Delphi - Beágyazott grafikonok

Excel grafikonok 10. rész

forráskód letöltése
Az előző részben megismerkedhettünk a ChartObjects kollekció osztállyal, amely segítségével beágyazott grafikonokat hozhattunk létre. Ebben a részben kiemeljük a kollekció egy elemét, és részletesebben megvizsgáljuk.
Az előző részben szó volt róla, hogy a ChartObjects kollekció egy eleme ChartObject típusú, és a ChartObjects.Items metódusán keresztül érhetjük el.
Egy ChartObject objektumot rögtön létrehozáskor is elérhetünk az alábbi módon.
MyChartObjects:=ExcelApp.ActiveWorkBook.ActiveSheet.ChartObjects;
MyChartObject:=MyChartObjects.Add(20,100,200,150);
Tulajdonságok
Border
property Border: Object;
A keret formázását teszi lehetővé.
BottomRightCell
property BottomRightCell: Object;
Visszaad egy Range objektumot, amely a diagram alatt elhelyezkedő cellák közül a jobb alsót adja vissza.
Chart
property Chart: Object;
Visszaad egy Chart objektumot, amely segítségével a grafikon egyes elemeit elérhetjük és megformázhatjuk.
Height
property Height: Double;
A grafikon magasságának beállítására szolgál.
Index
property Index: Long;
Csak olvasható. A grafikon kollekción belüli sorszámát adja meg.
Interior
property Interior: Object;
Beágyazott objektum, amely segítségével a grafikon hátterén mintázatokat helyezhetünk el.
Left
property Left: Double;
A grafikon bal oldalának koordinátája.
Locked
property Locked: Boolean;
Ennek a tulajdonságnak akkor van hatása, ha a munkalap védett módba kerül. Igaz érték megadásával zárolhatjuk a grafikont.
OnAction
property OnAction: String;
A grafikonhoz hozzárendelhetünk egy makrót. A makró akkor fut le, amikor a grafikonra rákattintunk. Ez a tulajdonság a makró nevének lekérdezésére és beállítására szolgál.
Placement
property Placement: Variant;
Alapbeállítás szerint, ha egy grafikon alatt átméretezünk egy cellát, akkor a cellával együtt a grafikon mérete is változik. Ebben a property-ben azt állíthatjuk be, hogy a grafikon hogyan viszonyuljon az alatta elhelyezkedő cellákhoz. Használható értékek: xlMoveAndSize = $00000001; xlMove = $00000002; xlFreeFloating = $00000003.
PrintObject
property PrintObject: Boolean;
Ha igaz értéket adunk meg, akkor a munkalap nyomtatásával együtt a grafikon is nyomtatásra kerül. Hamis érték megadása esetén a grafikon nem jelenik meg a nyomtatott dokumentumon.
ProtectChartObject
property ProtectChartObject: Boolean;
Igaz érték megadása esetén a grafikon kerete mozdíthatatlanná válik. Hamis érték megadása esetén a keret elmozdítható lesz.
RoundedCorners
property RoundedCorners: Boolean;
Igaz érték megadása esetén lekerekíti a grafikon sarkait.
Top
property Top: Double;
A grafikon tetejének koordinátáit állíthatjuk be vele.
TopLeftCell
property TopLeftCell: Object;
Visszaad egy Range objektumot, amely a diagram alatt elhelyezkedő cellák közül a bal felsőt adja vissza.
Visible
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a grafikon látható, hamis érték megadásával elrejthetjük.
Width
property Width: Double;
A grafikon szélességének beállítására szolgál.
ZOrder
property ZOrder: Long;
Csak olvasható. Az objektum Z koordinátájú indexét adja vissza. Ez az objektumok sorrendjét jelenti.
Metódusok
Activate
procedure Activate;
A grafikont kijelöli aktív grafikonná.
BringToFront
procedure BringToFront;
A grafikon objektumot a többi objektum elé helyezi.
Copy
procedure Copy;
A grafikont a vágólapra másolja.
Cut
procedure Cut;
Kivágja a grafikont.
Delete
procedure Delete;
Törli a grafikont.
Duplicate
procedure Duplicate;
Megkettőzi a grafikont. A másolat ugyanarra a területre kerül, mint ahol az eredeti példány található. A másolat elmozdításáról nekünk kell gondoskodnunk.
Select
procedure Select;
Kijelöli a grafikont.
SendToBack
procedure SendToBack;
A grafikont a többi objektum mögé helyezi.

Excel grafikonok cikksorozat