Windows - Notification Services eszközök

SQL Notification Services 5. rész

Az értesítésküldő szolgáltatás konfigurálásához, telepítéséhez, és eltávolításához számos parancssori eszköz áll rendelkezésre. Mostani részünkben ezekkel az eszközökkel ismerkedünk meg.
Az értesítésküldő rendszer eszközkészlete lehetővé teszi a fejlesztőknek és a rendszergazdáknak, hogy telepítsék a rendszert, alkalmazásokat készítsenek, felügyeljék és konfigurálják az alkalmazáspéldányokat.
Az alábbiakban áttekintjük, hogy milyen alkalmazásokról is van szó:
CopySample eszköz
Egy Visual Studio .NET példa megoldást másol egy új megoldásba. Az így létrejött alkalmazást mintaként fel lehet használni, hogy saját értesítésküldő alkalmazást készítsünk. Használata:
copysample Stock SajatStockApp
GrantXPExec eszköz
Futtatási jogot engedélyez az értesítésküldő kiterjesztett tárolt eljárásokhoz. Annak az azonosítónak, akinek a nevében az értesítésküldő szolgáltatás fut, indítási jogokkal kell rendelkeznie ezekre a tárolt eljárásokra. Használata:
GrantXpExec.cmd "domain\user_name"
InstallXPs eszköz
Telepíti az adatbázis komponenseket egy SQL szerver példányra. Ez a parancssori eszköz szükséges, ugyanis a Setup csak egy SQL szerver példányba telepíti az adatbázisokat. Ha több SQL szerver példányunk van egy gépen, és több értesítésküldő szolgáltatást is szeretnénk telepíteni, akkor ezt az eszközt kell használnunk. Használata:
installxps Szerver\Peldany1 "C:\MS SQL$Inst1\Binn" User Passwd
NSControl parancsok
Az NSControll egy parancssori eszköz, az értesítésküldő szolgáltatás felügyeletére használjuk. Parancsokat nyújt az értesítésküldő alkalmazás beállításához, felhasználásához, felügyeletéhez, vezérléséhez.
Téma Leírás
NSControl Create Egy új példányt hoz létre az értesítésküldő alkalmazásból
NSControl Delete Az alkalmazás egy meglévő példányát törli
NSControl Disable Kikapcsolja a meghatározott alkalmazás komponenseket
NSControl DisplayArgumentKey Megmutatja a titkosított átviteli csatorna kulcsát, és az eseményszolgáltató paramétereit
NSControl Enable Bekapcsolja a megadott alkalmazáskomponenseket.
NSControl ListVersions Megmutatja a telepített verziókhoz tartozó információkat és a regisztrált példányait a szolgáltatásnak
NSControl Register Regisztrál egy alkalmazáspéldányt
NSControl Status Megmutatja, hogy az adott alkalmazáspéldány be- vagy kikapcsolt állapotban van-e
NSControl Unregister Törli az adott példány regisztrációját
NSControl Update Frissít egy meglévő alkalmazáspéldányt
NSControl Upgrade Frissít Standard kiadásról Enterprise kiadásra, vagy egy újabb verzióra
RemoveSamplesDB eszköz
Eltávolít minden alapértelmezett értesítésküldő alkalmazás példaprogramot.
RevokeXPExec eszköz
Visszavonja a kiterjesztett tárolt eljárás futtatási jogosultságot. Használatára példa:
RevokeXpExec.cmd "domain\username"
SetupSample eszköz
Beállít egy lemásolt példaalkalmazást. Használata a következő:
SetupSample "NT AUTHORITY\NetworkService" ""
Helyi fiók alól, jelszó nélkül
SetupSample "domain\ServiceAccount" "ServicePasswd" "SQLAccount" "SQLPasswd"
Tartományi fiók, SQL hitelesítés
SetupSamples eszköz
Az összes meglévő példa alkalmazás beállítására szolgál, regisztrálja az alkalmazásokat és módosítja a SetGlobalVars.cmd scriptet. Példák a használatara:
SetupSamples "SajatDomain\Account" "Passwd" SQLSzerverGepNev
Tartományi fiók, alapértelmezett SQL kiszolgáló
SetupSamples "SajatDomain\Account" "Passwd" SQLSzerverGepNev\SQLPeldanyNev
Tartományi fiók, megnevezett SQL kiszolgálópéldány
SetupSamples "SajatRendszerNev\SajatAccount" "Passwd" SQLSzerverGepNev
Saját fiók, megnevezett SQL kiszolgálópéldány
SetupSamples "SajatDomain\Account" "Passwd" "TavoliGepNev"
Tartományi fiók, távoli alapértelmezett adatbázis rendszer
SetupSamples "NT AUTHORITY\NetworkService" "" "TavoliGepNev" "SQLUser" "SQLPasswd" "sa"
Hálózati szolgáltatásfiók, távoli adatbázis kiszolgáló, SQL hitelesítés, SQL Admin felhasználói fiók
SetupSamples "SajatDomain\Account" "Passwd" "TavoliGepNev" "" "" "sa"
Tartományi fiók, távoli adatbázis kiszolgáló, Windows hitelesítés, SQL Admin felhasználói fiók
UninstallXPs eszköz
Eltávolítja az adatbázis komponenseket egy SQL szerver példányból. Akkor van szükség rá, ha a párjául szolgáló InstallXPs alkalmazással egy különálló SQL szerver példányra is telepítettük az adatbázisokat. Ilyenkor ezzel a segédeszközzel tudjuk azokat eltávolítani. Használata:
uninstallxps Szerver\Peldany1 "C:\MS SQL$Inst1\Binn" User Passwd

SQL Notification Services cikksorozat