Windows - WWW és FTP szolgáltatás bejegyzései a regisztrációs adatbázisban

1. rész

Jelen résszel induló cikksorozatunk referencia jellegű bemutatást közöl a Windows 2000, Internet Information Services (IIS) szolgáltatás WWW és FTP szolgáltatásának regisztrációs adatbázisbeli bejegyzéseiről. A leírtakat egyaránt ajánljuk rendszergazdák és programozók számára az IIS saját programokból illetve felügyeleti szkriptekből történő konfigurálására.
Az alábbi két bejegyzés az egyediség megőrzése érdekében szolgáltatásonként került tárolásra, de ezeken belül felvehet különböző értékeket.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSFTPSVC\Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters]
Ahol a szolgáltatás:
  • MSFTPSVC (FTP-szolgáltatás)
  • W3SVC (WWW szolgáltatás).
AllowGuestAccess
REG_DWORD
Tartomány: 1, 0
Alapértelmezett érték: 1 (engedélyezve)
Ez a paraméter adja meg, hogy a "Vendég" ("Guest") bejelentkezések engedélyezettek-e az Internet-szolgáltatásokra. Ha új felhasználó jelentkezik be, a kiszolgáló ellenőrzi, hogy Windows "Vendég" ("Guest") felhasználóként jelentkezett-e be. Vendég kapcsolatként való bejelentkezéskor az Internet-szolgáltatás ennek a paraméternek az értéke alapján utasítja el vagy fogadja el a kapcsolatot. A Vendég kapcsolat engedélyezése problémákat okozhat egy rosszul kezelt helyen. A Windows rendszerben alapértelmezés szerint a "Vendég" ("Guest") fiók számára a rendszer minden hozzáféréstípusa biztosított. Mivel ez az alapértelmezés veszélyeztetheti a biztonságot, érdemes ezt a kapcsolót az érték 0-ra állításával kikapcsolni.
EnableSvcLoc
REG_DWORD
Tartomány: 1, 0
Alapértelmezett érték: 1 (engedélyezve)
Az IIS szolgáltatások szolgáltatáskeresővel jegyeztetik be magukat, így azokat az IIS beépülő modul megtalálhatja. Ez a paraméter ezt a típusú bejegyzést szabályozza. Ha a beállítás értéke 0, akkor a szolgáltatás nem jegyzi be a szolgáltatást. Ha 1 a beállítás értéke, a szolgáltatást helymeghatározás céljára bejegyzi.
A következő bejegyzés alapértelmezésben nem létezik, ha használni akarjuk, létre kell hozni:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\ASP\LanguageEngines\Nyelv]
LanguageEngines
REG_STRING
Tartomány: String
Alapértelmezett érték: Nem adható meg
Ez a paraméter egy olyan szkriptnyelvet ad meg, amely nem támogatja az Object.Method szintaxist az Active Server Pages (ASP) elsődleges szkriptnyelveként (ez a nyelv az ASP szkripthatárolóin belül használatos <% ... %>). Nyelv a választott nyelv neve, Response.WriteEquiv az a nyelv, amellyel a Response.Write megegyezik, és a Response.WriteBlockEquiv az a nyelv, amellyel a Response.WriteBlock azonos. A függőleges vonás (|) az ASP által olyan kifejezések és HTML-tömbök küldésére használt beszúrás, amelyek rendszerint a Response.Write és a Response.WriteBlock metódusokkal kerülnek feldolgozásra. Ezt további szkriptnyelvek telepítésénél automatikusan végre lehet hajtani. Ha a szkriptnyelv érzékeny az üres közökre és a sortörés karakterekre, akkor lehet, hogy akkor sem tudja elsődleges szkriptnyelvként használni, ha ez a rendszerleíró-adatbázisérték be van állítva. Lehetséges megoldásként beírhatjuk a HTML-tömböket kézzel a böngészőbe, vagy kódolt szkripttömbökbe írhatjuk ennek a nyelvnek a függvényeit (<SCRIPT> ... < </SCRIPT> ) és bármely más nyelvből meghívhatjuk őket.
Most a WWW szolgáltatás bejegyzései következnek, melyek helye a következő kulcs alatt található:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters]
AcceptByteRanges
REG_DWORD
Tartomány: 1, 0
Alapértelmezett érték: 1 (engedélyezve)
Ez az érték határozza meg, hogy a HTTP-kiszolgáló feldolgozza-e a "Tartomány" fejlécet a "bájtok:" típusnál. Engedélyezés esetén a kiszolgáló jelezni fogja a tartománykérések elfogadását az "Elfogadom-Tartomány: bájtok" fejlécmező elküldésével, és végrehajt egy bejövő kérést, meghatározva egy "Tartomány: bájtok=" fejlécmezőt.
AllowSpecialCharsInShell
REG_DWORD
Tartomány: 0, 1
Alapértelmezett érték: 0 (letiltva)
Megadja, hogy a Cmd.exe speciális karakterei (többek között a | ( , ; % < és > karakterek) engedélyezettek-e a parancssorban kötegfájlok (.bat and .cmd files) futtatásakor. Ezek a speciális karakterek komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek. Ha ennek a bejegyzésnek az értéke 1-re van állítva, rosszindulatú felhasználók véletlen parancsokat hajthatnak végre a kiszolgálón. Ennélfogva kimondottan ajánlott ezt a beállítást az alapértelmezés szerinti 0 értéken hagyni. Alapértelmezés szerint a speciális karakterek nem továbbíthatók szkripthez hozzárendelt CGI kisalkalmazásokhoz. Ha 1 a beállított érték, ezek a speciális karakterek továbbíthatók szkripthez rendelt CGI-kisalkalmazásokhoz a függőleges vonás karakter (|), és a szabványos I/O átirányító karakterek (< és >) kivételével, amelyeknek különleges jelentése van a parancsprocesszor számára.
DLCSupport
REG_DWORD
Tartomány: 0, 1
Alapértelmezett érték: 0 (letiltva)
Ez az érték jelzi, hogy engedélyezett-e az alsó szintű ügyféltámogatás. Bizonyos régebbi típusú böngészők nem támogatják az állomásfejléceket, amelyek lehetővé teszik az ügyfeleknek egyetlen IP-címen osztozó webhelyek elérését is. A nulla (0) érték azt jelzi, hogy a rendszer nem támogatja az alsó szintű ügyfeleket. Az egy (1) érték jelzi azt, hogy a rendszer támogatja az alsó szintű ügyfeleket.

WWW és FTP szolgáltatás bejegyzései a regisztrációs adatbázisban cikksorozat