Delphi - A Chart objektum

Excel grafikonok 2. rész

forráskód letöltése
Az előző részben elsajátíthattuk a grafikonkészítés alapjait. Most megismerkedünk az Excel Chart objektumával, mely segítségével megformázhatjuk a grafikonokat, hogy azok még jobban illeszkedjenek ízlésünkhöz, vagy az adott feladathoz.
Az előző részben láthattuk, hogy a Chart objektum az alapja mindennek. Ez tartalmazza a teljes grafikont, rajta keresztül érhetjük el és állíthatjuk be a grafikon összes tulajdonságát. Az alábbiakban ismertetjük a Chart objektum rendelkezésre álló tulajdonságait és metódusait. A tulajdonságok egy részének csak 3D-s grafikonok esetében van értelme.
A Chart objektum eléggé összetett. Számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely maga is egy külön objektum, mint például a diagram különböző részei. Ezek a részek külön beállítási és formázási lehetőségekkel rendelkeznek. Ezek az objektumok a következő részekben kerülnek ismertetésre.
Property-k
AutoScaling
property AutoScaling: Boolean;
Automatikus méretezés. Igaz érték esetén az Excel automatikusan beállítja a grafikon méreteit. Mielőtt módosítanánk a tulajdonság értékét, a RightAngleAxes értékét igazra kell állítani.
ChartType
property ChartType: xlChartType;
A diagram típusát határozza meg.
DepthPercent
property DepthPercent: Long;
A grafikon mélységének (z koordinátájának) beállítására szolgál. 3D-s grafikonok esetében van értelmezve. Érteke 20 és 2000 között mozoghat.
DisplayBlanksAs
property DisplayBlanksAs: Long;
Meghatározza, hogy az üres cellák milyen módon kerüljenek megjelenítésre. Értékei a következő konstansok lehetnek: xlNotPlotted = $00000001; xlZero = $00000002; xlInterpolated = $00000003.
Elevation
property Elevation: Long;
A grafikon vertikális irányú forgatását teszi lehetővé. 3D-s grafikonok esetében van értelmezve. Értéke -90 és 90 fok között mozoghat. Kivételt képeznek a 3D-s sávdiagramok, melyeknél az érték intervallum 0 - 44.
GapDepth
property GapDepth: Long;
A grafikon adatsorozatai közti távolságot határozza meg. Beállíthatjuk vele, hogy az egyes értékeket ábrázoló grafikon alakzatok között mennyi hely maradjon. 3D-s grafikonok esetében van értelmezve. Értékei 0-500 intervallumban mozoghatnak.
HasAxis
property HasAxis (Index1, Index2): Variant;
Az egyes tengelyek megjelenítését kapcsolhatjuk ki vagy be. Az Index1 paraméter helyén 3 érték állhat: xlCategory = $00000001; xlValue = $00000002; xlSeriesAxis = $00000003. Ezek sorrendben a kategória, érték, és sorozat tengelyeket jelentik.
Az Index2 paraméterben két értéket használhatunk: xlPrimary = $00000001; xlSecondary = $00000002.
HasDataTable
property HasDataTable: Boolean;
Igaz érték esetén bekapcsolhatjuk az adattábla megjelenítését, hamis érték esetén pedig kikapcsolhatjuk azt.
HasTitle
property HasTitle: Boolean;
Igaz érték esetén bekapcsolhatjuk a grafikon címének megjelenítését, hamis érték esetén pedig kikapcsolhatjuk azt.
HeightPercent
property HeightPercent: Long;
A grafikon magasságát határozza meg. 3D-s grafikonok esetében van értelmezve. Értéke 5 és 500 között mozoghat.
Perspective
property Perspective: Long;
Beállíthatjuk vele, hogy a grafikont milyen perspektívából láthassuk. 3D-s grafikonok esetében van értelmezve. Értéke a 0 – 100 intervallumban mozoghat.
PlotBy
property PlotBy: Long;
Segítségével felcserélhetjük az adatoszlopokat az adatsorokkal. Két értéket használhatunk, ezek a következők: xlRows = $00000001; xlColumns = $00000002.
PlotVisibleOnly
property PlotVisibleOnly: Boolean;
Igaz érték esetén csak azoknak a celláknak az értéke jelenik meg a grafikonon, amelyek láthatóak. Hamis érték esetén a rejtett cellák értéke is megjelenik.
RightAngleAxes
property RightAngleAxes: Boolean;
Igaz érték esetén derékszögű koordinátarendszert használ, hamis érték esetén a Perspective tulajdonságban megadott értéket.
Visible
property Visible: Boolean;
Igaz érték estén a grafikon látható, hamis érték esetén rejtett lesz.
Metódusok
Activate
procedure Activate;
A grafikont kiválasztja aktuális grafikonná.
CopyPicture
procedure CopyPicture(
Appearance: xlPictureAppearance;
Format: xlCopyPictureFormat;
Size: xlPictureAppearance
);
A grafikon képét elhelyezi a vágólapon. Paramétereinek használata opcionális.
Paraméterek
Appearance: xlPictureAppearance
Meghatározza, hogy a kép milyen formában kerüljön másolásra. Ebben a paraméterben két értéket használhatunk: xlScreen = $00000001; xlPrinter = $00000002. Ez xlScreen konstanssal a képet a képernyőn látható állapotában másolhatjuk. Az xlPrinter-rel pedig úgy, ahogy a kép nyomtatásban jelenne meg.
Format: xlCopyPictureFormat
A kép formátumát határozza meg. Használható értékek: xlBitmap = $00000002; xlPicture = $FFFFEFCD.
Size: xlPictureAppearance
A grafikon mérete, ha az egy külön lapon helyezkedik el. Itt is ugyanazokat az értékeket használhatjuk, mint az Appearance paraméter esetében.
Delete
procedure Delete;
Törli a grafikont.
Deselect
procedure Deselect;
Megszünteti a grafikon kijelölését.
Export
procedure Export(
FileName: String;
FilterName,
Interactive: Variant
);
A grafikon képét elmenti egy állományba
Paraméterek
FileName: String
A létrehozandó állomány elérési útja és neve.
FilterName: Variant
Opcionális paraméter. Szűrő, amely megadja az elmentendő kép formátumát.
Interactive: Variant
Opcionális paraméter. Igaz érték esetén megjeleníti a megadott szűrő használatához szükséges dialógusablakot, ha az létezik. Hamis érték esetén a rendszer alapbeállításait használja.
PrintOut
procedure PrintOut(
From,
To,
Copies,
Preview,
ActivePrinter,
PrintToFile,
Collate,
PrToFileName: Variant
);
Kinyomtatja a grafikont. Minden paraméter megadása opcionális.
Paraméterek
From: Variant
Az első nyomtatandó oldal száma.
To: Variant
Az utolsó nyomtatandó oldal száma.
Copies: Variant
Példányszám.
Preview: Variant
Igaz érték esetén az Excel megjeleníti a nyomtatási képet.
ActivePrinter: Variant
Kiválasztja a nyomtatót.
PrintToFile: Variant
Igaz érték esetén a nyomtatást fájlba végzi. Ha PrToFileName paraméterben nem adunk meg állománynevet, akkor a rendszer egy dialógusablak segítségével megkérdezi azt.
Collate: Variant
Igaz érték esetén egyezteti a többoldalas dokumentumokat.
PrToFileName: Variant
Állományba történő nyomtatás esetén a létrejövő állomány neve.
PrintPreview
procedure PrintPreview;
Megjeleníti a nyomtatási képet.
Select
procedure Select;
Kijelöli a grafikont.
SetSourceData
procedure SetSourceData(
Source: Range;
PlotBy: Variant
);
Beállítja a grafikonhoz szükséges adatforrást.
Paraméterek
Source: Range
Range objektum, mely az adatforrás tartományát jelöli ki.
PlotBy: Variant
Opcionális paraméter. Segítségével felcserélhetjük az adatoszlopokat az adatsorokkal. Két értéket használhatunk, ezek a következők: xlRows = $00000001; xlColumns = $00000002.

Excel grafikonok cikksorozat