Windows - Hogyan lehet az Active Directory sémát módosítani?

Az Active Directory sémát módosítani nem egyszerű feladat. A tervezők ügyeltek arra, hogy az Active Directory lelkét jelentő rendszert megvédjék a meggondolatlan beavatkozásoktól. Cikkünkben leírjuk, hogy milyen lépéseket kell ahhoz végrehajtanunk, hogy lehetőségünk legyen a sémát megváltoztatni.
Módosító eszközök
A séma módosítását elvégezhetjük a Resource Kit-ben található Sémakezelő segédprogrammal, vagy külön erre a célra készített programmal az ADSI felületen keresztül.
A sémakezelő segédprogramot csupán az MMC segítségével tudjuk használni. Menüpontból nem elérhető, saját magunknak kell betöltenünk az MMC beépülő modult. Ha a modul (Active Directory sémája) nem elérhető, akkor a Windows 2000 telepítő CD I386 könyvtárában indítsuk el az ADMINPACK.MSI telepítését, és ezután már megtaláljuk a megfelelő beépülő modult.
A séma módosításakor a következőket kell tennünk
Mivel egyszerre csak egy tartományvezérlő módosíthatja a sémát, valamennyi tartományvezérlőt értesíteni kell arról, hogy kiválasztottunk egy tartományvezérlőt a séma módosítására, azaz séma mester szerepbe állítottuk. (Alapesetben az erdő első tartományvezérlője rendelkezik ezzel a szereppel.) Ha meg kell változtatnunk a sémamester szerep tulajdonosát, akkor az átadással együtt az új sémamester megkap minden olyan módosítási feladatot is, amit az előző sémamester a sémán végrehajtott, de a replikáció még nem juttatta el az összes tartományvezérlőre. Az új sémamester elvégzi előbb saját példányán ezeket a módosításokat, és csak ezután veszi át a szerepet.
Írási jogot kell adni a sémára a sémamesteren. Ezt a sémakezelőben, a séma főkiszolgálójának váltása párbeszédablakban tehetjük meg, egy "A séma módosítható ezen a tartományvezérlőn" feliratú jelölőnégyzet bekapcsolásával.
Végezetül győződjünk meg arról, hogy tagjai vagyunk-e a Schema Admins csoportnak, mert e nélkül a tagság nélkül semmit sem tehetünk. (Alapesetben csak az erdő elsőként létrehozott tartományvezérlőjének Administrator fiókja rendelkezik ezzel a szereppel.)
Ha ezeket a beállításokat elvégeztük, már képesek leszünk módosítani a sémát.