Delphi - Adatpontok, adatsorok formázása

Excel grafikonok 7. rész

forráskód letöltése
Az előző részben megismerkedhettünk a diagram adattáblájának, falainak, padlószintjének, valamint rajzterületének formázási lehetőségeivel. Most az egyes grafikontípusok megjelenő adatpontjainak és adatsorozatainak formázását vizsgáljuk meg részletesebben.
Az adatpontok vagy adatsorok formázási lehetőségei a grafikon típusától függnek. Különböző típusú grafikonok különböző formázási lehetőséget tesznek lehetővé.
A Chart objektumnak több olyan tulajdonsága is van, amely egy beágyazott ChartGroup objektum. Ezeken a tulajdonságokon, illetve a ChartGroup osztályon keresztül formázhatjuk meg a különböző grafikonok adatsorait. Az egyes tulajdonságok csak a megadott típusú grafikonnal működnek.
Ezek a beágyazott objektumok a következők:
Tulajdonság Érvényesség
Area3DGroup 3 dimenziós területdiagramok.
Bar3DGroup 3 dimenziós sávdiagramok.
Column3DGroup 3 dimenziós oszlopdiagram.
Line3DGroup 3 dimenziós vonaldiagram.
Pie3DGroup 3 dimenziós tortadiagram.
SurfaceGroup 3 dimenziós felületdiagram.
A fenti tulajdonságokon keresztül csak 3 dimenziós grafikonokat formázhatunk. A többi grafikon eléréséhez a Chart objektum, ChartGroups metódusát használhatjuk. Az egyes adatsorokhoz, külön formázható grafikonkép tartozik. A ChartGroups egy objektum kollekció, amely az adatsorok elérését teszi lehetővé. A kollekció egy elemének tulajdonságait az alábbi módon érhetjük el.
MyChart.ChartGroups.Item(1).HasHiLoLines:=True;
A kollekció elemeinek száma a Count tulajdonsággal lekérdezhető, például az alábbi módon.
c:=MyChart.ChartGroups.Count;
A ChartGroup objektum tulajdonságai
BubbleScale
property BubbleScale: Long;
Csak buborékdiagramoknál használható. Beállítja a buborék nyújthatóságának százalékát. Értéke 0 és 300 között mozoghat.
DoughnutHoleSize
property DoughnutHoleSize: Long;
A perecdiagram belsejében elhelyezkedő lyuk méretének beállítására szolgál. Értéke 10 és 90 között lehet.
DownBars
property DownBars: Object;
Beágyazott objektum. A vonaldiagramok negatív eltérésének megjelenítését formázhatjuk meg vele.
DropLines
property DropLines: Object;
Beágyazott objektum. Vonal- és területdiagramok esetében használhatjuk. Az esésvonalak formázására szolgál.
FirstSliceAngle
property FirstSliceAngle: Long;
Csak torta-, 3 dimenziós torta-, és perecdiagramokkal használható. Segítségével az első cikk szögét állíthatjuk be, fokokban megadva. Értéke a 0-360 fok tartományban mozoghat.
GapWidth
property GapWidth: Long;
Az egyes grafikon elemek között elhelyezkedő üres hely méretezésére szolgál. Sáv- és oszlopdiagramok esetében értéke 0-500 intervallumon mozoghat. Kör- és tortadiagramok esetében értéke 0-200 között lehet.
HasDropLines
property HasDropLines: Boolean;
Vonal- és területdiagramoknál használhatjuk. Az esésvonalak ki és bekapcsolására szolgál.
HasHiLoLines
property HasHiLoLines: Boolean;
A vonaldiagramok különbségvonalainak megjelenítését és eltüntetését teszi lehetővé.
HasRadarAxisLabels
property HasRadarAxisLabels: Boolean;
Csak sugárdiagramok esetében használható. A tengelyek feliratának megjelenítését kapcsolja ki és be.
HasSeriesLines
property HasSeriesLines: Boolean;
Halmozott oszlop- és sávdiagramoknál használható. Az adatsor vonalak megjelenítésének ki- és bekapcsolására szolgál.
HasUpDownBars
property HasUpDownBars: Boolean;
Egy vonaldiagram pozitív/negatív eltérésének megjelenítését kapcsolhatjuk vele be vagy ki.
HiLoLines
property HiLoLines: Object;
Beágyazott objektum. Vonaldiagramok esetén használhatjuk, a különbségvonalak formázására.
Overlap
property Overlap: Long;
Kétdimenziós oszlop és sávdiagramoknál használhatjuk. Segítségével az adatsorok megjelenítésénél, az átfedés mértékét állíthatjuk be. Értéke -100 és 100 között lehet.
RadarAxisLabels
property RadarAxisLabels: Object;
Beágyazott TickLabels objektum, amely a sugárdiagramok tengelyfeliratait képviseli.
SecondPlotSize
property SecondPlotSize: Long;
Kör-kör és kör-sáv diagramoknál használhatjuk. A második ábra paraméterének beállítására szolgál. Értéke 5-200 tartományban mozoghat.
SeriesLines
property SeriesLines: Object;
Beágyazott objektum. A kétdimenziós halmozott oszlop- és sávdiagramok adatsor vonalainak formázására szolgál.
ShowNegativeBubbles
property ShowNegativeBubbles: Object;
Buborékdiagramoknál használhatjuk. A negatív értékeket tartalmazó buborékok megjelenítésének ki- és bekapcsolására szolgál.
SizeRepresents
property SizeRepresents: Long;
A buborékdiagramok méret jelentésének beállítására szolgál. Két konstans értéket használhatunk: xlSizeIsArea = $00000001 (a buborék területe); xlSizeIsWidth = $00000002 (a buborék szélessége).
SplitType
property SplitType: xlChartSplitType;
Kör-kör és kör-sáv diagramoknál használható. A szétosztás alapjának beállítására szolgál. A következő értékeket használhatjuk: xlSplitByPosition = $00000001 (hely); xlSplitByValue = $00000002 (érték); xlSplitByPercentValue = $00000003 (százalékos érték); xlSplitByCustomSplit = $00000004 (egyéni).
A szétosztás értékét a SplitValue tulajdonságban adhatjuk meg.
SplitValue
property SplitValue: Variant;
Kör-kör és kör-sáv diagramoknál használható, a szétosztás mértékének megadására. A szétosztás alapját a SplitType property-ben állíthatjuk be.
UpBars
property UpBars: Object;
Beágyazott objektum. Vonaldiagramoknál használhatjuk, a pozitív eltérés formázására.
VaryByCategories
property VaryByCategories: Boolean;
Igaz érték esetén az Excel különböző színnel jeleníti meg az adatsorokat.

Excel grafikonok cikksorozat