Delphi - Top Level Domain (TLD) kódok jelentése

forráskód letöltése
A www.animare.hu oldalon található egy web service szolgáltatás, amely segítségével megtudhatjuk, hogy egy megadott TLD kódhoz milyen jelentés tartozik. TLD kódoknak nevezzük az URL címek végén található rövidítéseket (pl.: hu, com, de, stb.). A szolgáltatás használatához készítünk egy komponenst.
A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a TLDWS.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá. Ehhez válassza a Component - Install Component menüpontot.
A komponens egyetlen függvénnyel rendelkezik.
GetTLD
function GetTLD(
TLD: String
): String;
Egy TLD kód jelentését adja vissza.
Paraméterek
TLD: String
A keresendő kód.
Visszatérési érték
A kód jelentése.
A web service szolgáltatás az alábbi címen érhető el:
http://www.animare.hu/AnimareWebService/TLD.asmx
A Web Service eléréséhez hozzunk létre egy új komponenst, majd válasszuk a File – New - Other menüpontot. A megjelenő ablakban válasszuk ki a WebServices fület, majd a WSDL Importer elemet.
Ismét létrejön egy ablak, ahol a szolgáltatás címét kell megadnunk. Ezt az alábbi módon kell megtennünk.
http://www.animare.hu/AnimareWebService/TLD.asmx?wsdl
Amikor létrejön a web referencia, elkészül a TLD unit. A létrehozott komponens forráskódjában vegyük fel a hivatkozást erre a unitra.
A private deklarációk között vegyünk fel egy változót, az alábbi módon:
FServer: Top_x0020_Level_x0020_DomainSoap;
A komponens Create metódusában hozzuk létre a kapcsolatot a szerverrel.
FServer:=GetTop_x0020_Level_x0020_DomainSoap(False,'',Nil);
A web service egyetlen függvényét a felvett FServer változón keresztül érhetjük el.
Result:=FServer.GetTLDName(TLD);