Delphi - Másik számítógép registry-jének elérése

forráskód letöltése
A Windows operációs rendszerhez mellékelt REGEDIT programban lehetőségünk van arra, hogy a hálózat egy másik számítógépén lévő rendszerleíró adatbázisba betekinthessünk. Ilyenkor a másik számítógép Registry-jének egy részét megnézhetjük. Ebben a példában ugyanezt a műveletet hajtjuk végre, saját Delphi alkalmazásunkból.
Egy Delphi alkalmazásból a rendszerleíró adatbázist elérhetjük a TRegistry osztály segítségével. Az osztály a Registry unitban van implementálva.
Először létre kell hoznunk egy példányt a TRegistry osztályból.
Reg:=TRegistry.Create;
Meg kell adnunk a Registry RootKey-t. Ez hálózati hozzáférés esetén csak HKEY_USERS vagy HKEY_LOCAL_MACHINE lehet.
Reg.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
A TRegistry osztály RegistryConnect metódusával csatlakozhatunk egy másik számítógép rendszerleíró adatbázisához.
RegistryConnect
Osztály: TRegistry
function RegistryConnect(
const UNCName: String
): Boolean;
A függvény lehetővé teszi, hogy csatlakozzunk egy másik számítógép rendszerleíró adatbázisához.
Paraméterek
const UNCName: String
A számítógép neve, amelyhez csatlakozni szeretnénk. A gép nevét, szabályos, UNC címzéssel kell megadnunk. Pl.: \\as2.
Visszatérési érték
A függvény visszatérési értéke igaz, ha a kapcsolódás sikerült, ellenkező esetben hamis.
Megjegyzés
Mielőtt létrehoznánk a kapcsolatot a RootKey-t be kell állítani.
Ha létrejött a kapcsolat, akkor a továbbiakban ugyanúgy kezelhetjük a Registry kulcsait és értékeit, mintha az saját gépünkön lenne.
if Reg.OpenKey('\Software\Microsoft\Windows',False) then
  Reg.GetKeyNames(ListBox1.Items)