Windows - Adatbázis kapcsolatok konfigurálása DTS-ben

DTS 3. rész

Az SQL Data Transformation Services szolgáltatásával létrehozott feladatok különféle adatbázis kapcsolatokon keresztül kommunikálnak az adatforrásokkal. Többféle lehetőségünk van ezeket a kapcsolatokat menedzselni. Ha több kapcsolatot is használunk, akkor körültekintően kell beállítanunk őket, és a DTS task-ok futását. Cikkünkben a konfigurálás lehetőségeivel, és az esetleges buktatókkal foglalkozunk.
Ahhoz, hogy egy DTS feladatot – ami adatot másol, vagy átalakít – hiba nélkül végrehajtsunk, a DTS csomagunknak kapcsolatot kell kiépítenie az adatforráshoz, a célállomáshoz, de akár több más forráshoz is, ha szükséges. Éppen erre szolgál az OLE DB architektúra, ami által a DTS lehetővé teszi a kapcsolódást változatos formátumú adatokhoz, amelyek kompatibilisek az OLE DB formátumokkal. Mindemellett kapcsolódhatunk olyan adatforrásokhoz is, amelyek nem szabványosak abban az esetben, ha OLE DB provider elérhető ezekhez a formátumokhoz, vagy ha Data Link fájl segítségével kapcsolatot tudunk létesíteni.
A DTS által engedélyezett kapcsolatok
 • Adatforrás kapcsolatok. Ezek lehetnek szabványos adatbázisok, mint MS SQL 2000, MS Access 2000, Oracle, dBase, Paradox, OLE DB kapcsolatok ODBC adatforrásokhoz, MS Excel 2000 táblázatok, HTML források, és egyéb OLE DB provider-ek.
 • Fájl kapcsolatok. A DTS támogatást nyújt text fájlok használatához is. Amikor meghatározunk egy text fájl kapcsolatot, beállíthatjuk a fájl formátumát. Pl.:
 • Vajon a fájl behatárolt, vagy fix mező formátumú?
 • Vajon a fájl Unicode, vagy ANSI formátumú?
 • Sor vagy oszlop elválasztókat, ha az állomány fix mező formátumú.
 • Szövegkorlátozást.
 • Vajon az első sor oszlop neveket tartalmaz-e?
 • Data link kapcsolat. Ezek olyan kapcsolatok, amelyek az SQL szervertől független külön állományban tárolt connection string segítségével hozhatók létre.
Kapcsolat konfigurálása
Amikor létrehozunk egy csomagot a DTS Import/Export varázsló, a DTS Designer segítségével, vagy külön programból, a kapcsolatot konfigurálhatjuk úgy, hogy kiválasztunk egy kapcsolattípust az elérhető OLE DB providerek listájából. A kapcsolatok tulajdonságai a megfelelő kapcsolatszolgáltatóktól függően változtathatók. Létrehozhatunk új kapcsolatokat, vagy használhatunk meglévőket, ugyanazt a kapcsolatot többször is felhasználhatjuk egy DTS csomagban.
Mielőtt egy kapcsolatot beállítunk, figyeljünk a következőkre:
 • Egy kapcsolat egyszerre egy DTS task-ban használható, ugyanis a kapcsolatok egy végrehajtási szálon futnak. Amikor egy olyan DTS csomagot készítünk, ami több kapcsolatot igényel egyszerre, akkor tartsunk nyitva több kapcsolatot, hogy kiegyenlített módon tudjunk adatot betölteni, ezzel is növelve a hatékonyságot.
 • Ha két task használja ugyanazt a kapcsolatot, akkor úgy kell irányítani a futtatásukat, hogy egymás után fussanak, semmiképpen sem párhuzamosan. Ha két task külön kapcsolatokat használ, akkor indíthatóak párhuzamosan. Ha két task különválasztott kapcsolatokat használ, amelyek ugyanarra az SQL szerverre hivatkoznak, akkor is futtathatóak párhuzamosan. Ha ezen két task kapcsolódott a DTS csomag tranzakciójához, akkor a csomag futása sikertelenül ér véget.
 • Ha azt tervezzük, hogy egy csomagot több szerveren futtatunk, lehetséges hogy a package által készített kapcsolatot meg kell változtatnunk (például, ha az eredeti adatforrás elérhetetlen, vagy ha különféle más adatforrásokhoz kell kapcsolatot létesíteni). A könnyebb módosíthatóság kedvéért készítsünk Data link állományt, ami tulajdonképpen egy text fájl, tartalmazza a connection string-et. Másik megoldás lehet a dinamikus beállítások task használata a kapcsolati beállítások futásidejű változtatására.
 • Amikor ütemezünk egy DTS csomagot, ügyeljünk a benne foglalt biztonsági információkra. Ha Windows hitelesítést használunk a kapcsolat beállításánál az SQL Server Agent által nyújtott engedélyt használja a szerver a kapcsolat létrehozásához, nem pedig azt az account információt, amit a csomag készítésekor használtunk.
Kapcsolat létesítése, módosítása, a Data link állomány
Kapcsolatot az Enterprise Manager DTS Designer szolgáltatásával tudunk létesíteni, módosítani szintén ezzel az eszközzel, vagy pedig programozással tudunk. A DTS Designer használatával, és kapcsolatok módosításával a következő cikkünkben foglalkozunk.
Ha Data link állományt akarunk készíteni, akkor hozzunk létre egy üres textfájlt, kiterjesztését nevezzük át „udl”-re, majd jobb egérgombbal az állományra kattintva válasszuk a tulajdonságok menüpontot, és a különféle lapokon végighaladva beállíthatjuk a kapcsolat tulajdonságait. Végeredményül a text fájl tartalma például a következő:

[oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Northwind;Data Source=(local)
Ez az állomány tehát minden információt tartalmaz, ami a kapcsolathoz szükséges, és a DTS tervezőben is használni tudjuk, hivatkozhatunk rá.

DTS cikksorozat