Windows - Az Apple Talk protokoll bemutatása

Windows 2000 alatt elérhető az Apple Talk protokoll, mely elsődlegesen a Macintosh hálózatok kommunikációs protokollja. Amennyiben elvégezzük a telepítését, lehetővé válik a Windows 2000-es gép Macintosh hálózatba illesztése. Cikkünkben a protokoll áttekintő jellegű bemutatásán kívül ismertetjük a telepítés és konfigurálás módját is Windows 2000 alatt.
Az Apple Talk protokollt az Apple Computer kezdte fejleszteni 1980 tájékán. Elsődleges célja a Macintosh gépek hálózatba kötésénél a kommunikáció biztosítása. A TCP/IP-hez hasonlóan megengedi, hogy egyszerre több felhasználó férjen hozzá az erőforrásokhoz (megosztott mappák, nyomtatók, stb.). Azon gépeket, melyek az erőforrásokat tárolják szervernek nevezték és azokat, melyek az erőforrásokat igénybe vették kliensnek. Ez volt az elsők között megvalósított kliens/szerver megoldás. A műveletek nagy része a háttérben történik és csak minimális interaktivitást tesz lehetővé a felhasználó számára.
Két protokoll verzió létezik: AppleTalk Phase1 és AppleTalk Phase2.
Az első még csak 135 szervert és 135 klienset engedélyezett egy hálózaton belül, de a második már 253-ra növelte a számot ráadásul szegmensekre bontotta a hálózatot és a korlátozás csak egy szegmensre vonatkozott. Több szegmens összekapcsolásával a lehetőségek jelentősen kitágíthatók.
A hálózatok négy alapvető összetevőből állnak: socket (csatlakozó vagy foglalat), network (alhálózat), zone (alhálózatok csoportja) és node (csomópont, eszköz).
Socket: egyedi, címezhető, logikai pontja az AppleTalk csomópontnak. A socket-eken keresztül történik az adatok (datagram-ok) küldése és fogadása. Címzési módja lehet statikus és dinamikus, de maximálisan csak 254 használható belőle.
Network: a TCP/IP alhálózatoknak felel meg, két fajtája létezik: kiterjesztett (extended) és nem kiterjesztett (non extended). Utóbbit egyetlen szám azonosíthatja 1 és 1024 között (pl.: Network 256). A számnak a teljes hálózaton belül egyedinek kell lennie. Előbbinél más a helyzet, ott a hálózat egy szegmense több azonosító számmal is rendelkezhet és egy konfiguráció egy adott fizikai hálózati szakaszra vonatkozhat.
Zone: a zónák a hálózatok (networks) logikai csoportjai. A csoportosítás lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák egyetlen alhálózatként felügyeljenek több alhálózatot.
Node: a csomópont az a hálózati eszköz, melyen keresztül egy erőforrás az Apple Talk hálózathoz kapcsolódik. Fajtáját tekintve lehet számítógép, nyomtató, útválasztó, stb.
Fentiek közül a network, node és socket rendelkezik saját hálózati címmel (előbbi 16, utóbbi kettő 8 bites). Például a 11.4.20 címzés azt jelenti: 10-es alhálózat (10 network), 4-es csomópont (4 node) és 20-es socket (20 socket). Így pontosan meghatározható egy hálózati erőforrás elérhetősége. A cím és a hozzá tartozó fizikai eszköz hardvercíme (MAC) között az AppleTalk Address Resolution Protocol (AARP) protokoll végzi el fordítást, hasonlóan a TCP/IP hálózatok Address Resolution Protocol (ARP) protokolljához.
Az Apple Talk protokoll telepítése Windows 2000 alá
A protokoll Windows 2000 alá történő telepítésével lehetővé válik, hogy Windows-t futtató géppel bekapcsolódjunk Macintosh hálózatba és elérjük az ottani erőforrásokat.
Nyissuk meg a Vezérlőpult > Hálózati és telefonos kapcsolatok (Control Panel > Network and Dial-up Connections) mappáját, kattintsunk a jobboldali egérgombbal arra a hálózati interfészre, mellyel a Macintosh hálózathoz kívánunk csatlakozni, majd lépjünk a "Tulajdonságok" ("Properties") menüre. Kattintsunk a "Telepítés" ("Install") gombra. Megjelennek a telepítendő komponensek csoportjai, válasszuk ki a "Protokoll" ("Protocol") elemet és kattintsunk a "Hozzáadás" ("Add") gombra.
Megjelenik az elérhető protokollok listája, válasszuk ki az "AppleTalk protokoll" ("AppleTalk Protocol") elemet, végül kattintsunk az "OK" gombra. Rövid várakozás után lezajlik a telepítés.

Konfigurálás
Válasszuk ki a hálózati adapter által használt összetevők listájában az "AppleTalk protokoll" ("AppleTalk Protocol") elemet és lépjünk a "Tulajdonságok" ("Properties") gombra. A megjelenő tulajdonságlap egyetlen legördülő menüjében lehet kijelölni azon zóna nevét, melyhez az adott gép kapcsolódni fog. A "Bejövő kapcsolatok fogadása ezen a kártyán" ("Accept inbound connections on this adapter") jelölőnégyzetet hagyjuk aktívan a kétirányú kommunikáció érdekében.