Delphi - Komponensek létrehozása futási időben

forráskód letöltése
Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogy miként lehetséges egy Form-ra futási időben elhelyezni különböző komponenseket és azok property-einek értéket adni. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogy miként lehetséges egy Form-ra futási időben elhelyezni különböző komponenseket és azok property-einek értéket adni.


A program indulásakor az OnCreate eseménynél létrehozunk néhány komponenst, mely minden típus esetében ugyanazzal a módszerrel történik.

Első lépésként az adott komponens constructor-át kell meghívni. Paraméterként átadva neki a az aktuális Form objektumot, melyet a Self kulcsszóval érhetünk el.

Második fontos lépés meghatározni, hogy melyik komponens legyen az újnak a szülője. Ezt a Parent property állításával érhetjük el. Ha például egy TGroupBox-ra szeretnénk új komponenst helyezni, akkor a Parent property-nek például a GroupBox1-et kellene értékül adni.

Nyomógomb lenyomásához egy eseménykezelőt is rendelünk DoClick néven. Ennek meghívásakor pedig megjelenítjük a létrehozott TEdit komponensben található szöveget. Ehhez létrehozáskor el kellett tárolnunk egy globális változóba a létrehozott TEdit komponenst. Amelyet elérhettünk volna akár a Form Controls tömbjén keresztül is, de így egyszerűbb és gyorsabb megoldást kaptunk.