás.
 • iis_doc_mm = Multimédia leírás.
Most már csak egy kérdés merülhet fel: hogy hajtsuk végre a megadott paraméterek figyelembevételével a telepítést?
Írjuk be parancssorba vagy a Start > Futtatás (Start > Run) ablakba a következő utasítást:
sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:c:\iis.txt
Ahol a /i az úgynevezett fő inf elérési útját adja meg (ez tárolja a telepített rendszerkomponenseket), a /u pedig a válaszfájlt. Telepítés közben szükségünk lehet az operációs rendszer telepítő CD lemezére. A parancsot batch fájlból vagy programokból is meghívhatjuk.