Windows - Net Shell parancsok

Netsh 3. rész

Eddig a rendszergazdák számára készült interaktív módban használtuk a Netsh parancsot, de nem sok szó esett a parancssorból való közvetlen elérésről, pedig a programozók számára ez jelenti a hasznosabb funkciót, mert így saját alkalmazásaikból meghívhatják. Az alábbiakban leírjuk, hogy lehet ebben a módban működtetni, illetve ejtünk néhány szót a környezetekről is.
Netsh környezetek
A Netsh dinamikus csatolású függvénytár (DLL) fájlokon keresztül működik együtt az operációs rendszer összetevőivel. Mindegyik Netsh-segítő DLL környezetnek nevezett, kiterjedt szolgáltatáskészletet tartalmaz, amely egy hálózati összetevőre vonatkozó parancsok csoportja. Ezek a környezetek a Netsh parancs funkcionalitását bővítik azáltal, hogy konfigurálási és figyelési támogatást nyújtanak egy vagy több szolgáltatás, segédprogram vagy protokoll számára. Például, a Dhcpmon.dll a Netsh parancsot a DHCP kiszolgálók konfigurálásához és kezeléséhez szükséges környezettel és parancskészlettel látja el.
  • Megjegyzés: mivel a Netsh parancs szorosan kapcsolódik a rendszerben található DLL-ekhez, ezért az igénybe vehető utasítások is a DLL-ektől függnek. Például az adott gépen nincs telepítve a WINS szolgáltatás, akkor nem lesznek WINS-el kapcsolatos parancsok sem.
Környezet környezeten belül is létezhet. Például, az Útválasztás környezeten belül át lehet váltani az IP és az IPX alkörnyezetre.
Cikksorozatunk előző részeiben két környezettel ismerkedtünk meg: az első a WINS szolgáltatás konfigurálására volt alkalmas, míg a másodikkal hálózati diagnosztikai parancsokat használtunk. Az adott környezetekben használható parancsok megjelenítése a következő parancsok valamelyikével lehetséges:
/? vagy help
Feladatok az aktuális környezet megváltoztatása nélkül, másik környezetben való végrehajtásához be kell írni a használni kívánt parancshoz tartozó környezet elérési útját a Netsh parancssorba. Ha például a helyi hálózati kapcsolat illesztőjét az IGMP környezetben szeretnénk hozzáadni anélkül, hogy az IGMP környezetre váltanánk, a Netsh parancssorba írjuk be a következőt:
routing ip igmp add interface "Helyi kapcsolat" startupqueryinterval=21
Egy szinttel feljebb lévő környezetbe való visszalépéshez gépeljünk be két pontot (..) és üssük le az ENTER billentyűt.
Netsh parancsok futtatása parancssorban (batch fájlokban, szkriptekben, stb.)
Az operációs rendszer parancssorából történő futtatás egyenlő a nem interaktív üzemmóddal. Ekkor a Netsh ugyanúgy használható, mint bármelyik másik Windows utasítás (pl.: Dir). Az utasítás szintaxisa a következő:
Netsh [-a Aliasfájl] [-c Környezet] [-r Távoli_számítógép] [{Netsh_parancs|-f Parancsfájl}]
Ahol a paraméterek a következőket jelentik:
-a = Megadja annak a szövegfájlnak a nevét, amely egy vagy több Netsh parancsot tartalmaz.
-c = A megadott Netsh környezetre vált, melyek a következők lehetnek: AAAA, DHCP, Diag, Interface, RAS, Routing, WINS.
-r = Ha távoli számítógépen futtatjuk a parancsot itt kell megadni a gép nevét vagy IP címét. Ha a kapcsolót másik parancs követi, a Netsh a parancsot a távoli számítógépen hajtja végre, majd visszatér a Cmd.exe parancssorba. A -r kapcsoló másik parancs nélküli megadásával a Netsh távelérési üzemmódban indul el. A folyamat hasonló a set machine Netsh parancssori használatához. A -r kapcsoló a célszámítógépet csak a Netsh aktuális példánya számára határozza meg. A Netsh programból való kilépést és újraindítást követően a célszámítógép a helyi számítógép lesz. A Netsh parancsok távoli számítógépen is futtathatók a WINS-ben tárolt számítógépnév, UNC-név, a DNS kiszolgáló által feloldott internet név, vagy numerikus IP-cím megadásával.
Netsh_parancs = Azt a Netsh parancsot írjuk ide, amit interaktív módban használnánk.
-f = Futtathatunk egy megadott parancsfájlt.

Netsh cikksorozat