Delphi - Beágyazott objektumok a ChartGroup osztályban

Excel grafikonok 8. rész

forráskód letöltése
Az előző részben az egyes grafikontípusok megjelenő adatpontjainak és adatsorozatainak formázását vizsgáltuk meg részletesebben. Láthattuk, hogy a megismert ChartGroup objektum számos beágyazott objektummal rendelkezik. Most ezeket az objektumokat nézzük meg tüzetesebben.
A DownBars objektum tulajdonságai
A vonaldiagramok negatív eltérésének megjelenítését formázhatjuk meg vele. Használata előtt a pozitív/negatív eltérés megjelenítését be kell kapcsolnunk.
MyChart.ChartGroups.Item(1).HasUpDownBars:=True;
Border
property Border: Object;
Beágyazott objektum. A keret megjelenítéséért felelős.
Fill
property Fill: Object;
Beágyazott FillFormat objektum. Az értékeltérést megjelenítő téglalap belső részének kitöltési effektusait állíthatjuk be vele.
Interior
property Interior: Object;
Beágyazott objektum. Az értékeltérést megjelenítő téglalap belső részének színét és mintázatát állíthatjuk be vele.
A DownBars objektum metódusai
Delete
procedure Delete;
Törli az objektumot.
Select
procedure Select;
Kijelöli az objektumot.
UpBars objektum
A vonaldiagramok pozitív eltérésének megjelenítését formázhatjuk meg vele. Ugyanúgy kell használnunk, mint a DownBars objektumot. Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és metódusokkal rendelkezik, mint a DownBars.
A DropLines objektum tulajdonságai
Vonal- és területdiagramok esetében használhatjuk. Az esésvonalak formázására szolgál. Mielőtt használnánk az objektumot, láthatóvá kell tennünk az esésvonalakat.
MyChart.ChartGroups.Item(1).HasDropLines:=True;
Border
property Border: Object;
Beágyazott objektum. A keret megjelenítéséért felelős.
A DropLines objektum metódusai
Delete
procedure Delete;
Törli az objektumot.
Select
procedure Select;
Kijelöli az objektumot.
A HiLoLines objektum tulajdonságai
Vonaldiagramok esetén használhatjuk, a különbségvonalak formázására. Mielőtt használnánk az objektumot, láthatóvá kell tennünk a különbségvonalakat.
MyChart.ChartGroups.Item(1).HasHiLoLines:=True;
Border
property Border: Object;
Beágyazott objektum. A keret megjelenítéséért felelős.
A HiLoLines objektum metódusai
Delete
procedure Delete;
Törli az objektumot.
Select
procedure Select;
Kijelöli az objektumot.
A TickLabels objektum tulajdonságai
A sugárdiagramok tengelyfeliratainak formázására szolgál. Használata előtt a tengelyfeliratokat láthatóvá kell tennünk.
MyChart.ChartGroups.Item(1).HasRadarAxisLabels:=True;
AutoScaleFont
property AutoScaleFont: Variant;
Igaz érték esetén, a grafikon méretezésekor a tengely feliratainak méretei is változnak. Hamis érték beállítása esetén ezt letilthatjuk.
Font
property Font: Object;
Beágyazott objektum, mely a megjelenő feliratok betűtípusának beállítására szolgál.
NumberFormat
property NumberFormat: String;
Segítségével a tengelyeken megjelenő számok formátumát állíthatjuk be.
Orientation
property Orientation: xlTickLabelOrientation;
A feliratok megjelenítésének szögét állíthatjuk be vele. -90 és +90 fok tartományban bármilyen értéket megadhatunk, de használhatjuk a következő konstansokat is: xlTickLabelOrientationAutomatic = $FFFFEFF7; xlTickLabelOrientationDownward = $FFFFEFB6; xlTickLabelOrientationHorizontal = $FFFFEFE0; xlTickLabelOrientationUpward = $FFFFEFB5; xlTickLabelOrientationVertical = $FFFFEFBA.
A TickLabels objektum metódusai
Delete
procedure Delete;
Törli az objektumot.
Select
procedure Select;
Kijelöli az objektumot.
A SeriesLines objektum tulajdonságai
A kétdimenziós halmozott oszlop- és sávdiagramok adatsor vonalainak formázására szolgál. Használata előtt az adatsorokat láthatóvá kell tennünk.
MyChart.ChartGroups.Item(1).HasSeriesLines:=True;
Border
property Border: Object;
Beágyazott objektum. A keret megjelenítéséért felelős.
A SeriesLines objektum metódusai
Delete
procedure Delete;
Törli az objektumot.
Select
procedure Select;
Kijelöli az objektumot.

Excel grafikonok cikksorozat