Windows - A TypePerf parancssori eszköz használata

A TypePerf parancssori segédprogram segítségével a teljesítményszámláló adatait tudjuk naplózni fájlba, vagy a parancssori ablakban megjeleníttetni. Hasznos beállításaival egyszerre sokféle számláló adatait tudjuk lekérdezni, különféle mintavételezési idővel. Cikkünkben ismertetjük a segédprogram használatát.
TypePerf
A TypePerf parancssori eszköz a teljesítményszámláló adatait jeleníti meg parancssori ablakban, vagy naplózza azt egy fájlba.
Szintaxis
Typeperf [Útvonal [útvonal ...]] [-cf FájlNeve] [-f {csv|tsv|bin}] [-si időköz] [-o FájlNeve] [-q [objektum]] [-qx [objektum]] [-sc minták] [-config FájlNeve] [-s számítógépnév]
Paraméterek
 • -c {Útvonal [útvonal …]| -cf Fájlneve} Itt a naplózni kívánt teljesítményszámláló elérési útja adható meg. Több elem felsorolásához szóközzel kell elválasztani az elérési utakat.
 • -cf Fájlneve Itt adható meg a számlálóútvonalakat tartalmazó fájl neve. Soronként egy adható meg.
 • -f {csv|tsv|bin} Itt adhatjuk meg a kimeneti állomány formátumát. A megadás sorrendjében: vesszővel tagolt, tabulátorral tagolt, vagy bináris. Az alapértelmezett a vesszővel tagolt.
 • -si időköz [pp:]mm Itt adható meg a minták között eltelt idő. Az alapértelmezett egy másodperc.
 • -o Fájlneve Itt adható meg a kimeneti fájl neve. Alapértelmezett az stdout
 • -q [objektum] Megjeleníti, lekérdezi a rendelkezésre álló számlálókat példányok nélkül. Egy adott objektum számlálóihoz adjuk meg az objektum nevét.
 • -qx [objektum] Megjeleníti, lekérdezi a rendelkezésre álló számlálókat példányokkal együtt. Egy adott objektum számlálóihoz adjuk meg az objektum nevét.
 • -sc minták Itt adhatjuk meg a gyűjtendő minták számát. Alapértelmezésben a mintavétel CTRL+C lenyomásáig tart.
 • -config FájlNeve Itt adhatjuk meg a parancssori paramétereket tartalmazó fájl elérési útját.
 • -s számítógép Itt adható meg a figyelőrendszer, ha az elérési útban kiszolgáló nincs megadva.
 • /? Súgót jelenít meg.
Megjegyzések
Számláló elérési út formátuma:
[\\Számítógép] \ objektum [szülő/példány#index] \ számláló]
ahol a szülő, példány, index és számláló összetevők érvényes nevet, vagy helyettesítő karaktert tartalmazhatnak. A számítógép, szülő, példány és index összetevők nem feltétlenül szükségesek minden számlálóhoz.
A számláló használandó elérési útvonalát a számláló alapján kell meghatározni. A LogicalDisk objektum például példányindexszel rendelkezik, így meg kell adni az #indexet vagy egy helyettesítő karaktert. Így használható például a következő formátum:
\LogicalDisk(*/*#*)\*
Ezzel szemben a Process objektumnak nincs példányindexe. Így használható például a következő formátum:
\Process(*)\ID Process
Ha a szülő nevében helyettesítő karaktert adunk meg, akkor a megadott objektumnak a megadott példány és számláló mezőnek megfelelő összes példánya megjelenik az eredményben.
Ha a példány nevében helyettesítő karaktert adunk meg, akkor a megadott objektum és szülőobjektum összes példánya szerepelni fog az eredményben, ha a megadott indexhez tartozó összes példány neve megfelel a helyettesítő karakternek.
Ha a számláló nevében helyettesítő karaktert adunk meg, akkor a megadott objektum összes számlálója megjelenik az eredményben.
A számláló elérési útvonalával való részleges egyezések (például pro*) nem támogatottak.
Példák
A TCP számlálók megjelenítéséhez a következőt kell beírni:
typeperf ”\TCP\*”
Nyomtatási várólista kinyomtatott oldalak számának tíz másodpercenkénti adatait fájlba menti.
typeperf "\Nyomtatási várólista(*)\Kinyomtatott oldalak teljes száma" -si 10 -o typeperf.csv
Az input.txt fájlban felsorolt számlálók 50 mintaértékének 120 másodperces mintavételi időközönként történő megjelenítéséhez a következőket írja be:
typeperf -cf input.txt -si 120 -sc 50 -f TSV -o domain2.tsv