Windows - WWW és FTP szolgáltatás bejegyzései a regisztrációs adatbázisban

2. rész

Folytatjuk cikksorozatunkat a Windows 2000, Internet Information Services (IIS) szolgáltatásának regisztrációs adatbázisbeli bejegyzéseiről. A mai részben befejezzük a WWW szolgáltatás bejegyzéseinek ismertetését. A leírtakat egyaránt ajánljuk rendszergazdák és programozók számára az IIS saját programokból illetve felügyeleti szkriptekből történő konfigurálására.
DLCCookieNameString
REG_STRING
Tartomány: String
Alapértelmezett érték: nem adható meg
Meghatározza a kiszolgáló által az alsó szintű ügyfeleknek küldött HTTP cookie nevét. Az alsó szintű ügyfélnek küldött cookie úgy működik, mint egy állomásfejléc: lehetővé téve a kiszolgálónak az ügyfél HTTP kérésének a megfelelő webhelyre irányítását.
DLCHostNameString
REG_STRING
Tartomány: String
Alapértelmezett érték: nem adható meg
Ez az érték határozza meg az LCCookieMenuDocumentString helyen tárolt webhely nevét, amely az alsó szintű állomásmenüt tartalmazza. Az alsó szintű állomásmenü egy olyan dokumentum (éppúgy, mint egy HTML-fájl, .asp fájl stb.), amely felsorolja az egyetlen IP-címen osztozó összes webhelyet. Ebből a menüből választhatja ki a felhasználó a megfelelő kiszolgálót.
DLCCookieMenuDocumentString
REG_STRING
Tartomány: String
Alapértelmezett érték: nem adható meg
Megadja az állomásmenü fájlnevét azoknak az ügyfeleknek, amelyek támogatják a cookie-kat, de nem támogatják az állomásfejléceket. A cookie úgy működik, mint egy állomásfejléc, az állomásmenü pedig felsorolja az egyetlen IP-címen osztozó webhelyeket. Ez a cookie hozzákapcsolódik az állomáshoz intézett összes kéréshez a böngészés befejezéséig, a befejezés azonban nem törli a cookie-t.
DLCMungeMenuDocumentString
REG_STRING
Tartomány: String
Alapértelmezett érték: nem adható meg
Ez az érték határozza meg az állomásmenü fájlnevét azoknak az ügyfeleknek, amelyek nem támogatják a cookie-kat. Ez a fájl az alsó szintű ügyféltől kért URL feloldására szolgál az állomásnév URL-címbe illesztésével.
DLCMenuString
REG_STRING
Tartomány: String
Alapértelmezett érték: nem adható meg
Az alsó szintű ügyfelek által kért URL-címek speciális előtagja. E karakterlánc alapján a kiszolgáló minden alsó szintű kérést ellenőriz.
LogSuccessfulRequests
REG_DWORD
Tartomány: 0, 1
Alapértelmezett érték: 1 (engedélyezve)
Azt határozza meg, hogy a sikeres tevékenységek rögzítésre kerüljenek-e a naplófájlban. Az 1 érték bekapcsolja, a 0 érték pedig kikapcsolja a sikeres tevékenységek naplózását.
SSIEnableCmdDirective
REG_DWORD
Tartomány: 0, 1
Alapértelmezett érték: 0 (letiltva)
Az operációs rendszer parancsainak végrehajtásához a kiszolgáló oldali befoglalások #exec cmd utasítása használatos. Az adatvédelmükre ügyelő helyek számára érdemes kiegészítő óvintézkedésként letiltani az #exec cmd utasítást az érték 0-ra állításával, különösen akkor, ha olyan felek számára is engedélyezett fájlok elhelyezése a kiszolgálón, akik iránt nem viseltetnek teljes bizalommal. Alapértelmezés szerint a rendszerleíró adatbázis nem tartalmazza ezt az értéket; ahhoz, hogy az operációs rendszer parancsainak végrehajtását engedélyezni lehessen az utasítás számára, létre kell hoznia, és 1-re kell állítania az értéket.
TryExceptDisable
REG_DWORD
Tartomány: 0, 1
Alapértelmezett érték: 0 (letiltva)
Ez a paraméter megtiltja a kivételek gyorsítótárba helyezését az adott ISAPI-alkalmazáshoz tartozó HttpExtensionproc() hívásakor. A TryExceptDisable értékének 1-re állítása a kiszolgáló leállását eredményezi a nem megfelelően viselkedő ISAPI alkalmazások által okozott bármilyen kivétel esetén. Ugyanakkor lehetővé teszi a fejlesztőknek az igény szerinti hibakeresést, ennélfogva célszerű a paramétert csak ISAPI alkalmazások hibakeresése esetén 1-re állítani.
UploadReadAhead
REG_DWORD
Tartomány: 0 - 0x80000000
Alapértelmezett érték: 48 kB
Ha valamely ügyfél adatot továbbít a kiszolgálóra, a kiszolgáló ezt az alapértelmezett mennyiségű adatot olvassa el, mielőtt átadná a vezérlést az alkalmazásnak. A további adatok elolvasásáért már az alkalmazás a felelős. Ennek az értéknek a növelésekor érdemes növelni a kiszolgálón lévő RAM mennyiségét.
UsePoolThreadForCGI
REG_DWORD
Tartomány: 1, 0
Alapértelmezett érték: 1 (engedélyezve)
Az IIS alapértelmezés szerint a kiszolgálón található készletszálat használ CGI feldolgozáshoz. Ez azt jelenti, hogy a hosszú időt igénylő CGI kérések készletszálat foglalhatnak le a kiszolgálón.

WWW és FTP szolgáltatás bejegyzései a regisztrációs adatbázisban cikksorozat