Delphi - Webservice szolgáltatások importálása

forráskód letöltése
A Delphi 7 újdonságai között található egy segédprogram, amely webservice szolgáltatások importálását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy egy megadott URL címen lévő webservice-hez a Delphi generál egy unit-ot, amelyen keresztül a szolgáltatás osztályai és függvényei elérhetővé válnak.
Ez a program a WSDLImp.exe, amely a Delphi Bin alkönyvtárában található.
A parancs szintaxisa a következő:
WSDLIMP [<options>] <Inputfile|URL> 
  • <Inputfile> egy fizikailag létező állomány, amely a WSDL szolgáltatást tartalmazza.
  • <URL> Egy URL cím, amelyen a szolgáltatás elérhető.
  • <options> kapcsolók.
Kapcsolók:
Kapcsoló Hatása
-C C++ kódot generál. Nem használható együtt a –P kapcsolóval.
-P Object Pascal kódot generál. Nem használható együtt a –C kapcsolóval.
-Oa Amikor a generátor olyan osztályt talál, amely nem tartalmaz elemeket, az adott osztályból tömböt készít.
-Od Ha a generálás során a program olyan összetett struktúrát talál, amely tartalmaz további összetett struktúrákat is, akkor a generátor ellátja azt egy destruktorral, amely felszabadítja az alstruktúrák által lefoglalt memóriaterületet.
-Oi Figyelmen kívül hagyja az ismeretlen elemeket a WSDL dokumentumban. Mindenképp végrehajtja az importálást.
-Ok Amikor egy tömb típusú adatot importál, létrehoz számára egy osztályt, amely tartalmaz egy Len property-t, az elemszám meghatározásához. Ha ez az opció nincs beállítva, akkor a generátor dinamikus tömböket készít.
-Oo Az egyszerű visszatérési értékkel rendelkező metódusokat függvényként kezeli.
-Oq A generálás során nem hozza létre a unit fejlécét.
-Os A WSDL dokumentumban található API-k számára osztályokat generál.
-Ov Kód magyarázatokat is generál.
-Ow A WSDL-ben található sztringeket WideString-ként kezeli.
-R:<namelist> Egy paraméternév listát definiál, amely a függvényhívás visszatérési értékét képviseli. A lista elemeit pontosvessző választja el egymástól.
-= Lásd @<path> kapcsoló.
-D<path> Megadhatunk egy könyvtárat, ahová a generált unit-ok kerülnek.
-U<url> Az URL cím helyett, a program egy UDDI böngészőben lévő kulcsot vár, ami alapján ki tudja keresni a webservice szolgáltatás URL címét.
@<path> Egy TEXT típusú állomány megadására szolgál, ahol az állomány minden egyes sora egy WSDL szolgáltatást tartalmazó állományra vagy URL címre mutat. A -= kapcsoló használatával megadhatjuk, hogy a generált unit milyen állományba kerüljön.