Delphi - Web App Debugger

forráskód letöltése
A Debug lehetőség nagyon hasznos a Delphi-ben, azonban internetes alkalmazások fejlesztése során nem használhatjuk, legalábbis nem a hagyományos módon. Egy kis segítséghez kell folyamodnunk, ez a Web App Debugger segédprogram.
A Delphi-ben válasszuk a File – New – Other menüpontot, majd a New fülről a Web Server Application elemet. A megjelenő New Web Server Application ablakban válasszuk a Web App Debugger executable lehetőséget, majd a CoClass Name mezőben állítsuk be a létrejövő osztályunk nevét.
A Web App Debugger executable nem publikálható az Interneten, csak hibakeresési lehetőségként szolgál. A végső felhasználáshoz alkalmazásunkat konvertálnunk kell.
Ha az Ok gombra kattintunk, létrejön két unit. A unit1 tartalmazza a főablakot, a unit2 pedig egy WebModule-t.
A WebModule2-n kattintsunk duplán az egér bal oldali gombjával. Megjelenik egy kis ablak, amely a Web akciók kezelésére szolgál. Ebben az ablakban kattintsunk az egér jobb oldali gombjával, majd az előugró gyorsmenüben válasszuk az Add menüpontot. Ezzel létrejön egy új akció, WebActionItem1 néven.
A WebActionItem1 Default property-jét állítsuk igazra, ezáltal ez lesz az alapértelmezett akciónk. Az akció OnAction eseményében programozhatjuk le azt, hogy mi legyen szerverünk válasza, az adott web akció lefutásakor.
Az egyszerűség kedvéért web oldalunk most csak az aktuális dátumot és időt fogja megjeleníteni.
Szerverünk válaszát a kliens kérésre a Response változón keresztül adhatjuk meg. A kliens által megjelenítendő HTML oldal tartalmát a Content property-ben adhatjuk meg.
Response.Content:=DateTimeToStr(Now);
Mielőtt a Web App Debugger-t futtatnánk, töréspontokat helyezhetünk el a forráskódunkban, ugyanúgy, mint azt hagyományos programok esetében szoktuk tenni. Ha a töréspontokat elhelyeztük, indítsuk el alkalmazásunkat a szokásos módon, pl.: az F9 gomb lenyomásával. Ezután indítsuk el a Web App Debugger-t.
A Web App Debugger-t a Tools – Web App Debugger menüponttal indíthatjuk el. Alapértelmezés szerint, amikor elindítjuk, a megjelenő ablak tetején egy Start gomb található.
Nyomjuk le a Start gombot. Ekkor a mellette lévő Default URL mező aktívvá válik. Ha rákattintunk, elindul számítógépünk böngésző programja, amely megjelenít egy HTML oldalt, Registered Servers címmel.
A megjelenő listában két bejegyzést láthatunk, ezek közül az egyik saját alkalmazásunk, amely alkalmazás_név.osztály_név formában szerepel a listában.
Válaszuk ki saját alkalmazásunkat, majd kattintsunk a Go feliratú gombra. Ekkor elindul az általunk írt program. Ha a forráskódban töréspontokat helyeztünk el, akkor az adott utasítás lefutása előtt ismét a Delphi fejlesztőkörnyezetében találjuk magunkat, létrejön a hibakeresés. A Debug funkciók ugyanúgy működnek, mint egy hagyományos Delphi programban.
Amikor elindítottuk a Web App Debugger-t a Start gombbal, a Start gomb Stop gombbá változott. Ezzel leállíthatjuk a Debug funkciót.
A Web App Debugger nem csak hibakeresésre szolgál, hanem különböző naplózásokat is végez. Bejelentkező ablakában két fület találhatunk.
Az első fül, a Statistics. Itt statisztikák készülnek a szerver válaszidejéről.
Angol elnevezés Jelentése
RequestCount Kérések száma
Total Response Time Összes válaszidő
Avg Response Time Átlagos válaszidő
Last Response Time Legutolsó válaszidő
Min Response Time Legkisebb válaszidő
Max Response Time Legnagyobb válaszidő
A statisztikát a Reset gomb segítségével bármikor nullázhatjuk.
Az ablakban található másik fül a Log. Ha a Log To List CheckBox ki van pipálva, akkor az egyes kliens kérésekről és szerver válaszokról naplózás készül. Azt. hogy a naplózásba milyen adatok kerüljenek bele, a Server menü Options menüpontjában beállíthatjuk. Az alábbiakban a teljes listát ismertetjük.
A következő adatok kerülnek naplózásra: az alkalmazás szálának azonosítója, az adatkérés vagy küldés eseménye, a kezdés ideje, dátuma, a kérés vagy kiszolgálás időtartama, a szerver alkalmazás neve, kód hossza, a tartalom hossza, valamint a tartalom típusa.
A Server menü Options menüpontját választva konfigurálhatjuk a Debugger-t. A Connections fülön megadhatjuk a használt Port számát. Ha az Activate at Startup feliratú CheckBox-ot bejelöljük, akkor a Web App Debugger indításakor nem kell a Start gombra kattintanunk, hanem a program azonnal „futó” állapotba kerül.
A lentebb elhelyezkedő két Edit mezőben az alapértelmezett URL címet, valamint egy keresési útvonalat adhatunk meg.
A Log fülön állíthatjuk be, hogy milyen adatok kerüljenek bele a naplóba. Beállíthatjuk azt is, hogy a napló maximálisan hány elemet tartalmazhat, és hogy hány elem kerüljön törlésre, ha a bejegyzések száma elérte a maximumot.