Windows - Nyomtatóbeállítási tippek a regisztrációs adatbázisban

forráskód letöltése
Az alábbiakban néhány regisztrációs adatbázisbeli változtatást írunk le, melyek közös jellemzője, hogy nyomtatással kapcsolatosak: módosítjuk a nyomtatók közzétételi idejét a nyomtató szerveren, beállítjuk a bejelentkezett felhasználó alapértelmezett nyomtatóját, utána módosítjuk a várakozási sorát, végül adatunk egy figyelmeztető hangot a nyomtató kiszolgálóval, ha bármilyen hiba lépett fel.
Cikkünkhöz mellékeltük az alábbi registry kulcsokat, melyek a következő feladatokat látják el:
"ModifyBroadcastTime.reg" - Nyomtatók közzétételi idejének módosítása a szerveren.
"DefaultPrinter.reg" - Bejelentkezett felhasználó alapértelmezett nyomtatójának megadása.
"DefaultSpool.reg" - Nyomtató várakozási sor helyének megváltoztatása.
"BeepEnabled.reg" - Figyelmeztető hang hiba esetén.
Közzétételi idő módosítása
Nyomtatószerverként munkaállomásokat is használhatunk (Windows 2000 Professional, Windows XP Professional). A telepített nyomtatók közzététele a hálózatban nem történik meg azonnal, függetlenül attól, hogy munkaállomást vagy szervert használunk nyomtató kiszolgálóként. Alapértelmezésben 10 percenként (600 000 ms) történik meg.
Ezt az értéket állíthatjuk gyakoribbra, ha éppen telepítési vagy hálózatkonfigurálási műveleteket hajtunk végre és állíthatjuk ritkábbra is, ha minden kész és már nem akarunk változtatni a hálózati konfiguráción. Módosításához indítsuk el a REGEDIT.EXE segédprogramot (Start > Futtatás > regedit) és keressük meg a következő helyet a regisztrációs adatbázisban:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print]
Ezen belül a "ServerThreadTimeout" bejegyzés tárolja a közzétételi gyakoriságot. Ha nem létezik, hozzuk létre, típusa: duplaszó (REG_DWORD). Értéke a közzétételi periódus milliszekundumban kifejezve.
A változtatás érvényesítéséhez indítsuk újra a számítógépet.
Az aktuális felhasználó alapértelmezett nyomtatójának beállítása
Minden felhasználó számára adott a lehetőség, hogy saját magának beállítsa, hogy melyik nyomtatót kívánja alapértelmezettként használni. Ha egy alkalmazásból nem ad meg nyomtatót, automatikusan az alapértelmezettre történik a nyomtatás.
Az alapértelmezett nyomtató beállítása a regisztrációs adatbázis segítségével is megtörténhet. Tallózzunk el a következő kulcshoz:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
Található itt egy "Device" nevű, karakterlánc (REG_SZ) típusú bejegyzés. Értéke a következőképpen alakul:
  • elsőként a nyomtató telepítési nevét kell megadni
  • utána vesszővel elválasztva a várakozási sort
  • végül a kimeneti portot
Például:
"Device"="Canon Bubble-Jet BJC-4400,winspool,LPT1:"
A változtatás érvényesítéséhez nem kell újraindítani a számítógépet.
Alapértelmezett nyomtató várakozási sorának módosítása
Alapértelmezésben a nyomtatásra kerülő üzenetek nem közvetlenül a nyomtatóra kerülnek, hanem a %SystemRoot%\system32\spool\PRINTERS mappába. Így lehetővé válik a munka folytatása és a háttérben történő nyomtatás. Ha egy hálózat nyomtató kiszolgálója túlságosan terhelt, előfordulhat, hogy a várakozási sorban annyi adat gyűlik össze, hogy betelik a merevlemez és működésképtelenné válik az operációs rendszer. Ekkor a leggyorsabb és legegyszerűbb megoldás a várakozási sor áthelyezése egy másik merevlemezre vagy kötetre. Keressük meg a következő helyet a regisztrációs adatbázisban:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers]
Itt szerepel a "DefaultSpoolDirectory" bejegyzés, melynek értéke az alapértelmezett nyomtató várakozási sorának elérési útja.
Figyelem! A várakozási sor mindig egy létező mappa és nem egy fájl.
Figyelmeztető hang hiba esetén
Ha végrehajtjuk az alábbi módosítást, minden alkalommal amikor valamilyen nyomtatási hiba történik a nyomtató kiszolgálón, a számítógép beépített hangszórója csipog egyet (beep hang) figyelmeztetve a rendellenességre. Alapértelmezésben ez a lehetőség le van tiltva, engedélyezéséhez elsőként az alábbi kulcshoz kell eltallóznunk:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print]
Amennyiben a "BeepEnabled" bejegyzés értékét 1-re állítjuk, kapunk figyelmeztető hangot, ha 0-ra, akkor nem.