Delphi - A grafikon hátterének formázása

Excel grafikonok 3. rész

forráskód letöltése
Az előző részben megismerkedtünk a grafikonok alapját képező Chart objektummal. Szó volt arról, hogy a Chart objektum eléggé összetett és több olyan property-vel is rendelkezik, amely maga is egy objektum. Nos egy ilyen beágyazott objektum a ChartArea is, amely a grafikon hátterét képviseli.
A ChartArea objektum a grafikon hátterében elhelyezkedő diagramterületet képviseli. Gyakorlatilag minden egyéb, a grafikonhoz tartozó objektum azon a területen helyezkedik el, amelyet ez az objektum biztosít. Az objektumot az alábbi módon érhetjük el.
MyChart:=ExcelApp.ActiveWorkbook.Charts.Add;
ChartArea:=MyChart.ChartArea;
A ChartArea objektum is tartalmaz további négy beágyazott objektumot. Ezek a következők: Border, Fill (ChartFillFormat), Font, Interior. A Border, Font és Interior objektumok ebben a részben kerülnek ismertetésre. A ChartFillFormat objektummal, terjedelme miatt a következő részben foglalkozunk.
A ChartArea objektum tulajdonságai
AutoScaleFont
property AutoScaleFont: Variant;
Automatikus betűméretezés. Igaz érték esetén a diagramterületen szereplő feliratok betűmérete változik a diagramterület méretezése közben. Ha hamis értéket adunk meg, akkor méretezés során a feliratok megtartják betűméretüket. Alapértelmezés szerint a tulajdonság értéke igaz.
Border
property Border: Object;
Beágyazott objektum, amely a diagramterület keretének tulajdonságait állítja be. Az objektum tulajdonságait a ChartArea objektum tárgyalása után részletezzük.
Fill
property Fill: Object;
Egy beágyazott ChartFillFormat objektum, amely a diagramterület kitöltéséért felelős. Terjedelme miatt ennek az objektumnak a működését a következő részben ismertetjük. Kitöltési effektusok használatát teszi lehetővé.
Font
property Font: Object;
Beágyazott objektum. A diagramterületen szereplő feliratok betűtípusának beállítására szolgál. Az objektum tulajdonságait a ChartArea objektum tárgyalása után részletezzük.
Height
property Height: Double;
A diagramterület magasságát határozza meg.
Interior
property Interior: Object;
Beágyazott objektum, amely a diagramterület hátterének formázásáért felelős. Az objektum tulajdonságait a ChartArea objektum tárgyalása után részletezzük.
Left
property Left: Double;
A diagramterület bal oldalának koordinátája.
Top
property Top: Double;
A diagramterület tetejének koordinátája.
Width
property Width: Double;
A diagramterület szélessége.
A ChartArea objektum metódusai
Clear
procedure Clear;
Törli a diagramterület teljes tartalmát.
ClearContents
procedure ClearContents;
Törli a grafikonhoz tartozó adattartalmat.
ClearFormats
procedure ClearFormats;
Törli a grafikon összes formázási beállítását, és mindent visszaállít az alapértelmezett értékekre.
Copy
procedure Copy;
A diagramterület tartalmát a vágólapra másolja.
Select
procedure Select;
Kijelöli a diagramterületet.
A Border objektum tulajdonságai
A Border objektum a diagramterület keretének formázásáért felelős. A ChartArea, Border objektumát az alábbi módon érhetjük el.
MyBorder:=ChartArea.Border;
Color
property Color: Variant;
A keret színét határozza meg. A színt megadhatjuk például az alábbi módon.
MyBorder.Color:=RGB(0,0,255);
ColorIndex
property ColorIndex: Variant;
A keret színét határozza meg. Megadhatunk egy index értéket, amely az aktuális színpaletta egy elemét jelöli ki, vagy használhatjuk a következő konstansokat: xlColorIndexAutomatic = $FFFFEFF7; xlColorIndexNone = $FFFFEFD2.
LineStyle
property LineStyle: XLLineStyle;
A keret vonaltípusát határozza meg. Ezek a következők lehetnek: xlContinuous = $00000001; xlDash = $FFFFEFED; xlDashDot = $00000004; xlDashDotDot = $00000005; xlDot = $FFFFEFEA; xlDouble = $FFFFEFE9; xlSlantDashDot = $0000000D; xlLineStyleNone = $FFFFEFD2.
Weight
property Weight: XLBorderWeight;
A keret vonalvastagságát határozza meg. Értékei a következők lehetnek: xlHairline = $00000001; xlThin = $00000002; xlThick = $00000004; xlMedium = $FFFFEFD6.
A Font objektum tulajdonságai
A Font objektum a diagramterületen elhelyezkedő feliratok betűtípusának formázásáért felelős. A ChartArea, Font objektumát az alábbi módon érhetjük el.
MyFont:=ChartArea.Font;
Background
property Background: Variant;
A betű hátterének beállítására szolgál. Megadásánál használhatjuk a következő konstansokat: xlBackgroundTransparent = $00000002; xlBackgroundOpaque = $00000003; xlBackgroundAutomatic = $FFFFEFF7.
Bold
property Bold: Variant;
Igaz érték esetén félkövér betűtípust állít be.
Color
property Color: Variant;
A betűszínt állítja be. Használata megegyezik a Border objektumnál ismertetett Color tulajdonságéval.
ColorIndex
property ColorIndex: Variant;
A betűszínt állítja be. Használata megegyezik a Border objektumnál ismertetett ColorIndex tulajdonságéval.
FontStyle
property FontStyle: String;
Lehetővé teszi a betűtípus különböző tulajdonságainak beállítását egyszerre. Például:
MyFont.FontStyle:='Bold Italic';
Italic
property Italic: Boolean;
Igaz érték esetén dőlt betűtípust állít be.
Size
property Size: Variant;
A betű méretének beállítását teszi lehetővé.
StrikeThrough
property StrikeThrough: Boolean;
Igaz érték esetén a betű középen át lesz húzva egy vonallal.
SubScript
property SubScript: Variant;
Igaz érték esetén a betűt alsó indexé változtatja.
SuperScript
property SuperScript: Variant;
Igaz érték esetén a betűt felső indexé változtatja.
UnderLine
property UnderLine: Variant;
Aláhúzza a betűt. A következő értékeket használhatjuk: xlUnderlineStyleSingle = $00000002; xlUnderlineStyleDoubleAccounting = $00000005; xlUnderlineStyleNone = $FFFFEFD2;
Az Interior objektum tulajdonságai
Az Interior objektum a diagramterület hátterének formázásáért felelős. A ChartArea, Interior objektumát az alábbi módon érhetjük el.
MyInterior:=ChartArea.Interior;
Color
property Color: Variant;
A háttér színét állítja be. Használata megegyezik a Border objektumnál ismertetett Color tulajdonságéval.
ColorIndex
property ColorIndex: Variant;
A háttér színét állítja be. Használata megegyezik a Border objektumnál ismertetett ColorIndex tulajdonságéval.
Pattern
property Pattern: Variant;
Minta. Használható értékek: xlPatternAutomatic = $FFFFEFF7; xlPatternChecker = $00000009; xlPatternCrissCross = $00000010; xlPatternDown = $FFFFEFE7; xlPatternGray16 = $00000011; xlPatternGray25 = $FFFFEFE4; xlPatternGray50 = $FFFFEFE3; xlPatternGray75 = $FFFFEFE2; xlPatternGray8 = $00000012; xlPatternGrid = $0000000F; xlPatternHorizontal = $FFFFEFE0; xlPatternLightDown = $0000000D; xlPatternLightHorizontal = $0000000B; xlPatternLightUp = $0000000E; xlPatternLightVertical = $0000000C; xlPatternNone = $FFFFEFD2; xlPatternSemiGray75 = $0000000A; xlPatternSolid = $00000001; xlPatternUp = $FFFFEFBE; xlPatternVertical = $FFFFEFBA.
PatternColor
property PatternColor: Variant;
A mintázat színe. Használata megegyezik a Border objektumnál ismertetett Color tulajdonságéval.
PatternColorIndex
property PatternColorIndex: Long;
A mintázat színe. Használata megegyezik a Border objektumnál ismertetett Color Index tulajdonságéval.

Excel grafikonok cikksorozat